help
Duurzame Noordzee kottervisserij in ontwikkeling : ervaringen, lessen en bouwstenen [Boek]
Quirijns, F.J. \ Steins, N.A. \ Zaalmink, B.W. \ Mol, A. \ Kraan, M. \ Strietman, W.J. \ Asseldonk, M.A.P.M. van \ Molenaar, P. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Baltussen, W.H.M. \ 2019
help
Eurogroup for Animals / Compassion in World Farming : Fish welfare survey : headline findings - NED [Boek]
2018
While most Dutch adults do not feel they know very much about fish welfare, most agree that the welfare of salmon should be better protected than it is now, while the majority agree that the welfare of fish in general should be protected to the same ...
help
Eurogroup for Animals/Compassion in World Farming : Fish Welfare Survey ALL May 2018 [Boek]
2018
ComRes interviewed 9,047 adults in nine European markets (UK, Germany, France, Italy, Spain, Poland, Sweden, The Netherlands, Czech Republic) aged 18+ online between 30 th April and 8 th May 2018 . Data were weighted to be representative of all adult ...
help
Toekomst IJsselmeervisserij en toezending derde tussentijdse rapportage in het kader van het EU-aalherstelplan [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Voorjaar van 2018 hebben alle partijen van het Bestuurlijk Overleg IJsselmeer aangegeven dat het in 2017 gezamenlijk vastgestelde ‘plan B’ voor de visserij op schubvis geen toekomst meer heeft. Het ‘plan B’ van de Producentenorganisatie IJsselmeer be ...
help
Onderzoek overlevingskansen platvis en rog : welke maatregelen vergroten de overlevingskans? [Brochure]
Steins, N. \ Schram, E. \ Molenaar, P. \ Broekhoven, W. van \ 2018
Kunnen de overlevingskansen van ondermaatse vissen die terug worden gezet in zee, worden vergroot? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Mar ...
help
Aalvisserij op zee [Brief]
Westrienen, R. van \ 2017
Brief van RAVON aan de overheid met het verzoek om aalvisserij in de Nederlandse kustgebieden te verbieden om de bedreigde populatie van de aal/paling te beschermen.
help
Frame Survey Curaçao's fishing fleet 2016 [Boek]
Kraan, Marloes \ 2017
A brief inventory of the current fishing capacity (frame survey) of the insular fishing fleet of Curacao was conducted. Curacao is part of the Kingdom of the Netherlands. It lies in the southern Caribbean, approximately 60km off the coast of Venezuel ...
help
Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017 [Boek]
Troost, K. \ Perdon, K.J. \ Zwol, J. van \ Jol, J. \ Asch, M. van \ 2017
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2016 [Boek]
Hal, R. van \ Machiels, M.A.M. \ 2017
In dit rapport worden de resultaten van het kabeljauwmonitoringsprogramma 2016 gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, binnen het EZ-programma Beleidsondersteunend Onderzoek. Kabelj ...
help
Knowledge production at boundaries : an inquiry into collaborations to make management plans for European fisheries [Proefschrift]
Stange, Kari \ 2017
help
Overview of the international fishing activities on the Dogger Bank : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015 [Boek]
Hamon, Katell G. \ Hintzen, Niels T. \ Oostenbrugge, Hans J.A.E. \ 2017
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2016 [Boek]
Verver, S W \ 2017
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2016 [Boek]
Verver, S.W. \ 2017
The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). The con ...
help
Valorisation of waste streams from by-product to worm biomass [Proefschrift]
Laarhoven, Bob \ 2017
With an 8 % annual growth rate, aquaculture is the fastest growing food production sector in the world (FAO, 2008). It can only be sustainable if it is supported by a similar increase in feed production. This had led to several developments to reduce ...
help
Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016 [Boek]
Graaf, Martin de \ Bos, Oscar G. \ 2017
help
Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer : visseizoen 2017/2018 [Boek]
Tiën, Nicola \ Hammen, Tessa van der \ Vries, Pepijn de \ Schram, Edward \ Steenbergen, Josien \ 2017
Het Ministerie van Economische Zaken wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2017/2018 g ...
help
Mission report Tanzania : scoping mission marine fisheries Tanzania [Boek]
Hoof, Luc van \ Kraan, Marloes \ 2017
help
Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef [Boek]
Hintzen, Niels \ 2017
Langs de Engelse kust staan een aantal gebieden op de UK Natura 2000 agenda voor sluiting voor de Nederlandse demersale vloot. Wageningen Marine Research bestudeerde in hoeverre de Nederlandse vloot actief was in dit gebied en hoe de voorgenomen te s ...
help
International stakeholder dialogue on pulse fisheries : report of the second dialogue meeting, Amsterdam, 20 January 2017 [Boek]
Steins, Nathalie A. \ Smith, Sarah \ Strietman, Wouter Jan \ Trapman, Brita \ Kraan, Marloes \ 2017
help
Verkenning doorvaren passieve vistuigen [Boek]
Jak, R.G. \ 2016
In deze studie is op basis van gesprekken met Nederlandse staandwantvissers en sleepnetvissers verkend in hoeverre het doorvaren van staandwantnetten kan leiden tot het ontstaan van zwerfvuil. Volgens de Nederlandse staandwantvissers zijn de probleme ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.