help
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015 [Boek]
Boer, Herman de \ 2016
help
Benutting stikstof is te verhogen : vijf tot tien procent meer gras bij inzet van nitrificatie- of ureaseremmer \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Met nitrificatie- en ureaseremmers kan een veehouder veel effectiever de krappe bemestingsruimte benutten. Een investering van 20 tot 25 euro per hectare levert al snel 100 euro aan extra voederwaarde op, stelt meststoffenleverancier Triferto.
help
NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014 [Boek]
Boer, H. de \ 2015
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenw ...
help
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014 [Boek]
Boer, H. de \ 2015
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedri ...
help
N-bemesting aardappel : meerjarige onderzoeksresultaten van de stikstofbenutting van vloeibare N-meststoffen in de teelt van aardappelen op locaties in Noordoost- en Zuidoost-Nederland en in de Flevopolder in de jaren 2010 t/m 2012 [Boek]
Malda, J.T. \ Rutgers, R. \ 2012
Met name bij vloeibare meststoffen bestaat er een reële kans op verlies van stikstof door vervluchtiging. In de teelt van aardappelen worden vloeibare meststoffen regelmatig als basisbemesting toegepast. De efficiëntie van N-meststoffen is echter een ...
help
Pesticide volatilization from small surface waters : rationale of a new parameterization for TOXSWA [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2012
In the TOXSWA (TOXic substances in Surface WAters) model volatilization of pesticides from surface water is computed because it may be an important component of the mass balance of pesticides in water bodies. Here, we briefly review the physics of ai ...
help
Ammonia emission from crop residues : quantification of ammonia volatilization based on crop residue properties [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Huijsmans, J.F.M. \ 2012
This paper gives an overview of available literature data on ammonia volatilization from crop residues. From these data, a relation is derived for the ammonia emission depending on the N-content of crop residue.
help
Methods for estimating the vapour pressure of organic chemicals : application to five pesticides [Boek]
Leistra, M. \ 2011
When studying and modelling the volatilisation of pesticides from crops, their vapour pressure is an essential property. In the critical evaluation of vapour pressures stated by various sources, problems were encountered. Therefore, an inventory was ...
help
Voordeliger dan KAS : nieuwe kunstmest op basis van ureum \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Luijmes, R. \ 2010
Kunstmestbedrijf Triferto presenteert een nieuwe kunstmest: Novurea. Het is een korrelmeststof op basis van ureum, met een ureaseremmer om stikstofvervluchtiging tegen te gaan. Volgens het bedrijf levert het financieel voordeel op ten opzichte van KA ...
help
NH3 dynamics in composting : assessment of the integration of composting in manure management chains [Proefschrift]
Szántó, G. \ 2009
The Dutch animal production sector copes with a manure problem. Their high nitrogen content makes manures popular fertilizers, but most of this nitrogen is emitted before it could be used by plants. Ammonia is the main emission form during the manure ...
help
Namiddag kritiek voor kiepen tulp \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Kreuk, F. \ 2009
Een tulpengewas heeft de meeste problemen met verdampen in de namiddag (rond zonsondergang) en niet, zoals veel andere gewassen, in de ochtend bij zonsopkomst. De kans op uitval door bladkiep neemt toe als verdamping stokt. Klimaatsturing op basis va ...
help
Mitigation strategies for greenhouse gas emissions from animal production systems : synergy between measuring and modelling at different scales \ Australian journal of experimental agriculture : a journal for the publication of applied research into the soil, plant, and animal sciences [Wetenschappelijk artikel]
Groenigen, J.W. van \ Schils, R.L.M. \ Velthof, G.L. \ Kuikman, P.J. \ Oudendag, D.A. \ Oenema, O. \ 2008
Animal production systems are large and complex sources of greenhouse gases (GHG), especially nitrous oxide (N2O) and methane (CH4). Emissions from these systems are expected to rise over the coming decades due to the increasing global population and ...
help
Emissionsfaktorer til beregning af ammoniak-fordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning = Emission factors for calculation of ammonia volatilization by storage and application of animal manure [Boek]
Nørregaard Hansen, M. \ 2008
help
Een sommetje om plagen te (helpen) voorspellen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Moerman, E. \ 2007
De temperatuur is één van de belangrijkste stuurmechanismen in de teelt. Op niveau van de plant heeft temperatuur invloed op fotosynthese, groei, verdamping èn ademhaling. Temperatuur beïnvloedt naast de plant ook de plagen en natuurlijke vijanden, o ...
help
Nieuwe kans vloeibare kunstmest : spaakwielbemester en meer stabiele meststof moeten stikstofbenutting verhogen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Zessen, T. van \ 2007
Bemesten met vloeibare kunstmest wil maar geen grote vlucht nemen. Hoge kosten en stikstofverlies door vervluchtiging werpen een schaduw over de in potentie gunstige werking. ASG onderzoekt een nieuwe techniek met de spaakwielbemester
help
Maïs, 1% drift : milieu-effectenkaart 2006 [Poster]
CLM \ 2006
Met de milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttigeorganismen. Alle toegelaten middelen voor maïs zijn op d ...
help
Sluitkool, 1% drift : milieu-effectenkaart 2006 [Poster]
CLM \ 2006
Met de milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor sluitkool zij ...
help
Stam(sla)boon : milieueffectenkaart 2006 [Poster]
CLM \ 2006
Met de milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor destamslaboon ...
help
Suikerbieten, 1% drift : milieu-effectenkaart 2006 [Poster]
CLM \ 2006
Met de milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voorsuikerbieten z ...
help
Uien : zaaiuien, plantuien en sjalotten, 1% drift : milieueffectenkaart 2006 [Poster]
CLM \ 2006
Met de milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor uien zijnop d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.