help
Recordtijd renovatie van toplaag Grassmaster : veld bespeelbaar na vijf dagen na onderhoud met Vibra-Sandmaster \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Andel, E. van \ 2015
Bij wateroverlast en viltvorming op een natuurgrasveld of Grassmaster-veld biedt toplaagrenovatie een oplossing. Hierna kan het veld weer jaren mee. Maar de traditionele renovatiemethode vraagt om een herstelperiode van tien tot twaalf weken en daarm ...
help
Grote schade voor waterkwaliteit en -veiligheid : muizenplaag geen kattenpis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2015
De grootschalige muizenplaag in Noord-Nederland raakt boeren in hun portemonnee. Maar ook de waterschappen zijn niet blij. Of de boeren nu niets doen of de muizen actief bestrijden: zeker is dat de waterkwaliteit en de waterveiligheid er op achteruit ...
help
Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
help
Herstel van de speelschade [Factsheet]
[ca. 2014]
Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het vlak houden van het veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het veld blijven gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden he ...
help
De muskusrat meer dan zat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2004
Ondermijnde percelen en uitdijende sloten, de muskusrat ploegt de Krimpenerwaard om. Boeren vangen de dieren nu zelf en schakelen de rechter in voor schadevergoeding
help
Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere : een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden [Boek]
Makaske, B. \ Smeerdijk, D.G. van \ Kooistra, M.J. \ Haring, R.M.K. \ Verbauwen, E.C. \ Smit, A. \ 2002
In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch- bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandbodems en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.