help
Gezonde competitie : gezondheid belangrijk onderdeel van nationale groencompetitie \ Stadswerk magazine [Artikel]
Bruinenberg, J. \ 2018
Bij de nationale groencompetitie van Entente Florale wordt het onderdeel ‘gezonde leefomgeving’ vanaf 2017 volwaardig meegenomen bij de jurering. Juryleden Josine van den Bogaard (grotere gemeenten) en Jaap Toet (kleinere gemeenten) gaan er nader op ...
help
“Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma’s ” gezien vanuit de drie beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering [Studentenverslag]
Brandsen, E. \ 2014
Lage socio-economische status (SES) groepen zijn fysiek minder actief ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Dit heeft als gevolg een hogere kans op overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Het belang van gezondheidsbevorderende init ...
help
Vergrijzing en ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie [Boek]
Dam, F. van \ 2013
Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van de Ne ...
help
Connecting agriculture and health care at the regional level: contributions from transition theory and institutional entrepreneurship \ Proceedings of the 9th Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICaNeM), Wageningen, The Netherlands, 26-28 May 2010 [Hoofdstuk uit boek]
Hassink, J. \ Grin, J. \ Hulsink, W. \ 2010
The authors analyzed two types of regional cooperation. Regional foundations of care farms and care institutions collaborating with a group of farmers. The initiatives were analyzed with a conceptual framework based on transition sciences and institu ...
help
Beating malnutrition with local crops and local food systems \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Jhamtani, H. \ Jeny, P.A. \ Purnomosidi \ 2007
Drawing on two examples from Central Java, Indonesia, this article shows the importance of looking at the local agricultural systems and at the local food cultures when trying to achieve food security and an adequate nutrition. Even though villages m ...
help
Effect van 5 jaar community interventie Hartslag Limburg op risicofactoren voor hart- en vaatziekten : serie Hartslag Limburg, deel 5 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Schuit, A.J. \ Wendel-Vos, G.C.W. \ Verschuren, W.M. \ Ronckers, E.T. \ Ament, A. \ Assema, P. van \ Ree, J. van \ Ruland, E.C. \ 2007
Hartslag Limburg is een integraal preventieprogramma gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, met als doel om hart- en vaatziekten in de regio van Maastricht terug te dringen. Dit artikel beschrijft het effect van Hartslag Limburg op leef ...
help
Hartslag Limburg: integrale gezondheidsbevordering in buurten, gemeenten, bij huisartsen en in het ziekenhuis : de effecten van het community project binnen Hartslag Limburg in de periode 1998-2001 op organisatieniveau en individueel gedrag en gedragsintenties : serie Hartslag Limburg deel 3 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Assema, P. van \ Ronda, G. \ Brug, J. \ 2006
Dit artikel beschrijft de effecten op organisatie- en individueel niveau van het community project binnen Hartslag Limburg over de eerste projectperiode 1998-2001. Op organisatieniveau werd betrokkenheid bij gezondheidsbevordering in het algemeen en, ...
help
Hartslag Limburg: integrale gezondheidsbevordering in buurten, gemeenten, bij huisartsen en in het ziekenhuis : de opbouw: bundeling van praktijk, onderzoek en beleid : serie Hartslag Limburg, deel 1 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Ruland, E. \ Assema, P. van \ Ament, A. \ Gorgels, T. \ Ree, J. van \ 2006
In dit artikel wordt beschreven hoe de opbouw van het modelproject Hartslag Limburg tot stand kwam. Doel van dit project was om een blijvende vernieuwing te ontwikkelen voor de regionale preventie van hart- en vaatziekten. Gestart werd vanuit het pri ...
help
Proces- en effectevaluatie van het hoogrisicoproject binnen Hartslag Limburg : serie Hartslag Limburg, deel 4 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Harting, J. \ Limpt, P. van \ Assema, P. van \ Ree, J. van \ Vries, N.K. de \ 2006
Het hoogrisicoproject van Hartslag Limburg was gericht op patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Dit artikel doet verslag van de procesevaluatie die werd uitgevoerd om de implementatie van de interventie in kaart te brengen. Daar ...
help
Nabije buren goede vrienden : buurtzorg aks sociaal bindmiddel \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]Bijbehorende website
Huijbregts, V. \ 2006
Buurtzorgprojecten kunnen het begrip civil society in de praktijk handen en voeten geven. In oude en nieuwe buurten raken burgers met en zonder beperkingen hierdoor meer bij elkaar betrokken. Buurtzorgprojecten, zoals die van Civiq in dit artikel, ku ...
help
Nederland steunt drinkwaterproject in Benin \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burgler, R. \ 2006
Veilig drinkwater voor iedereen vormt één van de speerpunten van de overheid van het West-Afrikaanse Benin. Het is ook één van de millenniumdoelen. Om dit doel in Benin te halen moet het percentage mensen dat toegang heeft tot schoon drinkwater bijna ...
help
Snuffelen in Flevoland : de toekomst van ICTin de regiozorg \ Zorginstellingen : vaktijdschrift voor het management in instellingen op het gebied van gezondheids- en ouderenzorg [Artikel]
Poppel, T. van \ 2005
In Flevoland ging begin 2004 het project 'ICT in de regiozorg' van start. Daarin kijkt de provincie, samen met alle partijen die betrokken zijn bij de regiozorg, hoe een slimme inzet van ICT de gevolgen van de scheefgroeiende verhouding tussen zorgvr ...
help
Samenwerking met regionale partners opzoeken: voorkomen overgewicht \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Schrotenboer, J. \ Zebregs, Y. \ 2005
Overgewichtpreventie staat momenteel hoog op de agenda van gezondheidsbevorderend Nederland. Het Voedingscentrum draagt daar onder andere aan bij met de publieke voorlichtingscampagne 'Maak je niet dik!' Daarnaast heeft de organisatie een Masterplan ...
help
Uw stem in de WMO [Boek]
Boer, N. de \ Hoorn, E. van \ 2005
Als burger en als cliënt zult u op veel manieren invloed kunnen hebben op de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, misschien zelfs beter dan op de bestaande zorgwetten. Dat vergt echter wel wat creativiteit en doorzettingsvermogen. Met deze bro ...
help
Mensen met een beperking in Nederland : de AWBZ in perspectief [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2005
help
Gezondheid op Koers? : Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 [Boek]
Oers, J.A.M. van \ 2002
Het rapport Gezondheid op koers? presenteert nieuwe gegevens en inzichten over de volksgezondheid, zorg en preventie in Nederland.
help
Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van Waren, 2000 = Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 2000 [Boek]
Duynhoven, Y.T.H.P. van \ Wit, M.A.S. de \ Broek, M.J.M. van den \ 2001
In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2000. Because viruses are not included routinely in the investigations, they are probably a much more important cause of foodborne infections than is cu ...
help
Ouderen nu en in de toekomst : gezondheid, verpleging en verzorging 2000-2020 [Boek]
Berg Jeths, A. van den \
Dit rapport geeft een breed overzicht van de gezondheidstoestand, verpleging en verzorging van ouderen in de periode 2000-2020. Onder ouderen worden in dit rapport personen vanaf 65 jaar verstaan. De levensverwachting is toegenomen en zal naar verwac ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.