help
Natuurlijke geneesmiddelen voor dieren (KennisOnline in Beeld 2019) [Video]
2019
WUR doet onderzoek naar natuurlijke middelen die dieren ondersteunen als ze ziek zijn, zodat het antibioticagebruik kan worden teruggedrongen. Het gaat bijvoorbeeld om kalveren met diarree. Op deze boerderij in Giethoorn worden natuurlijke middelen t ...
help
Beantwoording vragen over de gevaren van anti vlooien- en tekenmiddel Bravecto [Brief]
Dam, M. van \ 2016
help
Ommekeer in mastitisbestrijding : Nederlandse melkveehouderij schakelt over op eerstekeus-mastitisinjectoren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2016
De farmaceuten AST Farma en Zoetis introduceerden onlangs eerstekeusantibiotica voor de behandeling van klinische mastitis. Strikt genomen verandert dat niets aan de regels voor de inzet van antibiotica. Maar in de praktijk verandert er wel iets. De n ...
help
The cycle of veterinary antibiotics in the ecosystem [Boek]
Vijver, Lucy van de \ Verwer, Cynthia \ Smolders, Gigi \ Hospers-Brands, Monique \ Eekeren, Nick van \ 2016
In summary, antibiotics are poorly absorbed in the gut of animals (Jjemba, 2002). As a consequence a large part of the initial compound is excreted. From the application in livestock to manure, the range of excreted antibiotic residues lies between 1 ...
help
Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit [Boek]
Rougoor, C.W. \ Allema, A.B. \ Leendertse, P.C. \ Vliet, J. van \ 2016
Een verkennende studie naar het gebruik van diergeneesmiddelen in de veehouderij en potentiële gevolgen voor de waterkwaliteit.
help
Twee jaar AB Register \ Management&techniek [Artikel]
Vanderhaeghen, W. \ 2016
Op 1 januari 2014 ging het project ‘AB Register’ van start binnen Belpork vzw, oprichter en beheerder van het Certuskwaliteitslabel voor varkensvlees. Sindsdien is het systeem uitgegroeid tot een volwaardige tool binnen het hedendaagse management van ...
help
Biologische controle leverbotslak met loopeenden [Boek]
Andel, J. van \ 2015
Resistentie van de leverbot parasiet tegen triclabendazol (Fasinex) is een groeiend probleem en neemt zeer verontrustende vormen aan. Bij de schapenhouderij veroorzaakt dit vooral ernstige problemen bij de behandeling van “acute leverbot”, wanneer de ...
help
Quickscan gebruik diergeneesmiddelen in de vleeskonijnensector 2015 [Brief]
2015
De NVWA heeft in 2014-2015 een quickscan uitgevoerd in de konijnenhouderij, waarin zij het voorschrijfgedrag van dierenartsen in deze sector nader in beeld heeft gebracht. Er zijn 7 konijnenhouderijen en hun begeleidende dierenartsen bezocht. Het bee ...
help
‘Trots op reductie 3e keuze middelen’ : directeur SDa: ‘Als trend zich voortzet wordt 70 procent reductie niet gehaald’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Cornelissen, J. \ 2015
In 2010 werden de eerste doelstellingen voor de antibioticareductie vastgesteld. Later kwam de doelstelling voor 2015 daar nog bij: een reductie van 70 procent ten opzichte van 2009. Duidelijkheid over relatie antibioticagebruik en humane resistentie ...
help
De rode lebmaagworm en resistentie \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vellema, P. \ Brom, R. van den \ 2015
Haemonchus contortus, de rode lebmaagworm, is in Nederland de belangrijkste wormsoort bij kleine herkauwers. Afhankelijk van de weersomstandigheden trad haemonchose in het verleden vooral op vanaf eind juni tot begin september, maar geleidelijk is de ...
help
Onze veehouders doen het goed binnen EU \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De Nederlandse veehouderij doet het goed in de Europese statistieken voor wat betreft antibioticagebruik. Werd onze houderij jaren geleden nog aangemerkt als grootverbruiker, tegenwoordig is dat beslist niet meer het geval. Onze veehouders en dierena ...
help
Brug tussen burger en boer : ontwikkelen van vaccins is volgens Gerald Behrens een vorm van kunst \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Zo min mogelijk behandelen en zo veel mogelijk preventief werken. Dat is de visie van Boehringer Ingelheim dat met een nieuw bvd-vaccin de daad bij het woord voegt. ‘In Noordwest-Europa lopen we voorop in dierenwelzijn’, aldus topman Gerald Behrens. ...
help
Recycling of waste streams containing human and veterinary pharmaceuticals : an overview of technological developments and possibleconsequences for pharmaceutical releases into the environment [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Moermond, C.T.A. \ Bodar, C.W.M. \ 2015
Afvalwater en mest bevatten waardevolle grondstoffen waaraan energie kan worden onttrokken. Ook kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt, zoals bioplastics, bouwmaterialen en papier. De laatste tijd worden veel nieuwe technieken ontwikkeld die d ...
help
Analyse van 'dalers' en 'stijgers' in antibioticagebruik \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Kuipers, A. \ Wemmenhove, H. \ Bostelen, C. van \ 2014
Melkveebedrijven, die stijgen in antibioticagebruik, zaten aanvankelijk op een heel laag niveau. Ze zijn meer droogzetters, middelen tegen mastitis en overige middelen gaan gebruiken. Dalende bedrijven doen het tegenovergestelde. Dalers zijn actiever ...
help
Efficiënt antibioticagebruik [Website]
[2014]-
Website met tips om minder antibiotica te gebruiken.
help
Leverbot steeds lastiger \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
De bestrijding/behandeling van leverbot wordt steeds lastiger. De infectiedruk neemt toe en de resistentie voor het belangrijkste middel groeit. Bovendien staat de toelating daarvan onder druk. „Triclabendazol kan nú nog worden toegepast in de droogs ...
help
Drinkwatermedicatie [Brochure]
Sleeckx, N. \ 2014
Tips voor correcte toepassing van drinkwatermedicatie en drinkwatervaccinatie.
help
Hipra wil zelf het verhaal vertellen : “Zonder innovatie geen product” : bedrijfsportret \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Het familiebedrijf Hipra (hoofdkantoor in Spanje) is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd in omzet. Sinds vorig jaar is het ook actief op de Nederlandse markt met een eigen organisatie. Voorheen verspreidde een distributeur de producten, die vooral ...
help
Paardenpaspoort en medicijngebruik : hoe zit het nou precies? \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Broek, E. van den \ 2014
Veel paarden komen uiteindelijk in de voedselketen terecht. Daarom wordt het paard door de Nederlandse autoriteiten aangemerkt als een voedselproducerend dier. Dit betekent dat ook voor paarden de medicijnenadministratie goed moet worden bijgehouden, ...
help
Gebruik van antimicrobiële middelen daalt \ Management&techniek [Artikel]
Stevens, M. \ 2014
In de humane geneeskunde neemt men al enkele jaren een stijging waar van resistente bacteriën. Die leiden tot bacteriële infecties bij mensen die moeilijk of zelfs helemaal niet te genezen zijn. Het (overmatig) gebruik van antimicrobiële middelen in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.