help
Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen [Boek]
Sluis, Bart van der \ Even, Stefan \ 2015
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
help
Studiedag boomkwekerij licht Nederlandse aanpak Verticilium toe \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
In de loop van februari worden jaarlijks door het Departement Landbouw en Visserij studiedagen voor azaleatelers en boomkwekers georganiseerd en dit in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt. Studiedag ‘Azalea’ vond plaats op 26 februari jo ...
help
Stuurbaar bodemleven? : effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium [Boek]
Cuijpers, Willemijn \ França, Soraya C. \ Debode, Jane \ Hospers-Brands, Monique \ 2015
In de biologische glastuinbouw is een goede bodemgezondheid van cruciaal belang. Het streven is om een systeem te ontwikkelen met meer veerkracht en een betere bodemweerbaarheid. In dit onderzoek wordt het bodemleven gevoed met lignine-rijke gewasres ...
help
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk [Boek]
Sluis, B.J. van der \ Even \ 2015
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er ...
help
Verticillium \ Onder glas [Artikel]
2015
In de tuinbouw is Verticillium een gevreesde verwelkingsziekte. Naast beeldmateriaal, een beschrijving van de verschillende verticillliumsoorten, hun gevoeligheid en schadelijkheid in sierplanten.
help
Bestrijding van Verticillium in de bodem : in de teelt van laanbomen (klei) en rozen (zand) [Boek]
Hiemstra, J.A. \ Sluis, B.J. van der \ 2014
De in dit rapport beschreven experimenten werden opgezet om een aantal nieuwe methoden (alternatieven voor chemische bodemontsmetting) te testen op hun werkzaamheid voor wat betreft bestrijding van Verticillium dahliae (Vd) en daarnaast ook nematoden ...
help
Lopende proeven snijbloemen, perkplanten en potchrysanten in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ 2014
Proeven bij snijbloemen, perkplanten en potchrysanten in beeld, waarbij onder andere aandacht voor bemesting, irrigatie, biologische bestrijding van witte vlieg en fungiciden in de teelt van roos en cnrysant.
help
Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae [Poster]
Korthals, G.W. \ Lamers, J. \ Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ [2014]
Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
help
Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij [Presentatie]
Sluis, B. van der \ 2013
Powerpointpresentatie over de bestrijding van Verticillium dahliae in de boomkwekerij. Verticillium dahliae (Vd) is een toenemend probleem in laanbomene, en er is interactie met Pratylenchus. Wat zijn de mogelijkheden en maatregelen om het probleem t ...
help
Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem! \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Korthals, G. \ Molendijk, L. \ Visser, J. \ 2013
In het voorjaar van 2006 is een groot bodemgezondheidsexperiment gestart in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfs ...
help
Kwekers houden Verticillium onder controle \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, E. van den \ 2013
Er is vooralsnog geen remedie tegen de bodemschimmel Verticillium dahliae. Door de aandacht voor de juiste teeltpercelen, een goede bodemgezondheid en secuur werken, kunnen kwekers van laan- en sierbomen de aantasting echter behoorlijk onder controle ...
help
Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen : fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten [Boek]
Kromwijk, A. \ Ludeking, D. \ 2013
Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf ...
help
Verspreiding van Verticillium dahliae door water : een verkenning i.o.v. het project Teelt de grond uit" [Boek]
Hiemstra, J. \ Sluis, B. van der \ Pham, K. \ 2013
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan systemen om laanbomen niet in de volle grond maar los daarvan in “goten” te telen. Naast arbeid technische voordelen biedt dit systeem in principe ook de mogelijkheid om problemen met bodempathogenen te voo ...
help
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten [Boek]
Pepping, M. \ Raaijmakers, E. \ Hanse, B. \ Beers, T. van \ Molendijk, L. \ cop. 2012
Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesie-aaltjes en wortelknobbelaaltjes). Dit is gedaan in een klimaa ...
help
KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiogie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2011
Samenvattingen van de 83e bijeenkomst, gehouden op donderdag 14 april 2011 te Wageningen: Verticillium dahliae in spinazie en sla: bodempathogeen vs. zaadpathogeen; het belang van zeldzame micro-organismen voor het functioneren van de bodem; de rol v ...
help
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten [Boek]
Productschap Tuinbouw \ Wageningen UR \ [ca. 2011]
Tabel voor Verticillium dahliae vatbare soorten bij laanbomen, fruitbomen en struiken, sierstruiken en heesters en onkruiden.
help
Biofumigatie bestrijdt niet alle belagers \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
2011
Uit drie jaar onderzoek op PPO Vredepeel blijkt dat biofumigatiegewassen bodempathogenen beperkt actief bestrijden. Sommige biofumigatiegewassen vermeerderen zelfs wortellesieaaltjes. Gedroogde gewasresten als zaadmeel bieden mogelijkheden van bestri ...
help
Biovitaalkas : naar een weerbaarheids adviessysteem [Presentatie]
Wurff, A. van der \ Streminska, M. \ Slooten, M. van \ Cuijpers, W. \ Janmaat, L. \ [2011]
Powerpointpresentatie over onderzoek naar bodemweerbaarheid in kasgronden.
help
Verticillium in de boomkwekerij: voorkomen beste bestrijding [Brochure]
Hiemstra, J.A. \ Gent, H. van \ [2011]
Verticillium dahliae of verwelkingsziekte is een bekende ziekte in de boomkwekerijen. Vooral in de teelt van laanbomen en rozen kan aanzienlijke schade door Verticillium optreden. Voor bestrijding van de schimmel na aantasting zijn geen middelen besc ...
help
Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters : implementatie van een alternatieve ontsmettingsmethode in de praktijk [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Bloemhard, C. \ Slooten, M. van \ cop. 2011
In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.