Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 812

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="voorspellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evolutie in actie : van verklaren naar voorspellen [Boek]
Visser, Arjan de \ 2016
help
Lering uit Unitip \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Brooijmans, P. \ 2015
Om de doelstelling 1890 waar te maken is het nodig tijdig ziekten en plagen te signaleren, te weten welke maatregel moet worden uitgevoerd en dat te doen op het juiste moment. In de Unitip-bijeenkomsten van de afgelopen maanden zijn lessen getrokken ...
help
Seintje als het kalf komt : afkalfdetectiesystemen op een rij \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Geboortemelders of afkalfdetectiesystemen zijn in de paardenhouderij en de vleesveefokkerij al decennia gemeengoed. In de melkveehouderij ontstaat nu ook interesse. De bedrijven worden groter en één man moet steeds meer koeien managen. Een seintje kr ...
help
Pootgoedteler ontwerpt eigen loofdoodprogramma \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2014
Pootgoedteler Ralph Hack uit Dinteloord (NB) neemt in de maanden juni en juli wekelijks een monster van zijn pootgoedpercelen. De gegevens verwerkt hij in zijn zelf ontworpen loofdodingsprogramma. Op deze manier probeert hij het best mogelijke tijdst ...
help
Vergelijking visserij-intensiteit op basis van AIS - VMS in de Voordelta [Boek]
Hintzen, N.T. \ Vries, P. de \ Looije, D. \ Glorius, S. \ 2014
IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Vo ...
help
Improving operational flood forecasting using data assimilation [Proefschrift]
Rakovec, O. \ 2014
Hoogwatervoorspellingssystemen die betrouwbaar en nauwkeurig overstromingen kunnen voorspellen zijn erg belangrijk, omdat dit het aantal slachtoffers en de economische schade van overstromingen kan beperken. Het begrijpen van het gedrag van extreme h ...
help
Netwerk van weerstations vormt nieuw EPR-waarschuwingssysteem : nieuw waarschuwingssysteem wil op basis van een model exact voorspellen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2014
DLV Plant werkt aan de ontwikkeling van een waarschuwingsmodel voor eikenprocessierups voor gemeenten en groenvoorzieners. Op 11 september presenteert DLV Plant het officieel op de innovatiedag ‘Bomen voor de toekomst’.
help
Gewasbe-wat? [Poster]
[2014]
Hoe zien we gewetensvolle toepassingsmogelijkheden van de nodige gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst.
help
Koegedrag als ziektevoorspeller \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
Het project ‘Cattle Care’ onderzoekt of Computer vision (beeldverwerking van camerabeelden) een ondersteuning kan bieden aan het voorspellen wanneer en waarom koeien ziek dreigen te worden. De eerste resultaten op 14 november 2013 gepresenteerd, zijn ...
help
A model for the formation and melting of ice on surface waters revisited [Studentenverslag]
Haan, B. de \ 2014
De Bruin and Wessels (1988) formulated a model that forecasts ice thickness at a certain time step and tested their model against observations of 1985, 1986 and 1987. The model is already in use for 25 years and used widely in the Netherlands by seve ...
help
Trends van zeldzame plantensoorten voorspeld [Boek]
Knegt, B. de \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2013
Deze publicatie beschrijft een nieuw ontwikkelde methode om aan de hand van vegetatiekundige karakteristieken van vegetatieopnamen de frequentie van zeldzame plantensoorten te voorspellen. De trefkans van zeldzame plantensoorten, zoals doelsoorten, R ...
help
Long-range water-supply forecasting [Boek]
Dyhr-Nielsen, M. \ [ca. 2013]
This report on current methods of forecasting water supply over periods ranging from two to four months also reviews the feasibility of combining conceptual deterministic models and statistical data simulation for such forecasts. The term "water supp ...
help
Levensduurtoppers nader bekeken : kans op honderdtonners bij nazaten van Etazon Laurel en Etazon Labelle het grootst : ingezonden brief \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Velzen, K. van \ 2013
Fokkerij-analist Kees van Velzen verwijst in een ingezonden brief naar het CRV-jaarverslag 'Koeien en bedrijven in cijfers' met de vraag of we in een vroeger stadium stieren met een grotere kans op duurzaamheid kunnen opsporen. Hij heeft een vergelij ...
help
Prediction of concentration levels of metformin and other high consumption pharmaceuticals in wastewater and regional surface water based on sales data \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
2013
Local consumption data of pharmaceuticals were used to study the emission to wastewater and surface waters in two small Dutch water catchments. For nine high consumption pharmaceuticals: metformin, metoprolol, sotalol, losartan, valsartan, irbesartan ...
help
MRI-scan voorspelt keuze consument \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2012
Wetenschappers kunnen redelijk nauwkeurig voorspellen welk product een consument zal kiezen door zijn hersenactiviteit te bestuderen. Een Utrechts-Wagenings team deed die ontdekking door proefpersonen tussen twee fictieve verpakkingen te laten kiezen ...
help
Succesvolle voorspellende regeling voor drinkwatersystemen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bakker, M. \ 2012
DHV heeft in nauwe samenwerking met een aantal Nederlandse waterleidingbedrijven een slimme regeling voor de besturing van drinkwatersystemen ontwikkeld: OPIR genaamd (Optimale Productie door Intelligente Regeling). De kern van deze regeling is een v ...
help
Tijdige sanering leidingen moet levering drinkwater zeker stellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Horst, P. \ Drevijn, A. \ 2012
PWN heeft een pilot uitgevoerd met een saneringsondersteuningsmodel. Met dergelijke modellen is het mogelijk om voor alle individuele leidingen te voorspellen in welk jaar ze voor sanering in aanmerking komen. Tevens kunnen voor de komende decennia p ...
help
IJs kan waterstand op rivieren flink beïnvloeden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijkstra, Y.M. \ Ouwerkerk, S.J. \ Roos, P.C. \ 2012
IJs op rivieren heeft in het verleden geleid tot overstromingen en zoutindringing. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden over de invloed van bijvoorbeeld Ruimte voor de Riviermaatregelen op ijsafvoer. Een recent ontwikkeld model is een eerste stap in ...
help
Vruchtboomkanker in de vruchtboomkwekerij : verslag onderzoek waarschuwingsmodel Neonectria ditissima 2009-2012 [Boek]
Jong, P.F. de \ Steeg, P.A.H. van der \ 2012
Vruchtboomkanker ( Neo n ectria ditissima Bres., voorheen Nectria galligena ) is één van de belangrijkste schimmelziekten in de fruit teelt en in de vruchtboomkwekerij. Curatieve middelen tegen vruchtboomkanker zijn niet langer toegelaten. Een waarsc ...
help
Lelystad zenuwcentrum voor Nederlands' waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
"Houston, we have a problem." Met die woorden onderstreepte kroonprins Willem-Alexander het belang van het nieuwe Watermanagementcentrum in Lelystad bij de opening op 7 november. In het centrum komt informatie over waterstanden, overstromingsgevaar, ...
help
Alternatieve benadering voor maatgevende waterstanden Nederlandse kust \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ledden, M. van \ Jong, M. de \ Heijer, K. den \ Gelder, P. van \ 2012
Het stormseizoen is weer begonnen in Nederland. De duinen en dijken langs de Nederlandse kust kunnen in deze periode zwaar belast worden door een combinatie van hoge stormvloed en zware golven. Op dit moment worden deze waterkeringen getoetst en ontw ...
help
Nieuwe probabilistische methode om overstromingsrisico's te schatten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pelt, S.C. van \ Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Beersma, J.J. \ 2012
Bij onderzoek naar toekomstige overstromingsrisico's worden vaak de resultaten op basis van klimaatsimulaties gepresenteerd en met elkaar vergeleken zonder dat iets gezegd wordt over de kans op veranderingen in het overstromingsrisico. Om zulke kanse ...
help
Zwartvruchtrot vroegtijdig voorspellen: utopie of realiteit : onderzoekers verwachten over enkele jaren de methode te introduceren \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Balkhoven, H. \ Köhl, J. \ 2012
Zwartvruchtrot is een ziekte die vaak onverwacht toeslaat. De laatste tien jaar is er veel kennis over vergaard en ervaring met de bestrijding opgedaan. Sinds 2010 onderzoeken Plant Research International (PRI), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PP ...
help
Van begrip naar voorspelling? : over de relatie tussen fundamentele en toegepaste ecologie [Rede]
Mooij, W.M. \ 2012
Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Aquatische Voedselweb Ecologie
help
Bias correction and resampling of RACMO output for the hydrological modelling of the Rhine [Boek]
Bakker, A. \ Hurk, B. van den \ 2011
Extreme discharges of the Rhine are likely to change as a result of the changing climate. A common way to assess impacts of climate change is to use Regional Climate Model (RCM) output to drive impact models. For the assessment of very rare discharge ...
help
Vooronderzoek duurzaamheid fase II Unitip registratie en monitor voor Suiker Unie [Boek]
Menting, T. \ 2011
Uitvoerig beschreven hoe het nieuwe rapport in Unitip Registratie tot stand komt, hoe de basisgegevens hiervoor ingevoerd kunnen worden en hoe het ‘oude’ verslag duurzaamheid aangepast dient te worden. Tevens is de werking van de nog te realiseren we ...
help
Bestrijding zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) : validatie modellen en middelen : resultaten 2006-2010 [Boek]
Jong, P.F. de \ Vlas, M.J. de \ Balkhoven, J.M.T. \ Anbergen, R. \ 2011
De ziekte zwartvruchtrot wordt veroorzaakt door de schimmel Stemphylium vesicarium. De ziekte brengt schade toe aan bladeren en vruchten. PPO fruit heeft het waarschuwingsmodel 'Stemphy' in proeven uitgebreid getest. Overzicht van de behandelingen en ...
help
Vaasleven importroos verassend goed voorspelbaar \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Goedendorp, W. \ Barendse, H. \ 2011
Uit onderzoek blijkt dat de invloed van de transporttemperatuur en -tijd op het vaasleven van importrozen eenvoudig wiskundig is te formuleren. Hierbij is een juiste registratie van ketenomstandigheden met dataloggers een must. Verder moet het potent ...
help
Waterschap Vallei en Eem gebruikt aanvoervoorspelling om beluchting efficiënt in te zetten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ 2011
In de afgelopen jaren worden in toenemende mate beluchtingsregelingen toegepast, die het ammoniumgehalte regelen door toepassing van een variabel zuurstofsetpoint. Deze besturingswijze is gericht op het behalen van de effluenteisen en voorkomt overbe ...
help
Onderzoek analyseert waterstanden bij Borgharen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gerretsen, J.H. \ 2011
De overschrijdingskans van de afvoerpieken in de Maas bij Borgharen wordt tot nu toe ingeschat met een beperkte hoeveelheid gegevens, gelet op de eisen van nauwkeurigheid voor de voorspellingen. Recent promotieonderzoek hanteert een nieuwe aanpak, ui ...
help
Influence of oxygen concentration on the macro-invertebrate composition and the WFD rating of the Kleine Dommel [Studentenverslag]
Riechelman, D. \ 2011
Low oxygen concentrations in the Kleine Dommel, due to combined sewer overflows, lead to an ecosystem that is dominated by undesirable macro-invertebrates. Therefore, the Kleine Dommel scores too low for the water frame directive (WFD). Measures to i ...
help
Flood forecasting system for the Maritsa and Tundzha Rivers \ BALWOIS 2010, On Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25, 29 May 2010 [Hoofdstuk uit boek]
Roelevink, A. \ Udo, J. \ Koshinchanov, G. \ Balabanova, S. \ Udo, J. \ 2010
Climatic and geographical characteristics of Maritsa and Tundzha River Basins lead to specific runoff conditions, which can result in extreme floods downstream, as occurred in August 2005 and March 2006. To improve the management of flood hazards, a ...
help
Modeling and forecasting the onset and duration of a fog event during frost conditions [Poster]
2010
Fog and low clouds seriously affect airport operations (Fig 1). Lack of knowledge of the relevant atmospheric, hydrological and chemical fog processes inhibit successful fog forecasting. This exploratory study evaluates the 3D models WRF and HIRLAM f ...
help
FLIWAS, the right information at the right place at the right time for the right persons to take the right decision \ BALWOIS 2010, On Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25, 29 May 2010 [Hoofdstuk uit boek]
Gooijer, K. de \ 2010
The system FLIWAS collects and presents the information and predictions that are required in the case of (threatening) floods. FLIWAS will provide, share and communicate current information about imminent floods to the right persons, at the right tim ...
help
Het optimale pluktijdstip is te voorspellen : rode bessen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Westra, E. \ Verschoor, J. \ 2010
Voor de lange bewaring van rode bessen moeten telers op het juiste moment plukken. Te vroeg oogsten geeft uitval door rot. Wageningen UR Food & Biobased Research (voorheen AFSG) ontwikkelde een voorspellingsmodel om het optimale pluktijdstip te kunne ...
help
Bestrijding van valse meeldauw in uien in biologische landbouw [Brochure]
Legrand, M. \ [ca. 2010]
Franse onderzoekers (Monnet et al.) hebben in 2002 een voorspellingsmodel voor aantasting door valse meeldauw tijdens de zomer opgesteld. Het model helpt bij gerichte bestrijding en maakt het mogelijk een bestrijdingsstrategie op te bouwen met minder ...
help
Modeling equilibrium adsorption of organic micropollutants onto activated carbon \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Ridder, D.J. de \ Villacorte, L. \ Verliefde, A.R.D. \ Verberk, J.Q.J.C. \ Heijman, S.G.J. \ Amy, G.L. \ Dijk, J.C. van \ 2010
Solute hydrophobicity, polarizability, aromaticity and the presence of H-bond donor/acceptor groups have been identified as important solute properties that affect the adsorption on activated carbon. However, the adsorption mechanisms related to thes ...
help
Ontwikkeling van hoogwatervoorspellingssystemen voor Vlaanderen en voor het bekken van de Dender \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Erdeghem, D. van \ 2009
De laatste tien tot twintig jaar is Vlaanderen bij herhaling geconfronteerd met overstromingen, zowel tijdens de winter als in de zomer. Vaak gaat dit gepaard met materiële en immateriële schade. Om die reden worden systemen ontwikkeld voor hoogwater ...
help
Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Geer, F.C. van \ 2009
In dit artikel komt het promotiewerk van Schuurmans aan de orde. Ze ontwikkelde het hydrologische actuele- en korte termijn-voorspellingssysteem (HNFS). In dit systeem worden nog weinig toegepaste hydrometeorologische data geïntegreerd met een ruimte ...
help
Kan men met modellen voorspellen? : de economie, het weer, het klimaat \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Ramaer, J.C. \ 2009
Hert geloof in de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen met modellen heeft door de recessie een klap gekregen - althans wat de economie betreft. Het geloof in modellen is echter gebleven op andere terreinen. Helaas, meent de auteur van dit artik ...
help
DON in tarwe al op akker te bepalen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Fels-Klerx, H.J. van der \ Booij, C.J.H. \ 2009
Het is mogelijk vroegtijdig het optreden van mycotoxinen te voorspellen. Een model berekent – al tijdens de teelt – de verwachte contaminatie van tarwe met Deoxynivalenol bij de oogst. De voorspellingen kunnen helpen de voer- en voedselveiligheid ver ...
help
FLIWAS, the right information on the right time for the right person to take the right decision \ International Conference on Urban Flood Management, 25-27 november 2009, Parijs [Hoofdstuk uit boek]
Gooijer, C. de \ Reuter, C. \ 2009
The risk of floods along the major rivers is a real danger in a large part of Europe. To prevent victims and minimize damage, authorities have to be well prepared for flood events. During the threat of a disaster up to date, unambiguous and reliable ...
help
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen : resultaten pilots 2008 [Boek]
Burger, D. \ 2009
Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem in een flink deel van de Nederlandse meren en plassen. Vooral bij zwemlocaties is de overlast groot. De zichtdiepte vermindert, er kan stankoverlast optreden en er kunnen hoge toxine ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Towards a new flood forecasting system for the lower Mekong River Basin \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Pengel, B.E. \ Malone, T. \ Hartman, M. \ 2008
The MRC RFMMC in Phnom Penh currently produces short-term one- to five-day flood forecasts for 23 locations along the Lower Mekong River, using the time-tested but by now outdated SSARR model. The May 2006 Road Map Mission (Malone, 2006) recognised t ...
help
Houdbaarheidsvoorspelling tomaat : eindrapportage [Boek]
Gühl, K. \ Balk, P. \ Wordragen, M. van \ 2008
Ontwikkelen van een prototype van een objectieve meetmethode om de kwaliteit en de houdbaarheid van tomaat te voorspellen. Het resultaat van dit project zal leiden tot het beschikbaar komen van een zeer innovatieve en betrouwbare methode om de kwalit ...
help
Rapport helpt bij voorspellen zettingen bij leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Visser, H. \ 2008
Delft Cluster heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de kennis van ondergrondse infrastructuur op slappe bodems in stedelijk gebied. Het doel van de inventarisatie is de kennis over kabels en leidingen op slappe bodems voor een ieder toegankelijk t ...
help
Application of satellite data for improved flood forecasting and mapping \ 4th International symposium on flood defence: managing flood risk, reliability and vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Barneveld, H.J. \ Silander, J.T. \ Sane, M. \ Malnes, E. \ 2008
Reliable and timely information is essential for appropriate flood management. The EU research project FloodMan (Near real time flood forecasting, warning and management) focussed on the possible role of satellite information for improved flood forec ...
help
Data-assimilation in flood forecasting for the river Rhine between Andernach and Düsseldorf \ 7de congres (7èmes journées scientifiques et techniques du CETMEF) - "Assimilation de données” - Parijs - 8, 9 et 10 décembre 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, C.J.M. \ Havinga, F.J. \ 2008
Precise and accurate flood forecasting is essential to decision making with regard to flood management. Untimely or premature flood warning results in millions of Euros in unnecessary damages or claims. To improve flood forecast accuracy actual measu ...
help
Hindcast of water levels for the Rhine branches and the Meuse for 2006 & 2007 [Boek]
Weerts, A. \ 2008
The Centre for Water Management (WMCN) and Deltares are working on the development of FewsNL Rhine & Meuse, which will ultimately be used for forecasting of discharges and water levels along the Meuse and the Rhine branches in the Netherlands. There ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.