help
Versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2016
Uit de tweede landelijke toetsing van primaire waterkeringen is gebleken dat de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen niet meer voldoet aan de vigerende wettelijke veiligheidsnorm. Daarom heeft Rijkswaterstaat Midden-Nederland besloten de Houtribd ...
help
Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
help
Samen werken aan hoogwaterveiligheid : hoogwaterveiligheid in een samenspel van dijkversterking en rivierverruiming : startdocument MIRT-verkenning Varik-Heesselt [Boek]
2016
Het Startdocument bevat onder meer een omschrijving van de opgave en het doel van de MIRT-verkenning, geeft aan hoe alternatieven worden meegenomen, de wijze waarop participatie wordt vormgegeven en de te doorlopen stappen. Vanwege de inhoudelijk en ...
help
Waterbouw in beweging \ New Scientist : Nederlandse editie [Artikel]
Zonneveld, J. \ 2016
Met nieuwe manieren van dijken monitoren en versterken kan een hoop winst behaald worden.
help
Zachte make-over voor bijzondere zeedijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2016
De Hondsbossche Zeewering heeft in 2015 een ingrijpende metamorfose ondergaan. Daarbij verdween de karakteristieke harde glooiing helemaal achter het zand van een nieuw duingebied. In oktober 2015 werd de nieuwe naam onthuld: de Hondsbossche Duinen.
help
De revolutie van 2017 : dijkbeheerders bereiden zich voor op nieuwe normen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2016
Het wordt een revolutie in het waterveiligheidsbeleid. Nog een jaar en dan worden de nieuwe normen voor dijken en het instrumentarium om ze te beoordelen van kracht. Hierbij wordt niet alleen naar de dijk gekeken, maar ook naar de risico’s op slachto ...
help
Dijkversterking [Video]
2016
Als er geen dijken zijn, dan zou meer dan de helft van Nederland onder water staan. Hoe bouw je een dijk? En hoe test je de stevigheid? De aflevering werd uitgezonden op 25 februari 2016
help
Project Zeeweringen in Zeeland bijna afgerond \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pelgrim, R. \ Woerkom, A. van \ 2015
'Wie neemt het stokje over?' is de naam van de landelijke conferentie, die projectbureau Zeeweringen op 30 april 2015 houdt voor waterbouwers en ecologen in Nederland en België. Tijdens de conferentie presenteren projectbureau Zeeweringen en onderzoe ...
help
3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
help
Constructieve oplossingen bij dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Braeckman, H. \ 2015
De dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer is in volle gang. Waterhuishouding is in deze streek al eeuwen essentieel. Eind 2017 is de Lekdijk sterk en stabiel genoeg om de komende vijftig jaar de Alblasserwaard droog te houden
help
Kustversterkingsproject CADZAND-Maritiem \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Vinke, N. \ 2015
Een multidisciplinair kustverwerkingsproject op land en water, midden in de badplaats Cadzand-Bad wordt uitgevoerd door BAM Infra en Martens en Van Oord (als Combinatie Cadzand-Bad). In dit samenwerkingsproject van waterschap Scheldestromen wordt ook ...
help
Duurzame grondverbetering voor dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y. \ Maas, M. \ Derksen, M. \ 2015
In 2015 heeft projectbureau Zeeweringen een mix-in-place-grondverbetering uitgevoerd bij een Zeeuwse dijkversterking. Op zich niets nieuws. Maar de schaal, de omstandigheden (een dijk in getijdengebied) en het bijzondere materieel (klein en wendbaar) ...
help
Monitoring geeft inzicht in werkelijke sterkte waterkering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
Door gegevens uit metingen met nieuwe, beproefde sensortechnieken voor dijkmonitoring te combineren met gegevens uit metingen met bestaande technieken, is het goed mogelijk om betrouwbare informatie over het actuele gedrag van keringen te genereren, ...
help
Geen betonnen zwemvest kopen : professioneel publiek opdrachtgeverschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2015
Vorig jaar september 2014 verscheen het door alle waterschappen opgestelde visiedocument De waterschappen als Publieke Opdrachtgever, ook wel de marktvisie van de waterschappen genoemd. Een jaar later zijn de partijen kritisch-positief over de ervari ...
help
Koudwatervrees onterecht : design & construct-contract \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2015
Aanbestedingen bij dijkversterkingen gaan langzamerhand steeds vaker met geïntegreerde contractvormen, waarbij de aannemer meer vrijheid krijgt om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Garantie voor de waterveiligheid is daarbij een e ...
help
Moderne zorg voor middeleeuwse dijk : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2015
Met de onthulling van een kunstwerk op de Lekdijk, opende het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de versterkte dijk. Vijf jaar duurde het omvangrijke dijkversterkingsproject dat ook op internationale belangstelling kon rekenen. De 5 ...
help
Aardbevingsbestendige keringen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nieuwenhuis, J.-W. \ 2015
Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen.
help
Stevige dijken door verticale drainage : de waterontspanner : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Langhorst, O. \ Bouwens, B. \ 2015
Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht samen met Waterschap Rivierenland een innovatieve oplossing: de Waterontspanner.
help
Samen naar een beter resultaat : omgevingsmanagement vergroot kans op succesvolle dijkversterking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rieter, M. \ Hoeve, M. \ 2015
Een goed gevoerd omgevingsmanagement vergroot de kans op het succesvol uitvoeren van een dijkversterking. De dijkversterking bij Den oever door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier illustreert dat.
help
Anticiperen op een verre toekomst : pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2015
In de Krimpenerwaard, waar de bodem daalt en de rivierafvoeren toenemen, blijven dijkversterkingen nodig om veilig te zijn en te blijven voor het water. Maar dijkversterking kost ruimte. Kan onze wet- en regelgeving die ruimte op de lange termijn nog ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.