help
Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie en evaluatie van methoden voor het bepalen van bedrijfseigen versleping bij de productie van mengvoeder [Boek]
Bikker, P. \ Beumer, H. \ Goeij, E.J. de \ Hooglugt, J. \ Wegh, R. \ Egmond, H.J. van \ 2017
Mengvoederfabrikanten dienen veilige diervoeders van goede kwaliteit te leveren ter bescherming van de dier- en volksgezondheid en het milieu. Door technische en organisatorische maatregelen moet (kruis)verontreiniging met ongewenste stoffen, toevoeg ...
help
Micro-algen in veevoeders : perspectief voor de toekomst? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lentz, J. \ 2016
Er wordt al een tijd aan gewerkt: micro-algen als additief voor veevoeders. Nederland is op de goede weg, maar er moet nog best wat gebeuren om de algen als additief in diervoeding te krijgen. De grootste te nemen hobbel lijken de financiën.
help
The cycle of veterinary antibiotics in the ecosystem [Boek]
Vijver, Lucy van de \ Verwer, Cynthia \ Smolders, Gigi \ Hospers-Brands, Monique \ Eekeren, Nick van \ 2016
In summary, antibiotics are poorly absorbed in the gut of animals (Jjemba, 2002). As a consequence a large part of the initial compound is excreted. From the application in livestock to manure, the range of excreted antibiotic residues lies between 1 ...
help
Alternatief wordt steeds meer gangbaar : kruidenpreparaten als alternatief voor antibiotica \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Mons, G. \ 2016
Nederlandse veehouders werken hard aan het terugdringen van antibiotica. Sinds 2009 is het gebruik al met 58 procent afgenomen. Daarvoor in de plaats passen ze steeds vaker kruiden en andere natuurproducten toe om hun dieren gezond te houden. De aanv ...
help
Varkenshouderij weer aan de slag met fosfaatefficiëntie \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2015
Door allerlei andere regelgeving heeft optimalisatie van de fosfaathuishouding op veel varkensbedrijven geen topprioriteit genoten. Desalniettemin is de varkenshouderij erin geslaagd om de fosfaatuitscheiding te verminderen tot onder het eigen plafon ...
help
Copper in diets for weaned pigs : influence of level and duration of copper supplementation [Boek]
Bikker, P. \ Baal, J. van \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ Troquet, L.M.P. \ Jongbloed, A.W. \ 2015
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed te bepalen van de hoogte (15-160 mg/kg voer) en duur (2- 8 weken) van gebruik van een kopersupplement in het voer van gespeende biggen op de groeiprestaties, mestconsistentie en expressie van genen gerelateer ...
help
Chiazaad \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Mulder, W. \ 2015
Regelmatig wordt ik gevraagd naar de waarde en de zin van chiazaad voor de duivensport. Kun je dat door het voer mengen? Is het een goed idee chia toe te voegen aan het kweekvoer of vliegvoer?
help
Immuunsysteem sturen met voer \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure werkt aan een meetlat om te voorspellen wat het vermogen is van een dier om adequaat te reageren als het wordt blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit wordt de immuuncompetentie van het dier genoemd. Deze immuuncom ...
help
Celgetal via voer verlagen : Wim Boschloo: 'Hoog celgetal geeft kosten, maar ook minder werkplezier' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een daling van 70.000 cellen per milliliter melk door het toevoegen van een additief dat de weerstand van de koe verhoogt. Op acht bedrijven behaalde AgruniekRijnvallei dit resultaat in een praktijkproef. Een kleine productiestijging geldt als bijeff ...
help
Natuurlijke producten voor gezonde uiers \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2015
Door selectief droogzetten gebruiken veehouders minder antibiotica. Ze kiezen vaker voor natuurlijke alternatieven voor gezonde uiers. Een overzicht.
help
Varkensvoer: de nieuwste inzichten \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Geudeke, T. \ 2015
Voeraanpassingen kunnen helpen om de ziektedruk in de varkenshouderij te verlagen, met minder antibiotica. Dat een gebalanceerde voersamenstelling essentieel is, spreekt vanzelf. Maar ook aspecten als voerfrequentie, vasten, structuur en vochtgehalte ...
help
Henk Hellegers, bedrijfsleider Houbensteyn: “Positief effect van fermentatie nu al merkbaar” \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Onis, E. \ 2015
Een voeraanpassing die de laatste tijd veel in de belangstelling staat is fermentatie: het omzetten van koolhydraten (suikers of zetmeel) in melkzuur met behulp van specifieke melkzuurbacteriestammen. Henk Hellegers, bedrijfsleider van Houbensteyn in ...
help
Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field [Boek]
Smith, H.E. \ Greeff, A. de \ Faber, I. \ Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Kluivers, M. \ Troquet, L.M.P. \ 2014
In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. ...
help
ILVO testte kuiladditief 11 GFT \ Management&techniek [Artikel]
2014
In een driejarig onderzoeksproject (2010-2013) aan HoGent werd in samenwerking met ILVO-Dier het effect van het kuiladditief 11GFT van Pioneer op de kwaliteit en voederwaarde van voordroogkuil bij melkvee onderzocht. 11GFT is een mengsel van 3 melkzu ...
help
Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie van de huidige (technologische) situatie [Boek]
Hooglugt, J. \ Sterrenburg, P. \ Spiegel, M. van der \ Egmond, H.J. van \ Bikker, P. \ Beumer, H. \ 2014
De Food en Veterinary Office van de EC heeft in 2010 geconstateerd dat de Nederlandse mengvoederindustrie niet voldoende deed om versleping te voorkomen. Dit heeft er toe geleid dat het Ministerie van EL&I behoefte had aan een inventarisatie van de h ...
help
'Zink heeft twee gezichten' : zink als alternatief voor antibiotica niet zonder risico \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ Boekel, R. van \ 2014
Zink is een essentieel sporenelement dat een varken nodig heeft voor een goede gezondheid en groei. Het is ook een middel dat met succes tegen diarree kan worden ingezet als vervanging van antibiotica, zo bleek tijdens het Speerstra zinkseminar. Maar ...
help
Darmgezondheid bepaalt mee je winst \ Management&techniek [Artikel]
Wytynck, W. \ 2013
Elke pluimveehouder weet dat een goede darmgezondheid de basis is voor een winstgevende productie. Heel wat factoren kunnen de darmgezondheid beïnvloeden. Voldoende aandacht schenken aan prikkels die aangeven dat er iets mis mee is, is dan ook een mu ...
help
Tankmelkonderzoek bepaalt seleniumstatus \ Management&techniek [Artikel]
Maris, J. \ 2013
Om te peilen naar de seleniumstatus van de Vlaamse melkveebedrijven, werkte Veepeiler een handige en vrij goedkope analysemanier uit aan de hand van tankmelkstalen.
help
Versleping in de mengvoederindustrie : interpretatie van de EU wetgeving met betrekking tot bemonsterings- en controlestrategieën voor coccidiostatica versleping [Boek]
Spiegel, M. van der \ Sterrenburg, P. \ Egmond, H.J. van \ 2013
De doelstelling van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voor de interpretatie van de EU-wetgeving m.b.t. de bemonstering en controle voor versleping van coc ...
help
Carry-over in compound feed production : interpretation of EU legislation concerning sampling and control strategies for carry-over of coccidiostats [Boek]
Spiegel, M. van der \ Sterrenburg, P. \ Egmond, H.J. van \ 2013
The objective of this study is to give recommendations to the Dutch Ministry of Economic Affairs and the Dutch Food and Product Safety Authority on the interpretation of the EU legislation with respect to sampling and control of carry-over in coccidi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.