help
Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2014 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Tijsma, A.S.L. \ Wit, B. \ Pelt, W. van \ 2015
In deze rapportage worden meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2014 gepresenteerd en vergeleken met de jaren daarvoor. Dit betreft de meldingen die bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM werden geregistreerd door ...
help
Surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2013 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Biesta-Peters, E.G. \ Zuidema, R. \ Zwaluw, W.K. van der \ Heck, M.E.O.C. \ Pelt, W. van \ 2015
De incidentie van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC)-infecties is de afgelopen jaren in Nederland langzaam gestegen. In totaal werden in 2013 1173 infecties gemeld, waarvan 90 patiënten met een STEC O157-infectie, 278 patiënten met een S ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2013 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Kuiling, S. \ Heck, M.E.O.C. \ Biesta-Peters, E.G. \ Jong, A.E.I. de \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2015
Het voorkomen van Listeria monocytogenes infecties wordt in Nederland door het RIVM bijgehouden en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) onderzoekt jaarlijks diverse soorten risicovolle voedingsmiddelen op L. monocytogenes. In 2013 werden ...
help
Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Boxman, I.L.A. \ Pelt, W. van \ 2014
In september 2013 werd het rapport Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2012 gepubliceerd.(1) Dit rapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde individuele gemelde patiënten en uitbraken van voedselinf ...
help
Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2013 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Wit, B. \ Pelt, W. van \ 2014
In 2013 zijn meer, maar kleinere uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen geregistreerd dan in 2012. In totaal waren het er 290; 14 meer dan in het jaar ervoor. De uitbraken veroorzaakten minstens 1460 zieken, een aanzienlijk lager aantal da ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Peters, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2014
In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd, waaronder 6 zwangere vrouwen (8%). Acht volwassenen overleden (14%). De incidentie in 2012 was 4,5 ziektegevallen per miljoen inwoners (2006-2011: 3,2 – 5,2 per miljoen). De meest voorkomende ziektebeelden i ...
help
Surveillance van STEC in Nederland, 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Biesta-Pepers, E.G. \ Kuiling, S. \ Pelt, W. van \ 2013
Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), met als meest bekende serogroep O157, is een bekende verwekker van maagdarmklachten met symptomen variërend van ongecompliceerde diarree tot hemorragische colitis en het hemolytisch-uremisch syndroom ( ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Pepers, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2013
In 2011 werden 88 patiënten gerapporteerd met listeriose. Negen patiënten waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie, één kindje is overleden en er traden twee miskramen op. Daarnaast zijn 4 volwassenen overleden. De incidentie in 2011 was 5,2 ...
help
Registratie voedselinfecties en vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2012 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ 2013
In 2012 zijn meer mensen ziek geworden van een voedselinfectie of –vergiftiging dan in voorgaande jaren. In totaal zijn 276 uitbraken geregistreerd bij de NVWA en het RIVM, waardoor 2607 mensen ziek zijn geworden. Daarnaast zijn 273 individuele geval ...
help
Infectieziektebestrijding [Boek]
Kerkhof, H. van den \ 2013
In de krant staan veel berichten over infectieziekten, en veel mensen hebben een mening over de bestrijding ervan. Maar wie weet eigenlijk precies hoe het werkt? Wat zijn bekende effectieve maatregelen en wie kan deze opleggen, en waarom? Wie houdt i ...
help
Plotse massale sterfte op de weide als gevolg van botulisme-infectie : uit de dierenartspraktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Campe, J. \ 2013
Bij twee dood aangetroffen hoogdrachtige koeien werd de dierenarts ingeschakeld. Uiteindelijk stierven er 10 van de 25 koeien. Op één kadaver werd, ondanks moeilijke diagnose, botulisme aangetroffen. Na rondgang op de weide kon worden vastgesteld dat ...
help
Listeria monocytogenes onderzoek [Boek]
[ca. 2013]
Een computermodel als hulpmiddel waarmee de groentensnijderijen inzicht krijgen over de voorspelde groei van Listeria monocytogenes in hun samengestelde producten. Het is wettelijk verplicht om als producent van een kant en klaar product te bewijzen ...
help
Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Pelt, W. van \ 2013
In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de jaarrapportage van 2011 en wordt een overzicht gegeven van de in 2011 gedane meldingen door de GGD van mogelijk voedselgerelateerde bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buikty ...
help
Hygiëne en voedselinfecties : factsheet [Brochure]
2013
Deze factsheet geeft de onderbouwing van de adviezen van het Voedingscentrum richting consumenten om een voedselinfectie te voorkomen.
help
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2011 [Boek]
Bouwknegt, M. \ cop. 2013
Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt het RIVM jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 darmpathogenen. Deze infecties kunnen worden overgedragen via voedsel, het milieu, dieren en de mens. Het aantal mensen dat ziek wordt van een infec ...
help
Disease burden and cost-of-illness of food-related pathogens in the Netherlands [Boek]
Mangen, M.J.J. \ cop. 2013
Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt het RIVM de maatschappelijke kosten van 14 ziekteverwekkers; vanaf 2011 wordt dit jaarlijks in kaart gebracht. De infecties die de ziekteverwekkers veroorzaken, kunnen worden overgedragen via voedsel, ...
help
Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2011 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Pelt, W. van \ 2012
Net als in voorgaande jaren zijn de bacteriën Salmonella en Campylobacter en het norovirus de belangrijkste verwekkers van uitbraken van voedselinfecties. De impact van Salmonella-uitbraken is groter dan die van Campylobacter, aangezien er meestal me ...
help
Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2009 en 2010 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Pelt, W. van \ 2012
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het aantal uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen gemeld bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de GGD'en het aantal meldingen aan de GGD van bacillaire dysenterie (shigellos ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2010 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Heerwaarden, C.A.M. van \ Heuvelink, A.E. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2012
Sinds 2005 bestaat een geïntensiveerde surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland. Vanaf 2006 worden daarbij ook de resultaten van de voedselmonitoring door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) betrokken. Sinds december 2008 is ...
help
Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de IGZ en de nVWA : resultaten 2010 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Pelt, W. van \ 2011
Het totale aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) was in 2010 vergelijkbaar met 2009. Wel zijn er in 2010 meer mensen ziek geworden van een voedselinfectie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.