Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 142

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="voorspellingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
World fertilizer trends and outlook to 2018 [Boek]
2015
This report presents the world nitrogen, phosphate and potassium fertilizer medium-term supply and demand projections for the period 2014-2018. The FAO/Fertilizer Organizations Working Group met in Nairobi, Kenya, in June 2014 to review the prospects ...
help
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater [Boek]
Salm, C. van der \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R. \ Massop, H. \ Renaud, L. \ 2015
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijne ...
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
Melkprijzen voor de lange termijn : ‘De kunst is om pessimisme geen rol te laten spelen’ \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2014
De prijs voor een kilo melk is 34,5 cent. Voordat u schrikt, dit is niet de huidige prijs, maar de langetermijnprijs: de inschatting van experts wat de gemiddelde prijs voor de komende tien jaar zal zijn.
help
Hoog en droog \ New Scientist : Nederlandse editie [Artikel]
Battersby, S. \ Hal, G. van \ 2013
Het klinkt tegenstrijdig. Het smelten van de ijskappen kan op sommige plekken een daling van de zeespiegel veroorzaken in plaats van een stijging. Oceanen blijken zich veel complexer te gedragen dan we jarenlang dachten.
help
Inzicht in functionaliteit van dijkmonitoringssystemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vries, G. de \ Koelewijn, A.R. \ Bruijn, H.T.J. de \ 2013
Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 de All-in one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een onderzoek waarbij 3 proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken. De deelnemers konden voorspellingen doen over de ontwikkelin ...
help
'Hoge melkprijzen in het verschiet' : drie melkmarktexperts kijken vooruit over 2013 \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
Het afgelopen jaar was tumultueus, met melkprijzen die eerst daalden om de laatste maanden weer sterk te stijgen en met sterk oplopende voerkosten. Wat 2013 zal brengen, is nog onzeker. Maar drie experts op het gebied van de zuivelmarkt geven voor Me ...
help
Zuivelprijs nog nooit zo goed : de zuivelprijzen blijven schommelen, maar op een hoger niveau dan vooraf werd gedacht \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2013
In 2008 verscheen het rapport ‘Melken in de nieuwe realiteit’. Vijf jaar later zijn de prognoses behoorlijk uitgekomen, de melkprijs schommelt met een uitslag van plus en min 25 procent rond het langjarig gemiddelde. Het niveau van dat gemiddelde sti ...
help
Onzekere ruwheid in riviermodellen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Warmink, J.J. \ 2013
In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen voor het berekenen van de maatgevende waterstanden, die worden gebruikt voor het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen. Bij de afdeling Waterbeheer van de Univ ...
help
Proefschrift ‘Spatial prediction of water table dynamics in Flanders’ door Johan van de Wauw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2013
Een proefschriftbespreking per hoofdstuk. Het doel van het promotieonderzoek was om verschillende methoden te evalueren om de kaart van natuurlijke drainageklassen van Vlaanderen te actualiseren tot een kaart, die de ruimtelijke en temporele variatie ...
help
Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland : werkdocument met randvoorwaarden en handreiking [Boek]
Teunissen, W. \ Schotman, A. \ Bruinzeel, L.W. \ Holt, H. ten \ Oosterveld, E. \ Sierdsema, H. \ Wymenga, E. \ Melman, D. \ 2012
Een methode is uitgewerkt om kerngebieden te identificeren voor weidevogels. Als gidssoort is de grutto gebruikt, implicaties voor de andere weidevogelsoorten zijn aangeduid. Als zoekgebied voor kerngebieden zijn aangeduid gebieden die voldoen aan mi ...
help
From raindrop to high flow event : modelling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Maas catchment during the late Holocene [Boek]
Venhuizen, G.J. \ Vandenberghe, J. \ [2012]
Main goal was to gain insight in interaction between water management in the Maas catchment, climate change and land use on decennial to millennial time scales, by the means of proxy reconstruction and numerical modelling. Two of the four subprojects ...
help
UF2010P03 theme 1 Sensing [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dr. Tarek Abdoun geeft de presentatie 'Development of a multiscale monitoring and health assessment framework for effective management of levees and flood-control infrastructure systems' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amst ...
help
UF2010P10 theme 3 Modelling [Video]
STOWAvideo \ 2012
Robin Newman (Emu Ltd, UK) met 'Coastal and estuarine flood warning in Southern UK : an overview of the complexities of integrated and automated coastal flood modelling' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november ...
help
Spatial prediction of water table dynamics in Flanders : abstract [Boek]
Van de Wauw, J. \ 2012
Shallow water tables are one of the most important land characteristics. They determine the potential land use: the depth is essential in the evaluation of suitability for agriculture and in nature development projects, it is also crucial to identify ...
help
Bezuinigingen belemmeren verdere verbetering waterkwaliteit [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Eerdt, M.M. van \ Beugelink, G.P. \ 2012
Ondanks de successen van het milieubeleid in de periode 1985-2003 voldoet minder dan 1% van het oppervlaktewater aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De laatste 10 jaar stagneert bovendien de verbetering van de waterkwaliteit. De verwachti ...
help
Weerpalen voor tijdige maatregelen : Buxusmiddag 2012: veel aandacht voor Cylindrocladium en buxusbladvlo \ Boom in business [Artikel]
Doorn, D. van \ 2012
Tijdens de Buxusmiddag 2012 op het bedrijf van Johan Scheurwater in Ophemert was er veel aandacht voor het waarschuwingsmodel QMS Boomteelt. In de praktijk zijn er inmiddels goede ervaringen met dit model bij de bestrijding van buxusbladvlo. Op termi ...
help
Betere hoogwatervoorspelling voor Vechtstroomgebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molen, J. van der \ Kornelis, W. \ Kloosterboer, H. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ Wiele, P. van der \ 2012
Vijf Nederlandse partijen werken aan een grensoverschrijdend informatieplatform en een hoogwatervoorspelmodel voor de Overijsselse Vecht. Gegevensverzameling en kennisopbouw zijn hierbij essentieel, evenals operationele samenwerking tussen Nederlands ...
help
De status en toekomst van iLUC in de wetenschap : van kwantificering naar preventie [Brochure]
Faaij, A. \ Meijl, H. van \ Broens, D.-F. \ 2011
Biobrandstoffen worden als een duurzame oplossing gezien voor het opraken van fossiele brandstof. Toch is er veel debat over de omvang van indirect land use change (iLUC) door het stimuleren van bio-brandstoffen. In de wetenschap is sprake van voorts ...
help
Krapte op voedselmarkt : analisten verwachten nog tien jaar hoge prijzen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2011
De voedselprijzen schommelen de laatste jaren flink, met recent een flinke piek. Prijspieken zijn prettig voor de Westerse boer, maar veroorzaken onrust onder de bevolking in arme landen. Welke krachten schuilen achter de prijsbewegingen? En houden d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.