help
BuRO adviezen MDU en waterverstrekking [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Dutch-Indonesian programme on Food Security in the livestock sector (DIFS-live): poultry meat : results of the poultry meat programme 2014-2018; main report [Boek]
Horne, Peter van \ Emous, Rick van \ Joosten, Frank \ Tacken, Gemma \ Leenstra, Ferry \ 2020
In dit rapport worden de opzet en resultaten van het pluimveevleesprogramma in het Dutch Indonesian Food Safety Programme (DIFSlive) gepresenteerd. Het programma bestond uit een consumentencampagne ter bevordering van de handel in en consumptie van g ...
help
Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven begeleiden naar een lager antibioticagebruik [Boek]
2020
Om antibioticaresistentie een halt toe te roepen, streven zowel de humane geneeskunde als de diergeneeskunde naar een verminderd gebruik van antibiotica.
help
Verdiepende data-analyse naar succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens : aanvullend rapport van het project Kritische Succesfactoren Pluimvee (KSF Pluimvee) [Boek]
Wiegel, J. \ Holstege, M.M.C. \ Kluivers-Poodt, M. \ Bokma-Bakker, M.H. \ 2020
In fase 1 van het onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens (KSF1) zijn een aantal bedrijfs- en managementfactoren met een significante associatie met antibioticumgebruik naar voren gekomen. Voor twee ...
help
Improving animal welfare in poultry slaughterhouses : How to reduce stress, suffering and ease handling [Boek]
2019
To date the electrical water-bath is still the most-used stunning system for poultry in Europe. However, due to advantages for animal welfare and meat quality, gas stunning systems are becoming more and more popular. Moreover, the use of the electric ...
help
Dierenwelzijn in pluimveeslachterijen : Verminderen van stress, pijn en verwondingen [Boek]
2019
In Europa wordt het meeste pluimvee verdoofd met een elektrisch waterbad. Gasverdoving wint echter aan populariteit vanwege dierenwelzijnsvoordelen en een betere vleeskwaliteit. Bovendien is het gebruik van het elektrische waterbad – door verscherpte ...
help
Op de bres tegen hittestress : 10 actiepunten om hitteproblemen tijdens slacht(pluim)veetransporten te voorkomen [Boek]
Stadig, L. \ Berg, B. van den \ Looije, M. \ 2019
In de jaren 2017 en 2018 waren er ondanks de hitteprotocollen tijdens hete periodes nog steeds ernstige problemen met warmte en hittestress bij slachtveetransporten, zoals o.a. blijkt uit rapportages van Eyes on Animals, die slachthuizen bezocht om v ...
help
Geen doorgang nieuwe testfase kopverdover : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Minister Schouten laat weten dat de nieuwe testfase om te werken met een kopverdover in een slachthuis, niet doorgaat. De kopverdover is een innovatieve bedwelmingsmethode bij vleeskuikens als alternatief voor waterbadbedwelming.
help
Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase : evaluatieprotocol en online integratie-tool [Boek] - Update versie 1.2
Jacobs, Leonie \ Delezie, Evelyne \ Goethals, Klara \ Ampe, Bart \ Duchateau, Luc \ Watteyn, Anneleen \ Tuyttens, Frank A.M. \ 2019
help
ILT gezamenlijk bestrijden \ Pluimveekrant : innovatie & ondernnemen [Artikel]
2019
Eind vorig jaar was het weer zo ver. In de grensstreek Nederland-Duitsland stak de ziekte ILT opnieuw de kop op. Bij een vleeskuikenbedrijf met ademhalingsstoornissen en een verhoogde uitval werd in één van de stallen ILT vastgesteld. Gelukkig waren ...
help
Toedienen antibiotica door veehouder : strikte voorwaarden [Website]
2019
Vanaf 1 maart 2014 gelden strenge regels voor het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij, de varkenshouderij, de vleeskalverhouderij, vleeskonijnenhouderij en voor vleeskuikens.
help
DOSSIER : Antibioticareductie bij vleeskuikens en moederdieren \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2019
AB Register brengt antibioticagebruik in kaart - Optimale bioveiligheid en kuikenkwaliteit - Bij twijfel even wachten - Alleen als het écht moet
help
Advies aan minister Schouten van LNV over het verstrekken van water in de vleeskuikensector [Brief]
2019
help
Advies over de wijze van het verstrekken van water in de Nederlandse vleeskuikensector en de gevolgen daarvan voor het dierenwelzijn [Brief]
2019
help
Animal welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU with a focus on laying hens, broilers and pigs : Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines [Boek]
Bracke, Marc B.M. \ Vermeer, Herman M. \ Emous, Rick A. van \ 2019
Animal: welfare regulations and practices in 7 (potential) trade-agreement partners of the EU: Mexico, Chile, Indonesia, Australia, New Zealand, Turkey and the Philippines, with a focus on laying hens, broilers and pigs.---Dieren: welzijnsregelgeving ...
help
Possible improvement of measures within the principle ‘appropriate behaviour’ of the Welfare Quality® boiler assessment protocol [Boek]
Jong, Ingrid de \ Riel, Johan van \ Hoevenaar, Tosca \ Niekerk, Thea van \ 2019
The aim of the current study was two-fold. First, we tested whether or not a scan sampling technique can be used as a relatively quick, simple scoring of the behaviour in commercial-size broiler chicken flocks, and could thus be included as a measure ...
help
Eyenamic®: Gedrags- en gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens [Boek]
Cardinaels, S. \ De Baere, K. \ 2019
help
Development of the ‘animal welfare’ dimension within the Greenwell sustainability assessment model. 1.: Justification of the selection of indicators / [Boek]
Jong, I.C. de \ 2019
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de dimensie ‘dierenwelzijn’ binnen het Greenwell duurzaamheid beoordelingsinstrument (ook wel ‘welzijnsmodel’ genoemd). Omdat het raamwerk van Welfare Quality® wordt toegepast, waarbinnen diergezondheid word ...
help
Literature update on effective environmental enrichment and light provision in broiler chickens [Boek]
Souza da Silva, C. \ Jong, I.C. de \ 2019
The results of a literature study to the effect of different types of environmental enrichment and light conditions on broiler chickens welfare are described, in order to attempt to provide an environment to slow-growing broiler chickens that better ...
help
Kleinschalige professionele biologische vleeskippenhouderij : van ei tot op het bord [Boek]
2019
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.