help
Langer fit met beter eten \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Smit, A. \ 2015
Ouderen die zelfstandig thuis wonen, lopen het risico ondervoed te raken. Wageningen UR onderzoekt hoe dat is te voorkomen met producten en maaltijden die verrijkt zijn met extra eiwit. Maar hoe breng je die op de markt? De meeste ouderen voelen zich ...
help
Aanbod van interventies gericht op het verbeteren van de voeding van ouderen [Boek]
Berg, S.W. van den \ Bruin, S.R. de \ Rompelberg, C.J.M. \ Boer, J.M.A. \ 2014
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke interventies vanuit bijvoorbeeld de GGD en zorginstellingen bevorderen dat ouderen goed eten. Daaruit blijkt dat het aanbod beperkt is. De inventarisatie laat verder zien dat het aanbod niet goed aansluit bij de ...
help
Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten: een pilotonderzoek \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Berg, M.C. van den \ Plas, M. \ Mares, W. \ Witteman, B.J.M. \ Klein Gunnewiek, J.M.T. \ Vries, J.H.M. de \ 2014
Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriënt-stat ...
help
Verbetering voedingsstatus : adolescentie biedt tweede kans \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Valkenburg, J. \ 2014
Voeding tijdens de adolescentie is van grote invloed op de gezondheid in het verdere leven én heeft een potentiële impact op het nageslacht. Toch is deze periode wetenschappelijk gezien onderbelicht. Het is bekend dat voeding in de eerste duizend lev ...
help
Lezing prof. Gerjan Navis op NZO-symposium: imposante: drie-generatiestudie Lifelines \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2014
De LifeLines-studie is een bijzonder groot cohortonderzoek in de drie noordelijke provincies, met ruim 160.000 deelnemers, onder wie tien procent 65-plussers. De doelstelling van LifeLines is te onderzoeken waarom sommige mensen gezond oud worden, te ...
help
Veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen en de voedselconsumptie : resultaten gebaseerd op bijna 25 jaar voedselconsumptieonderzoek [Boek]
Geurts, M. \ Rossum, C. van \ Brants, H. \ Verkaik-Kloosterman, J. \ Westenbrink, S. \ 2013
Tussen 1987 en 2010 is het aanbod aan voedingsmiddelen en de voedselconsumptie in Nederland veranderd. Op basis van bevolkingsbrede Voedselconsumptiepeilingen uit 1987-1988, 1997-1998 en 2007-2010 en de daarbij behorende voedingsstoffenbestanden zijn ...
help
Voeding van ouderen in Nederland [Brochure]
2013
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de eetgewoontes van zelfstandig-wonende ouderen. Tussen oktober 2010 en februari 2012 is de voedselconsumptie van 70-plussers gemeten. Ruim 700 ouderen uit 15 gemeenten verdeeld over het land deden mee aan dit ond ...
help
Thema: ondervoeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Hergt, C. \ Jong, M. de \ Neelemaat, F. \ Werkman, A. \ 2012
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad Ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en ve ...
help
Zorgpad ondervoeding steeds verder uitgerold : Allliantie Voeding wil ook zorginstellingen overtuigen van nut en noodzaak : dossier: ondervoeding \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Hergt, C. \ Jong, M. de \ 2012
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en de behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en ...
help
Optimaliseren van de maaltijd : pilotonderzoek ondervoeding bij ouderen in woonzorgcentra : dossier: ondervoeding \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Beeckman, D. \ Lagrange, S. \ Van Hecke, A. \ Goossens, E. \ Van den Panhuyzen, V. \ Verhaeghe, S. \ 2012
De Universiteit Gent en het Center for Gastrology in Leuven hebben onderzoek uitgevoerd naar ouderdomsondervoeding in twee woonzorgcentra in Brugge. In Food Hospitality delen de onderzoekers de belangrijkste resultaten en conclusies.
help
Ondervoeding onder de loep : reacties op het advies Ondervoeding bij ouderen van de Gezondheidsraad \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
2012
De Gezondheidsraad publiceerde eind 2011 het advies 'Ondervoeding bij ouderen'. In dit artikel wordt een korte samenvatting gegeven van dat advies, evenals diverse (ingekorte) reacties hierop.
help
Het voedingspeilingsysteem : aanpassen van de meerjarenvisie anno 2012 [Boek]
Ocké, M.C. \ 2012
Het RIVM heeft in plaats van de voedselconsumptiepeiling (VCP) een afgeslankt en herijkt voedingspeilingsysteem ontwikkeld. Dit aangepaste systeem levert basisinformatie op om beleid te ontwikkelen en te evalueren voor de beleidsthema's voedselveilig ...
help
Voeding in relatie tot aandoeningen en medicijngebruik bij ouderen [Boek]
Berg, S.W. van den \ 2012
Veel ouderen (70-plussers) hebben meer dan één chronische aandoening en een aanzienlijk deel van hen gebruikt hiervoor vijf of meer medicijnen. De medicijnen die ouderen veelvuldig gebruiken hebben vaak bijwerkingen zoal een droge mond of misslijkhei ...
help
Uit eten in de kliniek : alliantie voeding Gelderse Vallei \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Smit, A. \ 2011
Eén op de vijf patiënten in het ziekenhuis is ondervoed. Wageningse onderzoekers helpen mee om lange tanden te overwinnen, want met een betere voedingstoestand zitten patiënten beter in hun vel en hebben ze minder zorg en medicijnen nodig.
help
Diëtisten in de weer tegen ondervoeding : VDiTO, een initiatief van en voor diëtisten \ Nutrinews / Nutrition Information Center [Artikel]
Coene, I. \ 2011
Onze diëtisten in de weer tegen ondervoeding? Het lijkt paradoxaal in onze westerse wereld waar steeds meer mensen kampen met de gevolgen van overvoeding zoals overgewicht en diabetes. Bij bepaalde doelgroepen is het risico op ondervoeding niet te on ...
help
Ondervoeding bij ouderen [Boek]
Gezondheidsraad \ 2011
De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd de aanpak van ondervoeding wetenschappelijk te onderbouwen. Hoe groot is het probleem precies, wat is de beste methode om ondervoeding vast te stellen en hoe kan ondervoeding het best behandeld wo ...
help
Zout- en jodiuminname 2010 : voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem [Boek]
Hendriksen, M.A.H. \ Wilson-van den Hooven, E.C. \ A, D.L. van der \ 2011
De inname van zout (natriumchloride) bij volwassenen uit Doetinchem lag in 2010 ruim boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag. Deze hoeveelheid is nagenoeg onveranderd sinds het eerste onderzoek dat hiernaar is verricht in 2006. Ee ...
help
Prof. John Morley (Saint Louis, VS): 'ondervoeding is een groot probleem in westerse samenlevingen' \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2011
De prevalentie van ondervoeding in Europa en de Verenigde Staten bedraagt ongeveer 10%. Onder groepen ouderen en patiënten kan de prevalentie 40-50% bedragen. Regelmatige screening van de voedingsstatus van ouderen is vereist.
help
Hoogleraar wil meer aandacht voor voedingsstatus ouderen in eerstelijnszorg : ' goede monitoring ontbreekt' \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Jong, M. de \ 2011
Het percentage thuiswonende ouderen met ondervoeding is de laatste jaren stabiel. Toch wordt het probleem lang niet altijd in een vroeg stadium herkend. Vroegtijdige signalering verhoogt de kwaliteit van leven en bespaart uiteindelijk kosten in gezon ...
help
Ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis veel voorkomend probleem \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Joosten, K.F.M. \ Hulst, J.M. \ Olieman, J. \ 2011
Acute en chronische ondervoeding bij kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis is een veel voorkomend probleem. Ondervoeding bij kinderen komt tussen de 10 en 20 procent voor bij ziekenhuisopname en kan bij specifieke ziektebeelden oplopen tot ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.