help
Selectie en genetische variatie in een fokprogramma \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Oldenbroek, K. \ Maurice-van Eijndhoven, M. \ 2015
In drie voorgaande artikelen in deze serie zijn achtereenvolgens het fokdoel, de registratie van gegevens en de basisprincipes van de erfelijkheid besproken. In dit laatste artikel wordt het belang van genetische variatie en de selectie van ouderdier ...
help
Populatieanalyse Groninger paard \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Hoving, R. \ Vernooij, K. \ Berg, R. van den \ Windig, J. \ 2015
We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht ...
help
Inteelt-scanner voor rashonden \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Om inteelt te voorkomen, moeten de fokkers van rashonden samenwerken. Dat stelt onderzoeker Jack Windig, die een simulatieprogramma voor fokkers heeft ontwikkeld om genetische defecten bij rashonden te verminderen.
help
Monitoring van de Nederlandse otterpopulatie [Poster]
[ca. 2015]
Sinds in 2002 een nieuwe populatie otters (Lutra lutra) in ons land werd uitgezet, heeft Alterra de status van deze populatie nauwgezet gevolgd. Nadat de eerste dieren waren gevolgd met behulp van zenders, werd overgestapt op non-invasive genetische ...
help
Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Oldenbroek, K. \ Maurice, M. \ 2015
Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord- Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vlee ...
help
Het Groot heideschaap \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Eldik, P. van \ 2014
In het noordoosten van Nederland komt het Groot heideschaap voor. De vraag is nu of het hier een Nederlands oorspronkelijk ras betreft of een populaire kruising die herders meer oplevert dan de sterk verwante Schoonebeeker.
help
Ondersteuning fokbeleid Drentsche patrijshonden \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Maurice-van Eindhoven, M. \ 2014
De Drentsche patrijshond werd in het oosten van Nederland, vooral in Drenthe, zorgvuldig gefokt vanwege zijn belangrijke rol in de jacht. Om de populatie goed te managen heeft de Vereniging van de Drentsche Patrijshond nu contact gezocht met de SZH. ...
help
Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software [Presentatie]
Windig, J. \ Roest, L. \ 2014
Powerpointpresentatie over inteelt en over de mogelijkheden van de nieuwe software ter ondersteuning van het beleid bij inteelt en verwantschapsbeheer.
help
Verwanten kiezen verschillend dieet \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2013
Verwante soorten eten minder vaak hetzelfde dan soorten die verder van elkaar afstaan. De concurrentie om voedselbronnen zou bepalend zijn voor het dieet, niet de verwantschap.
help
Historie blootgelegd : DNA-onderzoek toont verwantschap schapenrassen \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2012
De definitie van een zuiver ras is discutabel. Dieren van één schapenras lijken wel op elkaar, maar genetisch zijn er meer verschillen dan overeenkomsten. Tussen dieren van verschillende rassen bestaan juist heel veel overeenkomsten. Dat blijkt uit D ...
help
Niet inteelt, maar verwantschap bepaalt : inteelt lijkt bij zwartbont voorzichtig op zijn retour, maar oplettendheid blijft meer dan nodig \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2012
Binnen de populatie Nederlandse en Vlaamse zwartbonten daalt de inteeltgraad sinds drie jaar voorzichtig. De invloed van O Man en zijn tijdgenoten is echter nog niet inzichtelijk. Voor het maken van combinaties bepaalt niet de inteeltgraad van de sti ...
help
Comanthosphace dependens \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Houtman, R. \ 2012
Aangezien Comanthosphace dependens niet volledig winterhard is en daarom vooral geschikt is als kuipplant, zal het een buitenbeentje in het sortiment blijven. Ook de naam is verre van een eenvoudig. Een nadere kennismaking met een Aziatische schoonhe ...
help
Familieteelt op 'Haubois' : Reino 24 was een fokkoe van bijzonder formaat: preferente stammoeder met 48 punten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Strikwerda, R. \ 2012
De Friese topstallen van weleer verloren hun glans, maar in eigen provincie en ook in Limburg kregen de Hauboisstieren nog lang waardering. Allemaal hadden ze (soms wel 10 keer) stammoeder Reino 24 in hun afstamming.
help
Schapenrassen uit de hele wereld met elkaar vergeleken \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Lenstra, H. \ 2012
In het DNA-onderzoek gaat het steeds gemakkelijker: we kunnen bij huisdieren nu in één keer naar 50.000 variabele posities in het DNA kijken. We zullen in dit artikel laten zien hoe we hiermee een indeling kunnen maken van de schapenrassen uit de hel ...
help
Overview of techniques to account for confounding due to population stratification and cryptic relatedness in genomic data association analyses \ Heredity : an international journal of genetics [Artikel]
Sillanpää, M. J. \ 2011
Population-based genomic association analyses are more powerful than within-family analyses. However, population stratification (unknown or ignored origin of individuals from multiple source populations) and cryptic relatedness (unknown or ignored co ...
help
Inteelt en verwantschap in hondenrassen \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Roosendaal, M. \ 2011
'Inteelt en verwantschap in hondenrassen', dat was de titel van een themadag georganiseerd door de Stichting Zeldzame Huisdieren, het Centrum voor Genetische bronnen (CGN) en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Een kleine tweehonderd mensen had ...
help
Roodbont Fries vee : adviezen voor opzetten fokprogramma [Boek]
Haas, Y. de \ Windig, J. \ Hoorneman, N. \ Hiemstra, S.J. \ Bohte-Wilhelmus, D. \ 2011
Het doel van dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de demografische en genetische situatie van het Roodbont Fries Vee en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Aansluitende analyses zijn uitgevoerd om de haalbaarh ...
help
Eiwit dé trend na 2015 : GES voegt nieuwe kengetal 'verwantschap' toe aan fokwaardeschatting \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2011
Stichting GES organiseerde in Wezep een bijeenkomst voor veehouders over de rol van de fokkerij in het quotumloze tijdperk. Aan bod kwamen onder andere de melkwaardering na 2015, het fokken op de gewenste melksamenstelling en het fenomeen inteelt in ...
help
Estimation of relatedness among non-pedigreed Yakutian cryo-bank bulls using molecular data: implications for conservation and breed management \ Genetics, selection, evolution [Artikel]
Tapio, I. \ Tapio, M. \ Li, M. \ Popov, R. \ Ivanova, Z. \ Kantanen, J. \ 2010
Background: Yakutian cattle, the last remaining native cattle breed in Siberia, are well adapted to the extreme sub-arctic conditions. Nowadays only ca. 1200 purebred animals are left in Yakutia. The semen of six Yakutian bulls was stored in a cryo-b ...
help
Female-biased dispersal alone can reduce the occurrence of inbreeding in black grouse (Tetrao tetrix) \ Molecular ecology [Artikel]
Lebigre, C. \ Alatalo, R.V. \ Siitari, H. \ 2010
Although inbreeding depression and mechanisms for kin recognition have been described in natural bird populations, inbreeding avoidance through mate choice has rarely been reported suggesting that sex-biased dispersal is the main mechanism reducing t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.