help
'Je leert elkaars belangen kennen' : ontvlechting van polder en boezem in RijswijkBuiten : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Valkenburg, L. \ Thewissen-Groet, A. \ Korf, J. \ 2014
In de gemeente Rijswijk zijn de eerste nieuwbouwwoningen van het grootschalige ontwikkelingsplan RijswijkBuiten opgeleverd. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland een bijzondere woonwijk, omdat aanpassing van h ...
help
Ecowijken : definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden - Deel A: Rapport [Boek]
Moentjes, K. \ Lüdtke, S. \ 2013
Onder invloed van de milieu- en klimaatproblematiek groeit de noodzaak tot duurzame stedenbouw, met sleutelwoorden als compact bouwen, verdichten én tegelijkertijd vergroenen. Eén antwoord hierop is de groeiende populariteit van ecologisch geïnspiree ...
help
Ecowijken : definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden - Deel B: Inspirerende voorbeelden [Boek]
Moentjes, K. \ Lüdtke, S. \ 2013
Voorbeelden van ecowijken in Europa.
help
Grondbeleid in de Montpellier agglomeratie, Frankrijk [Boek]
Aalbers, C. \ Brink, A. van den \ 2011
Van 2007 tot 2010 co-financierde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Europese PLUREL onderzoek naar ontwikkelingen en sturing daarop in de stadsranden van stedelijke regio‟s. In dit project trokken het Ruimtelijk structuurplan ...
help
Fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen [Boek]
Kleijn, D. \ Meerburg, B.G. \ Harmsen, J. \ 2010
In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebi ...
help
Nieuw park aan het water in hartje Amsterdam : robuust en als een landschap in de stad \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Velzen, A. van \ 2010
Aan de overkant van het IJ, achter het Centraal station van Amsterdam, verrijst de nieuwe wijk Overhoeks. De pont is in vijf minuten aan de overkant. Daar ligt het nieuwe Oeverpark. De Scheg, de Strip, de straten in de wijk en de besloten Tolhuistuin ...
help
Naoorlogse stadswijken tussen park en stad : leidraad voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Hoop, A. de \ cop. 2009
Tussen park en stad is een inspirerende leidraad voor iedereen die betrokken is bij de actuele opgave van herontwikkeling van de naoorlogse stad. Het geeft een systematische analyse van de naoorlogse woonwijken en biedt een methode van ruimtelijke ve ...
help
De stelling : dieren die overlast veroorzaken, moeten weg \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Ypma, T. \ 2009
Terwijl voor de één een kukelende haan in de vroege morgen het summum is van een leven met de natuur, ergert een ander zich dood en doet geen oog meer dicht. Hetzelfde geldt voor balkende ezels of tochtige koeien. Dan zijn er ook nog stinkende bokken ...
help
Ecowijken: graag! Maar waar laat ik de auto? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Boer, J. \ 2008
Bestuurders die een milieuvriendelijke woonwijk willen bouwen, kunnen niet zonder de hulp van gemotiveerde en assertieve buurtbewoners. Alleen bij voldoende belangstelling zullen ontwikkelaars en woningcorporaties in duurzame woningen willen invester ...
help
Geen kans op Amerikaanse toestanden in de Randstad \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Lingbeek, O. \ 2008
Het valt mee met de nadelige gevolgen van een vrije woningmarkt voor de Randstad. Na de invoering van een liberaler woonbeleid in 1989 gaat het met de Randstad slechts gedeeltelijk dezelfde kant op als met een vergelijkbare metropool in Amerika, de S ...
help
'Zwarte vlucht' : de suburbanisatie van Surinamers uit Rotterdam \ Sociologie [Artikel]
Burgers, J. \ Lugt, H. van der \ 2005
Surinamers verlaten de stad Rotterdam in een zelfde omvang, in dezelfde richting en om dezelfde redenen als autochtone Nederlanders. Gezien de woonvoorkeur van minderheidsgroepen als Turken en Marokkanen lijkt het erop dat vertrekkende Surinamers een ...
help
De suburbane zone rond Breda tussen 1870 en 1920 \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Otten, G. \ 2005
In dit artikel worden de ontwikkelingen rond Breda beschreven op een moment dat de overheid zich nog weinig bezig hield met de inrichting van de ruimte. Dit kan een bijdrage leveren aan de actuele discussie over de noodzaak van een al dan niet terugt ...
help
The green city : sustainable homes, sustainable suburbs [Boek]
Low, N. \ 2005
The book considers - and answers - three basic questions: What does the global agenda of sustainable development mean for the urban spaces where most people live, work and move? Can we keep what we love about city andsuburban life and still save the ...
help
Urban place : reconnecting with the natural world [Boek]
Barlett, P.F. \ 2005
Amidst city concrete and suburban sprawl, Americans are discovering new ways to reconnect with the natural world. From community gardens in New York's Lower East Side to homeless shelters in California, the search for a more sustainable future has le ...
help
Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom [Boek]
Oosterbaan, A. \ Hoogenboom, F.G.G. \ Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ 2004
Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. ...
help
Stedelijke netwerken en Brabantstad [Studentenverslag]
Aalst, W.G. van \ 2004
help
Heimwee naar Utrecht \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2004
Drie ontwerpteams bogen zich over de mogelijkheden die het buitengebied van Utrecht biedt voor buiten wonen. De vraag daarbij was "hoe kan Utrecht profiteren van zijn buitengebied, van Groot Utrecht?' De verschillen tussen de ontwerpen zijn groot; ec ...
help
Visie en concepten voor het bebouwd perifeer landschap ten zuiden van Brussel \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Loris, I. \ 2004
Waar tot een tiental jaar terug een begrip stadsgewest nog het bindend concept was voor stedelijke samenhang in Vlaanderen, gaat dit nu niet meer op voor nieuwe stedelijke landschappen, namelijk het bebouwd perifeer landschap. Deze nieuwe landschappe ...
help
Negen nieuwe buurtschappen naar Fries model \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Abrahamse, J. \ 2004
Beschrijving van het stedebouwkundig concept voor de nieuwe uitbreiding ten zuiden van Leeuwarden, 'de Zuidlanden'. Zowel stedebouwkundig als architectonisch is geprobeerd een eigen vorm te vinden voor een Friese dorpskarakteristiek, door streekeigen ...
help
Parasiterende paradijzen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Aben, R. \ Baljon, L. \ 2003
Wie kiest voor wonen in een Vinexwijk kiest voor "the best of both worlds", stedelijkheid en landelijkheid tegelijkertijd. Hoe een synthese tussen landelijk en stedelijk gerealiseerd kan worden, is een vraagstuk dat ruimtelijke ontwerpers en planolog ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.