help
Efficiënte witziektebestrijding mogelijk met grovere spuitdruppels? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2016
De afgelopen tijd werd er meermaals op gewezen dat door het gebruik van driftreducerende spuitdoppen het risico op bezoedeling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderd kan worden. Dit is van belang om in de toekomst een ...
help
Voedingssupplementen roofmijt in paprika en komkommer : ‘vitale populatie bestrijders opbouwen voordat er een probleem is’ \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Bijvoeren van roofmijten met een stuifmeelpreparaat is het proefstadium ontgroeid. Een flink aantal telers past deze methode met succes toe. Op momenten dat er nog niet veel plaagdieren voorhanden zijn kunnen roofmijtsoorten die ook stuifmeel eten to ...
help
Grond bewerken op juiste snelheid : snel met spitmachine, langzaam met cultivator \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2015
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of slemp voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
help
Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden [Boek]
Bogers, R.P. \ Schram-Bijkerk, D. \ Devilee, J. \ Knol, A.B. \ Breugelmans, O.R.P. \ 2014
De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling va ...
help
Enkeldops validatiemetingen driftreducerende spuitdoppen en rijsnelheid : veldmetingen 2011-2012 [Boek]
Stallinga, H. \ Zande, J.C. van de \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ 2014
Bij veldmetingen (Zande et al., 2005) werd bij gebruik van een standaard spleetdop (TeeJet XR11004 bij 3 bar spuitdruk) bij een rijsnelheidsverhoging van 6 km/h naar 12 km/h op de strook 2½-3½ m vanaf de buitenste dop een toename van de drift van 46% ...
help
Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : randvariatie metingen 2007-2008 [Boek]
Groot, T.T. \ Stallinga, H. \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ Zande, J.C. van de \ 2014
Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed pota ...
help
Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone [Boek]
Zande, J.C. van de \ 2014
In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije ...
help
Gerst als antistuif goedkoopst \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2011
Rundveedrijfmest als antistuifdek mag niet meer. PPO Valthermond heeft de kosten en effectiviteit van drijfmest-alternatieven tegen stuiven getest.
help
Onderzoek aan Agrotop AirMiX AM80.025 Hollow Cone spuitdop ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid [Boek]
Groot, T.T. \ Zande, J.C. van der \ Holterman, H.J. \ 2011
Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt dat bij bespuitingen van een gewas met veldspuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuitdoppen. Uit de resultaten van druppelgrootte-metingen wordt aangegeven of de ...
help
Over 'andere bloemetjes' in boomgaarden \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2010
Welke bloemen kan men om en nabij de fruitbloesemn in de boomgaard tegenkomen? De imker heeft hier wel degelijk belangstelling voor, zeker als zijn volken het hele jaar in de boomgaard staan. Die bloemen zien de bijen namelijk ook als drachtbron. Hie ...
help
Ontwikkeling van een doppenclassificatiesysteem in de fruitteelt : thema: emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen BO-06-009-001 [Poster]
Zande, J. van de \ Wenneker, M. \ [2008]
Poster met onderzoeksinformatie: De doelstellingen voor driftreductie naar oppervlaktewater worden in de fruitteelt nog niet gehaald. Door toepassing van driftarme spuitdoppen kan de reductie gerealiseerd worden. Een doppenclassificatiesysteem naar d ...
help
Trips in prei efficiënt bestrijden : waarnemingen en waarschuwingen in prei : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Remoortere, L. \ De Reycke, L. \ Plovie, N. \ Verbruggen, L. \ De Rooster, L. \ 2007
Het waarschuwingssysteem voor detectie van tabakstrips in prei, door LAVA gecoördineerd en uitgevoerd door de Vlaamse proeftuinen van Rumbeke-Beitem (POVLT), Kruishoutem (PCG) en Sint-Katelijne-Waver (PSKW) heeft zijn nut al bewezen, vooral voor de h ...
help
Släpduk : slepende driftreductie \ Trekker en werktuig : onafhankelijk maandblad over landbouwtrekkers en werktuigen [Artikel]
Blomsma, A.-J. \ 2006
Släpduk is een Zweedse ontwikkeling ter beperking van drift bij landbouwspuiten (sleepdoek in het Nederlands). Inzicht wordt gegeven in de techniek en de resultaten
help
Ventilatoren geven doorslag bij keus tussen fog en LVM; Thema gewasbescherming \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Leeuwen, T. van \ 2006
Bij gewasbescherming is naast het middel ook de toedieningstechniek steeds meer van belang. Afhankelijk van het soort gewas, de plaag en het middel kan ruimtebehandeling een zeer effectieve bestrijdingswijze zijn. Wanneer voor deze techniek gekozen w ...
help
Bit's vliegenspraytest \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Brockötter, F. \ Teuling, M. \ 2006
Een vergelijkingstest van 9 sprays tegen vliegen, muggen en dazen bij paarden
help
1.2.2 Drift en duurzame gewasbescherming: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?' \ Gewasbescherming. Supplement [Artikel]
Huijsmans, J.F.M. \ Zande, J.C. van de \ 2005
De afgelopen jaren heeft door de driftproblematiek de aandacht voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen een vogelvlucht genomen. Over maatregelen, ontwikkelde protocollen, efficiëntere toedieningstechnieken en plaatsspecifieke gewasbehandelin ...
help
Venturidoppen: goed en goedkoop \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oostveen, A. \ 2005
Het monteren van venturidoppen op een spuit is een kleine aanpassing met grote voordelen. Het driftbeperkend effect kan even sterk zijn als van een tunnelspuit. Daarom mogen met venturidoppen sommige middelen al wel voor 1 mei worden gespoten. Een ve ...
help
Sneller spuiten kan beter met luchtondersteuning \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Stallinga, H. \ Zande, J. van de \ 2005
Het verhogen van de rijsnelheid bij het spuiten leidt tot meer drift. Wie sneller wil rijden, kan dit het beste doen met luchtondersteuning, zo blijkt uit spuitonderzoek naar het effect van de rijsnelheid op de drift
help
Eerst de juiste driftarme dop kiezen, dan spuiten \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Hendrix, A. \ 2005
Een driftarme spuitdop voorkomt dat bestrijdingsmiddelen in de sloot terechtkomen. De markt biedt tegenwoordig een veelvoud aan doppen. Met welke dop behaal je het beste spuitresultaat? Advies
help
Lucht en sleepdoek houden druppels in toom \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2005
Met wat voor spuit kun je goed uit de voeten in sluitkool? Daar draaide het om tijdens de spuitdemo in Oudkarspel. De druppelverdeling en -indringing van de verschillende machines liepen behoorlijk uiteen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.