help
Koeien weiden in natuurgebieden : hebben natuurweiden genoeg te bieden? \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ 2015
Het is een idyllisch plaatje: runderen die in een natuurgebied grazen. De GD Veekijker krijgt echter meerdere keren per jaar vragen over gezondheidsproblemen bij jongvee of zoogkoeien, die in natuurweiden lopen of uitsluitend ruwvoer van die gebieden ...
help
Elucidating interactors of bZIP19, the secret of the ZDRE [Studentenverslag]
Sweep, E. \ 2015
Zinc is an essential element for plants and humans, zinc deficiency can pose a serious problem for human health. Regulation of the zinc deficiency response in Arabidopsis thaliana is two transcription factors, bZIP19 and bZIP23. These transcription f ...
help
Fosfortekort haast onmogelijk \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Veelvuldig wordt de vraag gesteld of koeien een fosforgebrek kunnen oplopen nu de bemestingsnormen zo zijn aangescherpt. Thomas Schonewille, diervoedingsdeskundige bij de faculteit Diergeneeskunde, denkt dat het ‘slecht opstarten’ eerder het gevolg i ...
help
Uniek onderzoek gebreksziekten in prei \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2013
Agrifirm Plant onderzoekt in 2013 voor welke gebreksverschijnselen prei gevoelig is en wat dit voor effect heeft op de opbrengst, kwaliteit en minerale samenstelling van het geoogste product. Dit is een uniek onderzoek want niet eerder zijn bij prei ...
help
Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven [Boek]
Beeckman, A. \ Govaerts, W. \ Sobry, L. \ [2013]
Doel van dit project is: zwaveltekorten bij vee, in grasklaver en in de bodem op Vlaamse biologische veebedrijven in beeld brengen en zoeken naar mogelijkheden om deze aan te pakken via zwavelsupplementen voor het vee en zwavelbemesting
help
'Melk meest complete voeding' : Mike Donkers weerspreekt voedingsrichtlijnen Westerse overheden \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2013
De hoge consumptie van granen en andere plantaardige producten zijn de reden van de moderne welvaartsziekten. "We moeten terug naar rauwe melk, orgaanvlees en vis", stelt 'voedingsgoeroe' Mike Donkers. Hij baseert zich op het voedingspatroon van de p ...
help
Loof ziet geel en zwart \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wilting, P. \ 2013
Gelig verkleurd loof, later gedeeltelijk afsterven van blad. Dit is de laatste jaren steeds vaker te zien in suikerbieten. Een van de vele oorzaken kan een tekort aan voedingsstoffen zijn. Welke is vaak lastig vast te stellen. Bij twijfel kan het IRS ...
help
Bemesting - Deel II: Herkenning en bestrijding van gebreksziekten Mg, K, Na, B, Mn [Presentatie]
2012
Powerpointpresentatie van de Suikerbieteninformatiedagen 2012.
help
What's happening in your rooting medium? \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Jones, Jr, J. Benton \ 2012
With time, nutrient accumulation and precipitates in the rooting medium can lead to poor plant growth, fruit quality and yields. The challenge for growers is to maintain the nutrient status to keep plants productive over a long time.
help
TIPRELET-project levert basis voor wetenschappelijk onderbouwde teeltstrategie : rand bij kropsla : thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Swaef, T. \ Bleyeart, P. \ Vanhassel, P. \ Vermeulen, K. \ Van Lommel, J. \ Van Labeke, M. \ Steppe, K. \ Vergote, N. \ Crappé, S. \ 2012
Het onderzoek naar een beredeneerde teeltstrategie ter preventie van rand bij sla in het kader van het IWT-project TIPRELET gaat zijn laatste jaar in. Dat vroeg om een bundeling van de tot nu toe verworven inzichten. In het laatste jaar zal onze voor ...
help
Voeding in relatie tot aandoeningen en medicijngebruik bij ouderen [Boek]
Berg, S.W. van den \ 2012
Veel ouderen (70-plussers) hebben meer dan één chronische aandoening en een aanzienlijk deel van hen gebruikt hiervoor vijf of meer medicijnen. De medicijnen die ouderen veelvuldig gebruiken hebben vaak bijwerkingen zoal een droge mond of misslijkhei ...
help
Tipburn vermijden vergt vochtige nachten : thema aardbeien \ Proeftuin nieuws [Artikel]
2011
Tipburn bij aardbei toont zich door verfrommelde bladeren met een verbrande bladrand en zwart gepunte kelkblaadjes op de bloemen. Tipburn verkleint het blad- of oppervlak voor fotosynthese, maar leidt niet tot duidelijke opbrengst- of kwaliteitsdalin ...
help
Bladrandjes bij tomaat, oorzaken en remedie [Presentatie]
Voogt, W. \ IJdo, M. \ Janse, J. \ Hofland, J. \ [2011]
Powerpointpresentatie over de oorzaken van bladrandjes bij tomaat: calciumgebrek en Botrytis.
help
Bladrandjes tomaat: achtergronden en oorzaken [Presentatie]
Voogt, W. \ [2011]
Powerpointpresentatie over onderzoek naar de oorzaken van bladrandjes bij tomaat.
help
Organische stof in duinzandgrond breekt snel af \ BloembollenVisie [Artikel]
Pronk, A. \ Berg, H. van den \ 2011
Organische stof in duinzandgrond breekt snel af. Het percentage organische stof loopt vooral snel terug als de grond al enige jaren in gebruik is en daarbij goed voorzien is van organische bemesting. Deze resultaten zijn gevonden in een proef waarin ...
help
Zuivelproducten zijn belangrijke bronnen van micronutriëten : Prof. Lisette de Groot (Humane Voeding, Wageningen Universiteit) \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
2011
Het network of excellence EURRECA heeft tien micronutriënten geselecteerd die prioriteit verdienen bij de Europese harmonisatie van de voedingsaanbevelingen. Voor veel van de micronutrienënten zijn melk en zuivelproducten belangrijke bronnen. Zo blee ...
help
Let op te lage voedingscijfers in vruchtbomen : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rijkers, D. \ 2011
Let op te lage voedingscijfers in vruchtbomen, zegt adviseur Dorus Rijkers. Het kan verstandig zijn een bekalking uit te voeren.
help
Speciale voeding voor oudere uitzonderlijk : normaal in petfood, niet in human food \ Food magazine : onafhankelijk vakblad voor de levensmiddelenbranch [Artikel]
Joppen, L. \ 2011
In petfood is het heel gewoon, in human food eerder uitzondering dan regel: voeding die specifiek gericht is op ouderen. Opmerkelijk, zeker gezien de groei van het legioen 65-plussers. Er liggen dus kansen voor retail en industrie om hier op in te sp ...
help
Advies sluiten nutriëntenkringlopen [Boek]
Technische Commissie Bodem \ 2010
Het sluiten van de nutriëntenkringlopen is nodig om tot duurzaam bodemgebruik in Nederland en elders te komen. Nutriënten die worden onttrokken voor de productie van plant en dier moeten uiteindelijk ook weer in dezelfde mate worden teruggebracht naa ...
help
Opname van nutriënten door het bietengewas [Presentatie]
Wilting, P. \ 2010
Powerpointpresentatie over de opnamen van nutriënten door suikerbieten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.