help
Nog niet alles is praktijkrijp : symposium over precisiemelkveehouderij is opsomming van onderzoek \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Versteeg, D. \ Stienezen, I. \ 2016
Wetenschappers uit de hele wereld kwamen eind juni bijeen in Leeuwarden om de laatste ontwikkelingen op het gebied van precisiemelkveehouderij te bespreken. Na de bijeenkomst is de conclusie dat er nog veel hobbywerk plaatsvindt en dat beschikbare data ...
help
Fokwaarde voeropname op volle kracht : vanaf komende Interbull-draai is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar in Nederland en Vlaanderen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Een lage voeropname en een hoge melkgift. Fokken op koeien met een hoge voereffi ciëntie helpt om de technische en economische bedrij fsresultaten te optimaliseren. Vanaf april is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar.
help
Hoge grasopname rendeert : Dairy Campus haalt hoogste versgrasopname bij dagelijks omweiden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2016
Hoe krijg je zo veel mogelijk gras in de koeien bij een huiskavel met zes koeien per hectare? Op Dairy Campus werden in 2015 drie beweidingssystemen getest. Het dagelijks omweiden zorgde voor het hoogste financiële rendement, dankzij een hoge grasopname, ...
help
Leren van de koe : beste voederconversie van een kalf loopt synchroon met de lactatiecurve van de koe \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Versteeg, D. \ 2016
Het natuurlijk gedrag van kalveren en koeien volgen zorgt voor betere resultaten, aldus onderzoeker Trevor DeVries tijdens een symposium van Speerstra Feed Ingredients. Juist bij het bepalen van de voerstrategie hebben melkveehouders daar plezier van.
help
Watervoorziening op orde, nu de kwaliteit nog : kiemgetal, waterhardheid, ijzergehalte en zuurstof beïnvloeden smakelijkheid \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Versteeg, D. \ 2016
De vochtbehoefte van vleesvee is gelijk aan tien procent van het lichaamsgewicht van een rund, zo luidt de vuistregel. Bij warm weer is de behoefte groter. Voldoende water met een goede smaak en kwaliteit zijn goed voor de water- en voeropname. Niet zo ...
help
Mpr toont knipperlichten voor efficiënter voeren : kwalitatief ruwvoer is de basis van een goede voerefficiëntie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vandenberghe, H. \ 2016
Zo veel mogelijk melk uit het rantsoen halen. Het doel is om met een minimum aan droge stof een maximale melkproductie te bereiken. Het gebruik van mpr-gegevens kan helpen om verspilling van ruw- en krachtvoer op het bedrijf te minimaliseren.
help
Het effect van een verhoogde ammoniak concentratie in het water op fysiologie, groei en voeropname van Europese paling (Anguilla anguilla) [Boek]
Abbink, Wout \ Blom, Ewout \ Pelgrim, Thamar \ Vries, Pepijn de \ Vis, Hans van de \ Schram, Edward \ 2016
help
Onderhoudsbehoefte melkkoe groter dan gedacht : droge koe heeft 30 procent meer onderhoudsvoer nodig dan huidige normering \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
De melkproductie en voeropname per koe zijn afgelopen jaren gestegen en daarmee ook de omvang van het maag-darmstelsel. Wageningse onderzoekers bekeken daarom of de normen voor onderhoudsbehoefte in rantsoenberekeningen nog passen bij de moderne melkko ...
help
Voederopname afstemmen op darmbelasting kippen \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2016
Verhoogt voeding naar de laagste voederconversie de risico’s op darmproblemen en voetzoollaesies bij vleeskippen? Luc Maertens, pluimveeonderzoeker bij het ILVO, somt enkele mogelijkheden op om een beter evenwicht na te streven tussen voederopname en ...
help
Sensor voorspelt grasopname : koeien nemen meer gras op uit het weiland dan berekend met de vem-dekking \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2016
Combineer de informatie van een neksensor en een stappenteller met gegevens van koe, gras en melk en je hebt een betrouwbare voorspeller van de grasopname van de individuele koe. Dat blijkt uit het Amazing Grazing-project van Wageningen UR. Uit de inf ...
help
Watervoorziening op orde, nu de kwaliteit nog : kiemgetal, waterhardheid, ijzergehalte en zuurstof beïnvloeden smakelijkheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Versteeg, D. \ 2016
Een hoogproductieve koe heeft een waterbehoefte van 50 tot 150 liter per dag. In warme periodes kan dit oplopen tot wel 200 liter water per dag. Niet alleen voldoende water, maar ook smaak en kwaliteit van het water dragen bij aan een goede wateropnam ...
help
Smakelijkheid is de succesfactor : Fopke Douma: ‘omdat we niet gemengd voeren moeten geur en smaak van gras altijd goed zijn’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Maximaal melk produceren uit gras lukt alleen als de koeien veel vreten. Smakelijk ruwvoer produceren is in het inkuilmanagement van de maatschap Douma de belangrijkste doelstelling. Een inkuilmiddel levert hierbij toegevoegde waarde.
help
Vers gras voeren vergroot liquiditeit : Marijn Dekkers: ‘opname vers gras essentieel voor het rendement en de liquiditeit’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2016
Lage melkprijzen kunnen zorgen voor liquiditeitsproblemen bij melkveehouders. Rabobank adviseert: kijk scherp naar de droge stof die de koe opneemt uit vers gras. Het bepaalt voor een belangrijk deel het rendement en de liquiditeitsruimte.
help
Documentatierapport Koemodel : de werking van het koemodel samengevat [Boek]
Zom, R.L.G. \ 2016
help
Koeien eten meer ruwvoeder dan vroeger \ Management&techniek [Artikel]
Mahieu, S. \ De Brabander, D. \ Vandaele, L. \ 2015
Koeien zijn productiever en omvangrijker geworden. Uit de praktijk en uit proeven blijkt dat ze meer ruwvoeder kunnen opnemen dan vroeger. De formule voor de voorspelling van de ruwvoederopname moet dan ook worden bijgesteld.
help
Frezen, pletten en haybusteren : eigenschappen rantsoenelementen maken het verschil \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Droge koeien tot 6,5 kilo gehakseld stro voeren? Het kan, mits je het stro niet hakselt, maar klepelt met een hamermolen. Fysieke eigenschappen van rantsoenelementen zijn belangrijk, aldus de TMR-specialisten van DairyTuner. „Maïskorrels geplet tot v ...
help
Schimmelbestrijding loont : koe kan meer met tegen bladvlekkenziekte behandelde snijmais \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een hogere voerefficiëntie vanwege een betere celwandverteerbaarheid, omdat de maisplant langer groen blijft. Dat is het gevolg van spuiten tegen schimmels zoals bladvlekkenziekte.
help
Productinfo : vloeistofpomp voor biestgift \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
2015
Sinds dit jaar gebruikt Monique van Summeren een vloeistofpomp om de lammeren te voorzien van de eerste biest. “De pomp is niks bijzonders en werkt zo simpel als wat, maar ik had het graag al tien jaar eerder ontdekt”, aldus de geitenhoudster uit Str ...
help
Fokkerij zoekende na quotumtijdperk : Huitema voorziet geen rol voor fosfaat op GES-dag \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2015
De jaarlijkse GES-dag voor veehouders stond dit jaar in het teken van de marktveranderingen na het verdwijnen van de melkquotering. ‘Quotum eraf, fosfaat erop?’ was het centrale thema. Spreker en VVDEuroparlementariër Jan Huitema beantwoordde die vra ...
help
Wachten op efficiëntie in index \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Het duurt nog zeker een jaar voor een fokwaarde voor efficiëntie voor (fok)stieren beschikbaar is. Dat zei Yvette de Haas, onderzoeker fokkerij en genetica bij Wageningen Livestock Research, tijdens de studieavond ‘Voerefficiëntie, nu belangrijker da ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.