Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 218

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="verticale integratie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen : trendanalyse en opzet variabel meetnet [Boek]
Dam, H. van \ 2013
Voor de integratie van de meetnetten van de voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen zijn de resultaten geanalyseerd van de huidige chemische en biologische (macrofyten, macrofauna) waterkwaliteitsmeetnetten voor sloten (en smal ...
help
Verticale varkenshouderij in opkomst : Rusland zelfvoorzienend met agrocomplexen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Merks, A. \ 2012
Rusland wil zelfvoorzienend wordne in vlees- en melkproductie door het opzetten van grote integraties. Het ontbreekt vaak nog aan kennis, moderne machines en premixen. Een kans voor de Westerse diervoederindustrie.
help
Van zaadje tot karbonaadje : ki-organisatie Genus ABS speelt actieve rol in eerste compleet geïntegreerde Britse vleesproductie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Nantier, G. \ 2008
In Groot-Brittannië hebben ki-organisatie Genus ABS, melkveehouders, de afmesterij en de versnijdings- en verpakkingsindustrie de handen in elkaar geslagen met de grootdistributie om te komen tot een volledig geïntegreerde roodvleesproductie. Het con ...
help
'Elke schakel heeft eigen verantwoordelijkheid' \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Wijbenga, J. \ 2007
Alle producten die door leveranciers aan Saweco in het Limburgse Oirlo worden geleverd worden onderzocht en over de levenancier worden gegevens bijgehouden vanwege de vereiste kwaliteitsborging maar ook met het oog op het imago van Saweco en de gehel ...
help
LTO zet in op IKB-kalf nieuwe stijl : we willen geen zwartepiet krijgen als er in de keten iets fout gaat : productaansprakelijkheid \ De kalverhouder [Artikel]
2007
Om vleeskalverhouders beter te wapenen tegen het verhoogde risico van productaansprakelijkheid werkt de LTO-Vakgroep Vleeskalverhouderij aan een IKB-kalf nieuwe stijl
help
Gebiedsgericht werken sleutel tot succes : Integratie KRW en NBW \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2007
2007 is voor waterbeherend Nederland een belangrijk jaar waarin inhoudelijk en politieke besluiten worden genomen in het kader van Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Synergie is het credo, maar is dat in de regio wel ...
help
Eén kapitein op het schap; thema: Food management \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Reichart, H. \ 2006
Over 'Category management', de gezamenlijke inspanning van fabrikant en retailer om assortimentsamenstelling, promoties en introducties zodanig in te richten op de wensen van de consument dat de prestaties van de categorie worden verbeterd
help
Nieuwe integratie, nieuwe marktvorm \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Bodde, R. \ 2006
Family Farmers is een integratie naar Amerikaans model. Zij garandeert zeugenhouders, die op basis van marktprijs willen gaan werken, een 10 procent hogere voerwinst
help
Van horizontale naar verticale samenwerking in de agrosector: verklaringen vanuit de institutionele economie \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Bijman, J. \ 2004
Het accent bij samenwerking in de agrarische sector is van samenwerking onderling meer verschoven naar verticale samenwerking. De institutionele economie biedt hierbij een theoretisch kader voor de studie naar de wijze, waarop ondernemingen hun onder ...
help
Traceerbaarheid en het belang van leiderschap in agrarische ketens \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Gellynck, X. \ Verhelst, P. \ 2004
Nagegaan wordt in welke mate recente ontwikkelingen op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid aanleiding geven tot samenwerking in agrarische ketens. Hierbij wordt geanalyseerd of in werkelijkheid wel sprake kan zijn van samenwerking en welke ro ...
help
Reactie op paper: Traceerbaarheid en het belang van leiderschap in agrarische ketens \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Maijers, W. \ 2004
Als reactie op het artikel 'Traceerbaarheid en het belang van leiderschap in agrarische ketens' van Gellynck en Verhelst in hetzelfde tijdschriftnr. van TSL (2004) nr. 3 wordt hier het ketenleiderschap als zijnde een complexe opdracht benadrukt
help
'Ketenkennis toepassen in de praktijk en tot waarde brengen': directeur Woody Maijers na tien jaar AKK over de missie voor de toekomst \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Grijspaardt-Vink, C. \ 2004
Tien jaar lang werkt de stichting Agro Keten Kennis (AKK) al aan innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens. Veel is bereikt, maar de missie is (nog) niet volbracht. Directeur ir. Woody Maijers ziet het daadwerkelijk toepassen van ketenkennis in de ...
help
Het Nederlandse agrocluster in kaart [Boek]
Task Force Economie \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2004
help
Forse inkomensdaling voor varkenshouders \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2003
Uit berekeningen van het LEI blijkt dat varkenshouders in 2002 gemiddeld 40.000 tot 67.000 euro inteerden op het eigen vermogen. Gespecialiseerde zeugenbedrijven verdienden vorig jaar 43.000 euro minder dan in 2001. Het gezinsinkomen van gespecialise ...
help
Nieuwe IKB centraal op drukbezochte handelsbijeenkomst in Como : Nederlandse vleesexporteurs leggen en onderhouden contacten met Italiaanse afnemers \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Busser, W. \ 2003
Een handelsbijeenkomst, georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Vlees, in het Italianse Como. Nederlandse vleesproducenten konden tijdens de bijeenkomst relaties leggen of verstevigen met (potentiele) Italiaanse afnemers. Centraal stond het onderw ...
help
Agribusinesscomplexen ook belangrijke uitdaging voor vleessector : kansen en belemmeringen van duurzame clustering \ Vleesindustrie : vakblad vleesindustrie [Artikel]
Papenhuijzen, H. \ 2003
Ontwikkelingen in de landbouw zijn op weg naar een meerdimensionale zingevingsrationaliteit die gebaseerd is op de kwaliteit van leven. Dat vraagt nieuwe concepten, productiewijzen, samenwerkingsverbanden en institutionele kaders. Het gaat om hoogwaa ...
help
Professionaliseren keten [Brochure]
Wageningen UR \ 2003
Korte presentatie van het co-innovatieprogramma Professionalisering van Biologische Afzetketens. In 2004 moet vijf procent van wat consumenten uitgeven besteed worden aan biologische producten, zo staat verwoord in het Convenant Marktontwikkeling Bio ...
help
'Regisseren keten is extra olie in motor' : vier bedrijven hebben hele keten in handen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Ende, R. van den \ 2003
In het Westland hebben veredelaar PCM Olsthoorn, vermeerderaar Vitrocom (weefselkweeklaboratorium), afhardingsbedrijf Pothos Plant en exporteur Plant Trade de handen ineen geslagen. Samen beheersen zij de keten van spathiphyllums, zantedeschia's en o ...
help
Botermals vlees uit Twente : Harrie Lenferink wil de beste zijn \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Beunk, S. \ 2003
Bedrijfsreportage van een vleesveehouderij met 250 vleesstieren, 130 startkalveren (voor rosévlees) en 120 vleesvarkens in Fleringen (Gld.). Het afmesten van luxe vleesvee (blonde d'Aquitaines en Belgisch witblauwe dikbillen) vormt de hoofdtak. Het b ...
help
Alleen 100% tracking is zinvol, aan 90% heb je niets \ Food management : maandblad voor de voedings- en genotmiddelenindustrie [Artikel]
Ede, J. van \ 2003
Het Integrated Veal Information System (IVI), een ketenbreed tracking & tracingsysteem voor kalverhouders, handelaren, dierenartsen, productiemedewerkers en afnemers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.