help
Fisheries displacement effects related to closed areas: a literature review of relevant aspects [Boek]
Slijkerman, Diana \ Tamis, Jacqueline \ 2015
help
Vergelijking visserij-intensiteit op basis van AIS - VMS in de Voordelta [Boek]
Hintzen, N.T. \ Vries, P. de \ Looije, D. \ Glorius, S. \ 2014
IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Vo ...
help
Waardekaarten Belgische 3 tot 4,5-mijlszone [Boek]
Hal, R. van \ 2014
Waardekaarten en tabellen van een geselecteerd deel van de kottervloot binnen de Belgische 3 tot 4,5mijls zone.
help
Waardekaarten Belgische EEZ [Boek]
Hal, R. van \ 2014
Rapport over de waardekaaarten en tabellen van een deel van de kottervloot binnnen het Belgisch Exclusieve Economische Zone (EEZ).
help
IJsland leeft met vis : duurzame visserij bestaat niet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Fokke, E. \ 2013
IJsland, gelegen op de rand van de poolcirkel, is gezegend met rijke visgronden. Rond het eiland treffen warme en koude zeestromen elkaar. Een garantie voor een rijk leven in zee en een eeuwige durende bron van inkomsten. Als daar verstandig mee word ...
help
Beantwoording helpdeskvraag 'voorgestelde gesloten gebieden Vlakte van de Raan' [Boek]
Kooten, T. van \ Craeymeersch, J. \ 2013
De belangrijkste randvoorwaarde om de onderzoeksvraag (wat is het effect...) te kunnen onderzoeken door middel van sluiting van de voorgestelde 3 gebieden is dat de gebieden voldoende representatief zijn voor het gehele N2000 gebied ‘Vlakte van de Ra ...
help
Visserijintensiteit in Maasvlakte 2 & zandwinputten [Boek]
Steenbergen, J. \ Machiels, M. \ 2013
In 2008 is begonnen met de aanleg van de Maasvlakte 2; een schiereiland westwaarts van de haven van Rotterdam. Door de aanleg is er visgrond definitief verdwenen. Zand om het eiland aan te leggen werd gewonnen in de zogenaamde zandwinputten. In en ro ...
help
'Ook buiten Europa duurzaam vissen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2010
Waar nu buitenlandse megaschepen vissen voor de West-Afrikaanse kust, zouden de landen dat over vijftien jaar met hun eigen vloot moeten doen. Dan moet er nog wel wat te vangen zijn. Het wordt tijd dat Nederland zich daar eens voor gaat inzetten, vin ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2010
De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologi ...
help
Towards abundance estimates for jack mackerel in the South Pacific based on acoustic data collected by the commercial vessels [Boek]
Brunel, T. \ Haan, D. de \ Hintzen, N. \ Kamp, P. van der \ Ybema, S. \ 2010
Pelagic trawlers make intensive use of echosounders and therefore could potentially be used as acoustic data collection platforms. This project investigated the possibility of collecting acoustic data and its potential utility to estimate fish stock ...
help
Verminderingvisbijvangst in de garnalenvisserij [Presentatie]
Quirijns, F. \ Rotgans, E. \ 2009
Presentatie van Wageningen UR over tests die zijn gehouden met maatregelen om de bijvangst in de visserij te verminderen
help
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2008 [Boek]
Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ 2009
IMARES maakt ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer door middel van het reguliere bemonsteringsprogramma een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie van de visstand op basis van monitoring van de visbesta ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2008
De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. In 2007 is het chemisch onderzoek op de locaties Westerschelde, Waddenzee ...
help
Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with R.V. "Tridens", 17 March - 04 April 2008 [Boek]
Ybema, S. \ Bakker, K. \ Pasterkamp, T. \ Armstrong, E. \ Tijssen, D. \ Kloppmann, M. \ Freijser, J. \ [2008]
This is the report of the Dutch part of the international North East Atlantic hydro acoustic survey for blue whiting. The survey is coordinated by ICES and has been executed annually. The purpose of the survey is to estimate the blue whiting stock of ...
help
Baseline studie vis MVII: veldwerkrapportage voorjaar 2007 [Boek]
Heessen, H.J.L. \ 2007
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007 [Boek]
Kesteloo, J.J. \ Stralen, M.R. van \ Fey, F. \ Jol, J. \ Goudswaard, P.C. \ 2007
In opdracht van LNV is (tbv het beleid voor kokkelvisserij, zoals neergelegd in EVA II) in voorjaar 2007 het kokkelbestand in de Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd
help
Rendement en effecten van verzaaien kokkels in de Westerschelde (REKWES) [Boek]
Smaal, A.C. \ Kesteloo, J.J. \ 2007
In opdracht van het ministerie van LNV en PO Kokkels is een onderzoek uitgevoerd naar rendement en effecten van het verzaaien van kokkels (Cerastoderma edule) in de Westerschelde (Produs deelproject 4a (REKWES)). De monitoring van de schelpdierbestan ...
help
Correcting bias in commercial CPUE time series due to the response of mixed fisheries to management [Boek]
Quirijns, F.J. \ Rijnsdorp, A.D. \ 2005
Catch per Unit Effort (CPUE) is an important source of information on the development of fish stocks. To get an unbiased estimate of CPUE one of the issues that need to be investigated is the effect of the response of a fleet to management measures. ...
help
North Sea hydro acoustic herring survey : survey report for FRV "TRIDENS", 28 June - 21 July 2004 [Boek]
Ybema, M.S. \ Couperus, A.S. \ 2004
Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noordzee akoestische survey voor haring. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt sinds 1991 jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Schotland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deel aan d ...
help
Northern Territory fisheries expanding [thema Aquaculture] \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Martin, D. \ 2000
Er is wereldwijd een stijgende vraag naar vis(producten). De visteelt in Australie heeft een enorm potentieel voor uitbreiding en investeringen. De visindustrie staat nog in de kinderschoenen. De vangst van pareloesters vormt eveneens een economisch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.