help
Is biomassa verstandig als energiebron voor stadsverwarming? [Boek]
Turkenburg, W. \ 2020
Maandag 27 januari 2020 vond in de raadszaal van de gemeente Purmerend een informatiebijeenkomst plaats over het gebruik van houtige biomassa bij het opwekken van warmte. Purmerend maakt van deze aanpak gebruik voor hun stadsverwarming. De warmtecent ...
help
‘Als bedrijven het hout toch hebben liggen, waarom zou je het dan niet doen?’ : VGR Groep maakt chips uit groenafval en warmt er zijn eigen bedrijfsruimte mee op \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2018
VGR Groep is in de eerste plaats composteerder, maar verwerkt groenresten ook in chips. Het bedrijf verwarmt daarmee de bedrijfsruimtes en verkoopt de chips lokaal.
help
Interview to Herbert Tretter, coordinator of the EU-funded Bioenergy4Business Project [Brochure]
[ca. 2017]
Bioenergy4Business (B4B) is a Horizon 2020 project trying to address the key societal challenge of providing secure, clean and efficient energy for Europe. More precisely, the project aims at facilitating the use of locally available solid biofuels f ...
help
Bioenergy for business : een project voor de inzet van vaste biomassa voor warmte in veelbelovende Europese marktsegmenten [Poster]
Wismeijer, R. \ Brijder, M. \ [ca. 2017]
Het Horizon 2020 project Bioenergy4Business (B4B) ondersteunt en promoot het gebruik van biomassa voor warmteproductie als (gedeeltelijke) vervanging van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Beschikbare biomassabronnen zijn pellets, chips, ...
help
Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland [Boek]
Hoogervorst, Nico \ 2017
De aanleg van nieuwe warmtenetten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland. Ongeveer de helft van de energie wordt in Nederland gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en voor product ...
help
Energiebesparing door lokale verwarming : test op teelttafels bij Elstgeest Potplanten [Boek]
Raaphorst, Marcel \ Noort, Filip van \ 2017
Op een potplantenkwekerij zijn drie teelttafels voorzien van matverwarming en een tafel met buisverwarming. Bij deze vier tafels is het effect gemeten op de kasluchttemperatuur onder de tafel, de pottemperatuur, het energiegebruik en de gewasgroei va ...
help
Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept [Boek]
García, Nieves \ Zwart, Feije de \ Weel, Peter van \ Steenhuizen, Johan \ Groot, Marco de \ 2017
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw heeft in opdracht van Kas als Energiebron een integraal energiezuinig teeltconcept voor Alstroemeria ontworpen en doorgerekend. Elementen in het teeltconcept zijn: maximaal isoleren (twee schermen), z ...
help
Supply of solid biofuels for mid-scale heat plants [Brochure]
2016
Bioenergy for Business is an EU funded “Horizon 2020” project supporting and promoting the uptake of solid biofuels in promising European heat market segments. The objective of the project is to increase the utilization of sustainably available solid ...
help
Switching to bioenergy, realising the potential for European businesses: meet Bioenergy4Business [Brochure]
[ca. 2016]
help
Comparative analysis of barriers,opportunities and needs of promising market segments [Boek]
Asztemborski, Bartłomiej \ Gajewski, Angnieszka \ Wnuk, Ryszard \ 2016
The term “Bioenergy heating systems” refers in this project to plants with heat production based on different types of biomass and without electrical power generation. The maximum boiler temperature is often 120°C and the maximum pressure is 6 bar, b ...
help
An introduction to the pioneer Bioenergy4Business project [Brochure]
[ca. 2016]
The international Bioenergy4Business (B4B) project, funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union, supports and promotes the partial substitution of fossil fuels used for heating with available bioenergy sources, such as byprod ...
help
Hout van houtkant verwarmt Bocholtse school \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ Severijns, K. \ 2016
De omgeving van Bocholt, in Noord-Limburg, telt heel wat houtkanten waarvan een groot deel dringend toe is aan een stevige onderhoudsbeurt. Bij de bouw van een nieuwe school vroeg men zich af of dat hout niet kon dienen voor de verwarming van het com ...
help
Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016 : de route naar een klimaatneutraal Nederland [Boek]
Naber, N. \ Schepers, B. \ Schuurbiers, M. \ Rooijers, F. \ 2016
Dit is de eindrapportage van het onderzoek waarin een actualisering heeft plaatsgevonden van de eerdere studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’. CE Delft heeft deze vervolgstudie uitgevoerd in opdracht van Gasunie en GasTerra. Voor dit onderz ...
help
Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht : onafhankelijke toets op de ingebrachte bezwaren op het initiatief BioWarmte Installatie (BWI) Lage Weide [Boek] - Versie 6
Croezen, Harry \ 2016
Eneco Generation & Storage B.V. is voornemens een Biomassa Warmte Installatie (BWI) te realiseren op industriegebied Lage Weide in Utrecht. De met resthout uit bos, landschap en compostering te stoken installatie zal ~30 MW warmte gaan leveren aan he ...
help
Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1 [Boek] - Versie 6
Croezen, H.J. \ 2016
Eneco Solar, Bio & Hydro BV wil een biomassagestookte installatie voor de productie van heet water voor de stadsverwarmingsnetwerken in Utrecht en Nieuwegein realiseren , de zogenaamde BWI ( biowa rmte installatie ) Lage Weide. Eneco heeft met WNF af ...
help
Bloeiproeven project Azalea kwaliteit (PAK) : vergelijking energieverbruik van LED versus SON-T \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Christiaens, A. \ 2016
In de afgelopen maanden (oktober tot februari) vonden de PAK-bloeiproeven plaats op het PCS. Telers die aangesloten zijn bij het PAK, brengen groene azalea’s binnen om te forceren en nadien wordt de bloeikwaliteit beoordeeld. Dit seizoen werden plant ...
help
Teelt van Coeur de Boeuf in tunnel is een uitdaging \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewitte, J. \ 2016
Vruchtgroenterassen uit de verwarmde kas zijn niet zonder meer te gebruiken in een tunnelteelt. Aangezien de mogelijk-heden tot klimaatsturing in tunnels veel geringer zijn, is het gebruik van resistente of minder ziektegevoelige en koudetolerante ra ...
help
Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen [Boek]
Zwart, Feije de \ García, Nieves \ Kromwijk, Arca \ Kempkes, Frank \ 2016
De warmtevraag bij drie voorbeelden van extensieve teelten varieert tussen 4 m³/(m² jaar) gas bij Leeuwebek en 13 m³/(m² jaar) bij een extensieve Aardbeienteelt. Door kassen veel beter te isoleren en energiezuinig te ontvochtigen daalt bij Leeuwebek ...
help
Aantal geothermieprojecten in de glastuinbouw breidt gestaag uit : drie projecten binnenkort opgeleverd, nog drie in ontwikkeling \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
In de afgelopen en komende maanden namen en nemen glastelers drie nieuwe aardwarmteprojecten in gebruik: Vierpolders (Voorne), Californië Lipzig Gielen (Grubbenvorst) en Vogelaer (Poeldijk). Deze brengen het totale aantal gerealiseerde projecten op v ...
help
Energie-efficiënte glastuinbouw in de Noordzee-regio \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Schamp, B. \ 2015
In april werd door het GreenGrowing-project een laatste studiedag georganiseerd in de Demokwekerij Westland (Nederland). Binnen het vierjarige project ‘GreenGrowing’ werken zes landen rond de Noordzee samen om het energieverbruik in de glastuinbouw t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.