help
Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren [Boek]
Emous, R.A. van \ Gunnink, H. \ Binnendijk, G.P. \ 2017
help
Effect van verschillende energie/eiwit verhoudingen in het voer tijdens de opfok- en legperiode op lichaamssamenstelling, productie, bevedering, gedrag en nakomelingen van vleeskuikenouderdieren = Effect of different energy/protein ratios of the diet during rearing and laying on body composition, performance, feather cover, behaviour, and offspring of broilers breeders [Boek]
Emous, R.A. van \ Krimpen, M.M. van \ Kwakkel, R.P. \ 2014
In deze studie is het effect van verschillende energie/eiwit verhoudingen van het voer tijdens de verschillende levensfases bij Ross 308 vleeskuikenouderdieren onderzocht. Tijdens de opfokperiode (2-22 weken leeftijd) werden twee voeders met verschil ...
help
Meer energie gunstig \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2014
Livestock Research heeft onderzoek verricht naar de effecten van een hoger energiegehalte van het voer in de tweede fase van de legperiode bij vleeskuikenouderdieren.
help
'Gas geven als de regels gunstig zijn' : Agrifirm Exlan begeleidt bouw \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Pluimveehouder Noud Beijer heeft een duidelijke toekomstvisie: een mooie, financieel gezonde onderneming achterlaten voor eventuele opvolgers. Om dit te realiseren werkt hij gestaag aan de uitbreiding van het bedrijf. Agrifirm Exlan adviseert en onde ...
help
'Je moeder leert je wie je vijanden zijn' : Feed4Foodure-themamiddag over immuniteitsoverdracht \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2014
Via de voeding van ouderdieren kan de werking van het immuunsysteem van de nakomelingen worden beïnvloed. Het is een uitdaging om interventies te vinden die het immuunsysteem van landbouwhuisdieren optimaliseren, zo luidde de conclusie tijdens de Fee ...
help
Verkorte protocollen voor het meten van de effecten van niet-snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen [Boek]
Jong, I.C. de \ Niekerk, T.G.C.M. van \ 2014
Met ingang van 1 september 2018 zal in Nederland snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen verboden worden. Doel van dit onderzoek was om op basis van beschikbare literatuur, ervaringen van onderzoekers en ervaringen uit de ...
help
Beantwoording vragen over ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2014
Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de Tweede Kamer over de ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren.
help
Gering effect ouder-kind \ De pluimveehouderij [Artikel]
Harn, J. van \ Emous, R. van \ 2014
De invloed van ouderdierenvoeding op kuikenprestaties en voetzoollaesies was nog onbekend. Livestock Research deed daarom onderzoek.
help
Advies houdt stand \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2014
Livestock Research bekeek de effecten van een lager en hoger energieniveau in foktoom 1-voer ten opzichte van het huidige advies in de eerste legfase van vleeskuikenouderdieren.
help
'Elke ronde beter dan de vorige' : vleeskuikenouderdieren op twee locaties \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Pluimveehouder Ben Beerens stelt hoge eisen. Aan zichzelf en aan zijn leveranciers. Alleen zo kan hij voldoen aan de strenge hygiënenormen die voor de productie van broedeieren gelden. Een aan zijn eigen streven om het iedere ronde weer beter te doen ...
help
Monitoring van onbehandelde vleeskuikenmoederdieren op een praktijkbedrijf [Boek]
Jong, I.C. de \ Gunnink, H. \ Emous, R.A. van \ 2013
Dit rapport beschrijft het effect van het niet behandelen van de snavels van vleeskuikenmoederdieren op gedrag en veerschade, gemeten op een praktijkbedrijf.
help
Eisen op (kleine) maat \ De pluimveehouderij [Artikel]
Poelsma, B. \ 2013
Voor pluimveehouders die werken met met JA57-dwergmoederdieren van fokkerijorganisatie Hubbard wordt een aanvulling gemaakt in de welzijnsverordening vleeskuikenouderdieren uit 2003. De welzijnseisen voor dit ras worden versoepeld.
help
Voorkom een afwijkend productieresultaat \ Management&techniek [Artikel]
Postma, M. \ 2013
Een goede start is het halve werk. Voor een vleeskuiken-ouderdierenbedrijf betekent dit dat het bevruchtingspercentage een zeer belangrijk kengetal is. In dit artikel geven we een schets van zaken waar je als pluimveehouder met ouderdieren op moet le ...
help
Noodmaatregelen tegen pikkerij [Boek]
Niekerk, T. van \ Jong, I. de \ Krimpen, M. van \ Reuvekamp, B. \ Tuijl, O. van \ Bestman, M. \ 2013
Deze uitgave geeft een kort overzicht van maatregelen die pluimveehouders kunnen treffen tegen beschadigend pikgedrag. De uitgave is bedoeld voor pluimveehouders met leghennen of vleeskuikenouderdieren.
help
Minder eiwit, meer eieren \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2013
Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar een hogere persistentie bij vleeskuikenouderdieren door een voer te verstrekken met een lager ruweiwitgehalte. Dat pakte goed uit.
help
Minder eiwit, goed gedrag \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2013
Een lager eiwitgehalte in het voer van vleeskuikenouderdieren bevordert natuurlijk gedrag, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.
help
Snavel intact pakt goed uit \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Gunnink, H. \ Emous, R. van \ 2013
Bij vleeskuikenmoederdieren snavelbehandeling achterwege laten lijkt perspectiefvol. Dit komt naar voren uit een onderzoek in de praktijk.
help
Ingrepen bij vleeskuiken ouderdieren : perspectief, verleden, heden en toekomst [Presentatie]
Tuijl, O. van \ 2013
Er zijn in de loop der jaren diverse ingrepen gepleegd ter preventie van pikkerij. Onder andere snavelbehandelen, verwijderen van teennagels en sporen. In deze presentatie staat een korte uitleg.
help
Krachtig kindermenu \ De pluimveehouderij [Artikel]
Emous, R. van \ Krimpen, M. van \ Kwakkel, R. \ 2012
In de opfok de lichaamssamenstelling van vleeskuikenouderdieren veranderen om de resultaten in de legperiode te verbeteren. Werkt dat? WUR Livestock Research onderzocht dit.
help
Zeven kleine stallen in plaats van drie grote \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2012
Het imago van de agrarische sector wordt mede bepaald door de grootte en de uitstraling van de stallen, vindt Twan Engelen van pluimveevermeerderingsbedrijf Engelen. Hij bouwde 7 kleine stallen in plaats van 3 grote.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.