help
'Van zeelucht zilte atmosfeer' : S.J. Bouma en de ontstaansgeschiedenis van het Zuiderzeemuseum \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Micheels, P. \ 2010
Nationale historische musea in Nederland hebben een lange aanlooptijd, zo ook het Zuiderzeemuseum. Al vóór de bouw van de Afsluitdijk werd een dergelijk instituut door velen wenselijk geacht om de cultuur van de kustbewoner van de Zuiderzee te conser ...
help
Onnozele kinderen: een bezoek aan de Hatertse Vennen \ Oost : tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en Overijssel [Artikel]
Mirck, H. \ 2010
Beken mogen weer meanderen en van oudsher natte, maar later droggelegde gebieden mogen weer vernatten. Dat is het huidige beleid van natuurbeheer in een notendop. Niet iedereen is het er altijd mee ens en soms is 'mogen' 'moeten'. Een voorbeeld vorme ...
help
Hedendaags beheer in een eeuwenoude traditie \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Weichs de Wenne, J. de \ Houweling, P. van \ Kingma, J. \ 2009
Deze aflevering van "Landeigenaar" besteedt aandacht aan "Traditie". Aan de orde komen: Landgoed Geijsteren (Noord-Limburg); Maalschap Hoogland (Amersfoort); Stad, platteland en tradities (A. van der Meiden); Voormalige Kingma State (momenteel als St ...
help
De historie van de volkstuin : streven naar een betere samenleving \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Lenshoek, M. \ 2009
In deze eerste bijdrage van het themanummer over volkstuinen de geschiedenis. Er was sprake van oorlogstuinen in de twee wereldoorlogen. Steeds meer wordt ingezien hoe belangrijk volkstuinen zijn. Tuinieren in een groene omgeving is effectiever tegen ...
help
Splitsen of knopen? : over volkscultuur in Nederland [Boek]
Dibbits, H. \ Bennis, H. \ cop. 2009
Volkscultuur is de verzamelterm voor al die gebruiken, tradities en rituelen die mensen als wezenlijk ervaren voor de identiteit van hun eigen groep of van andere groepen. Volkscultuur onderscheidt mensen, maar verbindt ook. Splitsen of knopen dus. D ...
help
Nieuwe verklaringen voor de betekenis van Stonehenge : het Lourdes van de bronstijd? \ Geschiedenis magazine [Artikel]
Clerinx, H. \ 2008
Over de betekenis van Stonehenge wordt al euwen gediscusieerd, en dat zal nog wel zo blijven. Onlangs hebben twee Britse archeologen een nieuwe verklaring geopperd: Stonehenge was een prehistorisch bedevaartsoord. De vondst van bluestones in de Prese ...
help
Stinkend-juffertje en duivelskruid : volksnamen van planten [Boek]
Brok, H. \ Bennis, H. \ 2006
In deze uitgave worden de volksnamen van acht bekende planten besproken: lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), afrikaantje (Tagetes patula), sleutelbloem (Primula veris), kaal knopkruid (Galinsoga parviflora), paardenbloem (Taraxacum officinale), ...
help
Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963 [Proefschrift]
Broersma, D. \ 2005
“…ain wonderlaand romdom ain wondre stad”, zo wordt de provincie Groningen getypeerd in het Grönnens Laid, dat in 1919 voor het eerst in druk verscheen. Dit ‘Groninger volkslied’ is een van de vele verschijningsvormen van het Groninger regionaal bese ...
help
Paasgebruiken \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Oggel, B. \ Leegwater, A. \ Voorhorst, J. \ 2005
Beschrijving van tradities rond Pasen: Eieren, bloemen en groen, zegeningen, zingend door de straten, Paasvuur en Paasveemarkt
help
Visuele cultuur : fotografie als historische bron en als medium voor etnologisch onderzoek [Boek]
Zeijden, A. van der \ Bos-Rops, Y.A.M.Y. \ 2004
help
Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren, flora- en faunawet \ Natuurbeschermingsrecht 2004 : richtlijnen, verordeningen, verdragen, jurisprudentie, Nederlandse wet- en regelgeving en toelichtingen, met name rond de Vogelrichtlijn (79/409/EEG), de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) [Hoofdstuk uit boek]
2004
help
Het agrarische gezinsbedrijf door de bril van de boerin \ Het verhaal van het boerenleven : van boer naar agro-toeristisch ondernemer [Hoofdstuk uit boek]
Burg, M. van der \ 2003
In dit artikel komen behalve het werk van boerenvrouwen op de boerderij - en in grove lijnen de onderlinge verschillen en de historische veranderingen - ook de opvattingen van boerinnen hierover aan bod
help
Een eigentijds verleden : alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000 [Proefschrift]
Ribbens, K \ 2002
help
Kan 'aaisykjen' nog in 2001? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Tromp, H.M. \ Woltersom, H.J. \ 2001
In het kader van de Flora- en Faunawet zal per provincie worden beslist in hoeverre het eierzoeken. Naar verwachting zal het zoeken van kievitseieren ook in Friesland worden gekoppeld aan nazorg
help
Verrassende ontmoeting met Noorse landgeiten \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vonk, J. \ 2001
Op vakantie in Midden-Noorwegen ten zuiden van Trondheim een ontmoeting met een geit tot vlak voor je bumper! Het bleek een niet veredelde rasloze Noorse geit. Dit leidde tot het bijwonen van het jaarlijkse geitenkaasfestival in Undredal. In een land ...
help
Boerenbelang gaat boven traditie Friese eierzoekers \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Voorhorst, J. \ 2001
Door de dreiging van mond- en klauwzeer kan het kievitseieren rapen in Friesland niet doorgaan
help
Het verhaal achter het erfgoed : regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel [Boek]
Strouken, I. \ Zeijden, A. van der \ 2001
help
Volkscultuurtoerisme: een dubbele verrijking [Boek]
Strouken, I. \ Zeijden, A. van der \ 2000
help
De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur : de ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992 : Nederlands Volkskundig Genootschap, Beraad voor het Nederlands Volksleven, Informatiecentrum Volkscultuur [Boek]
Zeijden, A. van der \ 2000
help
Bomen en mensen : een oeroude relatie [Boek]
Buist, G. \ Moens, F. \ Weerd, R. de \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.