help
Verzekeren in de recessie : kijk kritisch naar de dekking van uw polissen en de premies \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Krisman, R. \ 2013
Kritisch kijken of er bezuinigd kan worden op bijvoorbeeld verzekeringen is altijd goed, zeker in tijden van crisis, maar hou altijd rekening met de draagkracht van de onderneming. Een kleine besparing op de verzekeringspremie kan zo maar leiden tot ...
help
Grote beurt voor verzekeringen : 'veel bedrijven kunnen beter zijn verzekerd voor minder geld' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
De belasting op verzekeringen is op 1 januari 2013 gestegen van 9,7 naar 21 procent. Verzekeringen zijn daarmee ruim 10 procent duurder geworden. Moet de boer zijn verzekeringspakket dan nog maar eens tegen het licht houden? Assurantie-adviseur Marti ...
help
Verzekeren agrarische bedrijven is maatwerk : veel hiaten in polissen van bedrijfsverzekeringen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Queisen, G. \ 2011
Na een schade merk je pas of je bedrijf echt goed is verzekerd. Er zijn onafhankelijke bureaus actief die agrarische polissen doorspitten op hiaten en risico’s. Zij weten bovendien waar verzekeringen tegen betere condities zijn af te sluiten.
help
SAZAS biedt meer dan verzekering tegen kosten langdurig ziekteverzuim \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2011
Langdurig verzuim van een of meer medewerkers kan flinke kosten met zich meebrengen voor de werkgever. Loondoorbetaling, re-integratie en vervangende arbeid zorgen al snel voor een hoge rekening. De agrarische sectoren hebben zelf een verzekering ing ...
help
Goed verzekerd, of toch niet? : veel hiaten in polissen bedrijfsverzekeringen \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Queisen, G. \ 2011
Of je bedrijf echt goed verzekerd is, merk je pas na een schade. Er zijn onafhankelijke bureaus actief die agrarische polissen doorspitten op hiaten en risico's. Zij weten bovendien waar verzekeringen het goedkoopst zijn af te sluiten.
help
Oplossing voor alle weergerelateerde risico's : brede weerverzekering van start \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Dijk, G.J. van \ 2010
Met de brede weerverzekering is er nu een structurele oplossing beschikbaar gekomen voor vrijwel alle weergerelateerde risico's voor open teelten. Met deze verzekering kunnen fruittelers zich indekken tegen negen risico's. Nieuw is de dekking van hag ...
help
Variaties op Brede weerverzekering : twee verzekeraars bieden dekking \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Oostveen, A. \ 2010
De nieuwe Brede weerverzekering dekt praktisch alle gevolgen af die extreem weer op het gewas kan hebben, zowel de oogst als de opstand. In Nederland bieden twee verzekeringsmaatschappijen zo'n verzekering aan. De OFH en de Vereinigte Hagel borduren ...
help
'Bedrijfsschade vaak niet goed verzekerd' : calamiteiten \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2009
Voor de laatste aflevering in de serie calamiteiten spraken we met verzekeraar Interpolis en met de brandweercommandant van de korpsen Hillegom/Noordwijkerhout over hoe zij tegen calamiteiten aankijken? En wat kunnen bollenkwekers doen om ze te voork ...
help
Focus op preventie in de varkenshouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2008
In deze Focus op... preventie in de varkenshouderij vijf artikelen: 1) Een ongeluk komt nooit alleen...; 2) Kies het juiste ventilatiesysteem; 3) Biogasinstallatie vormt bijkomend risico op het bedrijf; 4) Verzekering van bedrijfsschade : geen luxe, ...
help
Nieuwe verzekering betaalt sneller uit \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ 2008
Vereinigte Hagel ziet nieuwe kansen om gewasschade te verzekeren. Naast hagelschade kan de teler storm- zware regen-, vorst- en uitwinteringschades verzekeringen
help
Preferenties voor zorg en zorgverzekeraars \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Berg, B. van den \ Dommelen, P. van \ Stam, P. \ Laske-Aldershof, T. \ Schut, E. \ 2008
In de nieuwe zorgverzekering onderhandelen zorgverzekeraars met zorgaanbieders over de kwaliteit en de prijs van de te leveren zorg. Het is de bedoeling dat zorgverzekeraars mede op basis van de gecontracteerde kwaliteit van zorg met elkaar gaan conc ...
help
'Sneeuwschadeverzekering must voor elke boomkweker' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lier, A. van \ 2008
Op initiatief van de NBvB en LTO introduceert AgriVer een sneeuwschadeverzekering voor kwekers
help
Vorstschadeverzekering beviest risico \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Assche, C. van \ 2007
In maart 2005 veroorzaakte extreme vorst veel schade in vruchtbomen. Op initiatief van de NFO komt de OFH nu met een vorstschadeverzekering. Bij omvangrijke schade draagt de overheid bij, maar een behoorlijk eigen risico blijft bij de telers liggen
help
Rechtvaardige en duurzame zorg [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2007
help
Klimaatverandering en verzekeren van rampschade [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwer, L.M. \ Botzen, W.J.W. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2007
Eén van de belangrijkste gevolgen van het geleidelijk opwarmen van de aarde is dat verschillende weersextremen, zoals overstromingen en droogtes, in frequentie en intensiteit zullen gaan toenemen. Deze extremen kunnen tot slachtoffers leiden en schad ...
help
Korte metten met 'onoplosbare' klachten Colland \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2007
Aardbeiteler Bianca de Vries kreeg veel reacties in verband met klachten over het steeds aan- en afmelden van seizoenarbeiders bij Colland, het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen. Colland vond de klacht ernstig genoeg ...
help
Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars : verkennende analyse van de rol van PGO-organisaties in een zorgstelsel met marktwerking [Boek]
Nederland, T. \ Oudenampsen, D. \ Woerds, S. ter \ 2007
help
Oogstschadeverzekering in de belangstelling \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Meer, R. van der \ Asseldonk, M. van \ 2007
Een brede weersverzekering waarmee niet alleen het risico op oogstschade door hagel, storm of wateroverlast, maar ook door vorst, droogte of sneeuw wordt afgedekt, bestaat reeds in diverse Europese landen. Uit een recentelijk gehouden enquête onder a ...
help
Zzp'er rekent vaak te laag uurtarief \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Vliet, M. van \ 2007
Een groeiende beroepsgroep in de boomkwekerij zijn de zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). Nederland telt zo'n 400.000 zzp'ers. Hoewel het zelfstandig ondernemerschap zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer de nodige voordelen met zich meebre ...
help
Ruim een derde volwassenen ontving zorgtoeslag \ CBS webmagazine [Artikel]
Kasperski, H. \ Meuwissen, P. \ 2007
In het kader van de Wet op de zorgtoeslag heeft de belastingdienst in 2006 aan ruim 38 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder een uitkering verstrekt. Daarmee was in totaal 2,4 miljard euro gemoeid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.