help
Staat van de gezondheidszorg 2010 : meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg [Boek]
Inspectie voor de Gezondheidszorg \ 2010
Deze Staat van de Gezondheidszorg 2010 (SGZ 2010) is geheel gewijd aan de publieke gezondheidszorg. Het document richt zich op twee onderdelen: De effectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid, gericht op het bevorderen van een gezondeleefstijl en de zo ...
help
The impact of cost sharing policy on accessing hospital-based health care services in rural Tanzania : a case study of the Makete District [Studentenverslag]
Mbogela, J. \ 2010
help
Breng de boodschap positief : preventieconsult cardiovasculair risicomanagement bijna rond : [special] Symposium Zuivel en bloeddruk, theorie en praktijk] \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Geerts, A. \ 2009
Als een van de eerste stappen in het Programma LekkerLangLeven (een samenwerking van onder meer Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds en NHG en LHV) wordt een richtlijn voor het PreventieConsult cardiovasculair risicomanagement in de eerste lij ...
help
MRSA: opkomst, ontwikkeling, meevallers en gevaren \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Bosch, H. \ 2009
In mei 2007 is vanuit verschillende humane en veterinaire instituten onderzoek gestart naar diverse aspecten van vee-gerelateerde MRSA. Dit op verzoek van het ministerie van LNV. Els Broens onderzocht het onderdeel dat gaat over MRSA bij varkens. Dit ...
help
AWBZ : [thema] \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Polder, J. \ Wong, A. \ Schols, J. \ Bovenberg, L. \ Gradus, R. \ 2008
Twee artikelen over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De levensverwachting van mannen loopt in op de levensverwachting van vrouwen. Hierdoor zullen in de toekomst meer ouderen voor elkaar kunnen zorgen door samen te wonen. Dit zorgt voo ...
help
Zorgen over gedrag, voeding en overgewicht \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Hollander, G. de \ 2007
De Nederlandse gezondheid hoort niet tot de top van Europa, althans niet op een belangrijk aspcet als gemiddelde levensduur. Vooral onder vrouwen stokt de groei van de levensverwachting bij geboorte. Ook nu de Europese Unie met tien Oost-Europese lan ...
help
Zeker voor zorg : drie keer verzekerde preventie \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]
Leipsig, J. van \ 2007
In dit artikel drie voorbeelden van uiteenlopende preventieprojecten van zorgverzekeraars: 1) GeZZond Check voor verzekerden, 2) Preventie demedicaliseren in Sweet Resorts, 3) Fitkids
help
'Geen overeenkomst Nuon en Oasen over levering drinkwater' ; Oasen vindt tapwater principieel verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Drinkwaterbedrijf Oasen is geen overeenkomst met energiebedrijf Nuon overeengekomen voor de levering van drinkwater om een nieuwbouwwijk in Bodegraven van warm tapwater te voorzien. Dat heeft de rechtbank in Den Haag op maandag 5 maart bepaald in een ...
help
Infuuspompen in de thuissituatie : zijn risicoanalyses, gebruiksaanwijzingen, opleidingen en post marketing surveillance hierop afgestemd? [Boek]
Hollestelle, M.L. \ Bruijn, A.C.P. de \ Hilbers-Modderman, E.S.M. \ 2006
Er is onderzocht of fabrikanten van infuuspompen in de risicoanalyse van de pomp en de gebruiksaanwijzing rekening hebben gehouden met het gebruik van de pomp in een thuisomgeving en (gedeeltelijke) bediening door de patiënt of mantelzorger. Ook is b ...
help
Economie van de volksgezondheid : [middenkatern] \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Brouwer, W. \ Polder, J. \ Lienden, H. van \ Boot, J.M. \ 2006
In dit katern 10 artikelen over de economie van de volksgezondheid en zorg. Aandacht voor: 1) De verlies en winstrekening van (on)gezond gedrag, 2) De hoge kosten van interventies die het leven verlengen, 3) Waarom worden niet alle kosteneffectieve p ...
help
De VWA en Zo doende : Voedsel en Waren Autoriteit \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
2006
Over de bemoeienis van de VWA met proefdieren en met dierproeven
help
Meer eigen verantwoordelijkheid voor ouderenzorg \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Groot, W. \ Maassen van den Brink, H. \ 2006
De auteurs pleiten ervoor om de eigen bijdragen in de AWBZ flink te verhogen en een verplicht eigen risico in te voeren, waardoor de zorg voor ouderen ook in de toekomst betaalbaar kan blijven
help
Slow food & fusion : geen simpele recepten in RVZ-advies over publieke gezondheid \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]
Zweers, A. \ 2006
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) komt eind november 2006 met een nieuw advies: 'Publieke gezondheid'. Complexe problemen in de volksgezondheid vragen elk om een eigen en unieke aanpak. Geen panklare oplossingen in dit rapport. Maar wat st ...
help
Moederspecialisatie zoekt lokale generalist \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]
Zweers, A. \ 2006
Enkele actuele zaken die het veld van de publieke gezondheidszorg in beroering brengen, zoals discussie over de positie van landelijke instituten, onduidelijkheden over de toekomst van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, debatten over de ve ...
help
De patiënt beter aan zet met een zorgconsumentenwet : advies en achtergrondstudies [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2006
help
Waarheen, waarvoor... : VWS wil openbare gezondheidszorg meer sturen \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]
Lotterman, L. \ 2005
De openbare gezondheidszorg lijkt zich onvermijdelijk richting centralisatie en schaalvergroting te bewegen. Gaat dat niet ten koste van het lokale maatwerk? Welnee, zo betogen het ministerie van VWS en vertegenwoordigers uit het veld. Hans de Goeij ...
help
Zorgvuldigheid boven snelheid : wijzigingen in het zorgstelsel \ Zorginstellingen : vaktijdschrift voor het management in instellingen op het gebied van gezondheids- en ouderenzorg [Artikel]
Mathijssen, S. \ 2005
De fundamenten van het zorgstelsel worden met grote voortvarendheid vernieuwd. Welke ontwikkelingen komen er op bestuurders af en hoe haalbaar zijn alle vernieuwingen? De auteur zet alles op een rijtje
help
De belangrijkste veranderingen in sociale en fiscale regelgeving: wat heeft de overheid in 2006 voor u in petto? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2005
In dit artikel aandacht voor de belangrijkste maatregelen van de overheid in de sociale voorzieningen en enkele overige regelingen
help
Wat u moet weten over de zorgverzekeringswet: wat heeft de overheid in 2006 voor u in petto? \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2005
Op 1 januari 2006 treedt de Zorgverzekeringswet in werking. Voor werkgevers kan de wet tot kostenverhogingen leiden. De meest gestelde vragen (plus antwoorden) over de nieuwe zorgverzekering op een rij
help
Een premie op preventie : publieke gezondheidszorg en de nieuwe zorgverzekeringswet \ G : vakblad over gezondheid en maatschappij [Artikel]
Bijsterveldt, M. van \ 2005
Een belangrijke missie voor de publieke gezondheidszorg is mensen het heft in eigen hand te laten nemen als het om hun gezondheid gaat. Lukt dat met het huidige beleid van de overheid? Wat doen we onder de nieuwe zorgverzekering in 2006 met noties al ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.