help
E20 Supply and Demand Study : Final Report [Boek]
2019
The objectives for this study are to: 1. Calculate the demand for ethanol in the European transport market in 2030 resulting from introduction of E20. 2. Present a scenario of how this demand could be supplied through different ethanol supply routes ...
help
Een markt voor fosfaatrechten : een verkenning van vraag- en aanbodzijde \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2015
Fosfaatrechten worden de nieuwe groeibegrenzer. Staatssecretaris Dijksma legt hiermee in de melkveesector de productie van fosfaat aan banden. Maar tegelijk creëert ze een markt waarin deze rechten verhandeld worden. Wie zijn de aanbieders in deze ma ...
help
Lofzangen op de (vis)kweek : conferentie Visfederatie op Urk in teken van aquacultuur \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
Hoe kunnen we blijven voorzien in de stijgende vraag naar vis door de explosief groeiende wereldbevolking? Die vraag stond centraal op de conferentie van de Visfederatie vorige week op Urk. De Wereldvoedselorganisatie FAO vreest voor een gat tussen v ...
help
Euroveiling wil plantenaanbod sterk opvoeren \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2015
Euroveiling Brussel wil meer planten in het aanbod van de veiling, zegt directeur Roger Fierens. Daarom voert Euroveiling een gerichte politiek om het Belgische en internationale plantenaanbod op de veiling sterk op te voeren.
help
HelloFresh vooruit met zevenmijlslaarzen \ KAS magazine [Artikel]
Langen, E. \ 2015
Het jonge maaltijdboxenbedrijf HelloFresh dat eind 2011 werd opgericht maakt wereldwijd een flinke groei door. Al snel na de oprichting, had ze begin 2013 ook één Nederlandse tak. Naar eigen zeggen is dit bedrijf in Nederland nu al marktleider in het ...
help
Digitale marktplaats voor biomassa online: 'aanvulling op bestaande initiatieven' \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gastel, E. van \ 2014
De digitale marktplaats voor biomassa Biocontact.eu is live. De webportal moet afnemers en leveranciers van biomassa bij elkaar brengen. ‘Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van de interregionale logistieke stromen op het gebied van biomassa’ ...
help
Veelzijdigheid troef bij Kebra \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2014
De vasteplantensector heeft het nog steeds moeilijk. De economische crisis laat de sector niet ongemoeid, hetgeen zich uit in afnemende vraag, kleinere marges en een verschralend assortiment. In die context belichten een aantal vasteplantenkwekers in ...
help
Biocontact [Website]
[ca. 2014]
Biocontact.eu brengt vraag en aanbod van biomassa bij elkaar om samenwerking te stimuleren, duurzaamheid, efficiëntie en ruimtegebruik te maximaliseren en logistieke stromen te optimaliseren. Wat voor de een restmateriaal is, is grondstof voor de and ...
help
‘Graag wat meer balans in discussie over voedselzekerheid’ \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Kasteren, J. van \ 2014
Het debat over voedselzekerheid wordt gedomineerd door extreme standpunten. De ene kant pleit voor schaalvergroting en intensivering om in 2050 negen à tien miljard monden te voeden. De andere kant pleit voor ecologische intensivering zonder kunstmes ...
help
Zorgen dat de klant kan scoren \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2014
Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Uiteindelijk gaat het daarom in het werk van een bemiddelaar. De manier waarop je dat doet, kan echter nogal verschillen. Zo vaart Campass Plants bv een geheel eigen koers in de bemiddeling van vaste planten. Wij s ...
help
Minder vraag naar landbouwgrond \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
De melkprijs daalt en dat is te merken op de grondmarkt. Makelaars zien de grondvraag afnemen. De grondprijs blijft vooralsnog stabiel.
help
Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012 [Boek]
Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2014
De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006 - 2012 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Me ...
help
Atlantic Growers expands with existing customer base : expansion with Piccolo mini vine tomato \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Bezemer, J. \ 2014
In 2005 sweet pepper producer, Atlantic Growers of Portugal, changed direction by growing the mini pepper, Vitapep. Production of the block peppers was phased out to make way for a crop that was offered to its existing customers. This approach led to ...
help
Euroveiling naar sterkere profilering \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2013
Euroveiling, de oudste coöperatieve veiling voor bloemen en planten op de Belgische markt, wil haar profiel als regionale veiling voor de kleine groothandel, tuincentra en bloemenwinkels verstevigen. De veilig zocht hiervoor onder meer versterking in ...
help
CO2-voorziening glastuinbouwgebieden Greenport Venlo [Boek]
Kosse, A.H.M. \ 2013
Binnen de glastuinbouw zijn er diverse initiatieven om de energie-/warmtevraag te reduceren en/of zo duurzaam mogelijk in te vullen. Doel hiervan is om het gebruik van fossiele brandstoffen en de energiekosten te verminderen. Voorbeelden van de verdu ...
help
Framing of risk and preferences for annual and multi-year flood insurance \ Journal of economic psychology [Wetenschappelijk artikel]
Botzen, J.W.W. \ Boer, J. de \ Terpstra, T. \ 2013
The decision of many individuals in floodplains to not purchase flood insurance may impair the risk-spreading function of flood insurance markets. This study estimates the effectiveness of risk communication frames and insurance policy conditions in ...
help
Aanbod van arbeid ...\SCP-publicatie [Serie]
2013-
Een effectief arbeidsmarktbeleid vereist inzicht in de positie van werkenden en werkzoekenden. Dit rapport laat zien hoe die de afgelopen jaren veranderde. Het besteedt aandacht aan de afstemming tussen arbeid en privéleven, en ook de arbeidsmobilite ...
help
The emerging geopolitics of food : a strategic response to supply risks of critical imports for the Dutch Agro-Food Sector [Boek]
Ridder, M. de \ Jong, S. de \ Selleslaghs, J. \ Achterbosch, T. \ Jongeneel, R. \ Berkhout, P. \ Heide, M. van der \ 2013
Interdependencies in the field of food, agriculture, and raw materials are growing. Global population growth, rising prosperity, and changing consumption patterns in emerging economies have increased the demand for all three. Geopolitical trends shap ...
help
"De mester bepaalt en niet de handel" : studieclub over Duitse vraag naar Piétrain \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2013
Een groot gedeelte van de Nederlandse varkens gaat naar Duitsland en daar willen ze graag dieren met veel vlees en weinig vet. De Piétrain krijgt de voorkeur boven Duroc, maar moeten Nederlandse zeugenhouders steeds meer gebruik gaan maken van Piétra ...
help
Evaluating the potential of improving residential water balance at building scale \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Agudelo Vera, C.M. \ Keesman, K.J. \ Mels, A.R. \ Rijnaarts, H.H.M. \ 2013
Earlier results indicated that, for an average household, self-sufficiency in water supply can be achieved by following the Urban harvest Approach (UHA), in a combination of demand minimization, cascading and multi-sourcing. To achieve these results, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.