help
Komt tijd, komt raad? : essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde [Boek]
Broek, A. van den \ Cloïn, M. \ 2010
Veel mensen hebben meer ambities dan tijd om die waar te maken. Met betaald werk, huishouden, kinderen, hobby's en sociale contacten kunnen we eigenlijk niet meer toe met de dagelijks beschikbare 24 uur. Omdat in huishoudens het traditionele kostwinn ...
help
Tijd op orde? : een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger [Boek]
Cloïn, M. \ Schols, M. \ Broek, A. van den \ Koutamanis, M. \ 2010
In dit rapport verschaft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in welke tijdsknelpunten burgers ervaren. Wat levert hun tijdsdruk op? Wat weerh ...
help
De hyperactieve samenleving: op zoek naar de verloren tijd [Rede]
Beckers, T. \ 2004
help
Werkt verlof? : het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur [Boek]
Luijn, H. van \ Keuzenkamp, S. \ 2004
help
Voorwaarden voor verlofsparen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Tijdens, K.G. \ Winter, J.M. de \ Korteweg, J.A.C. \ 2004
Om een idee te krijgen van het mogelijke gebruik van de levensloopregeling hebben de auteurs onderzocht welke afweging werknemers maken bij de keuze om nu geld of gewerkte arbeidstijd te sparen voor verlof later, ofwel: wat is het de werknemer waard. ...
help
Hoera, een meisje! ; overheid biedt werknemers vele verlofmogelijkheden \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Zweistra, R. \ 2004
Een overzicht van de diverse verlofvormen die mogelijk zijn voor werknemers (voortvloeiend uit o.a. de CAO-LEO en vooral de Wet Arbeid en Zorg) en het recht op al dan niet doorbetaling van loon of een uitkering tijdens het verlof. Besproken worden: z ...
help
Wandelen tussen kantooruren : een onderzoek naar de invloed van omgeving en bedrijfscultuur op lunchwandelgedrag [Studentenverslag]
Wolters, F. \ 2003
help
Combineren en balanceren : arbeid, zorg en tijd in een veranderende samenleving \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Hoof, J. van \ Lippe, T. van der \ 2003
Door de snel gestegen arbeidsparticipatie van (vooral) gehuwde vrouwen is de combinatie van betaalde arbeid en zorgtaken tot een breed ervaren probleem uitgegroeid. Daarnaast lijkt de prominente plaats van de vrijetijdscultuur op gespannen voet te st ...
help
Beter voor de dag : evaluatie van de stimuleringsmaatregel dagindeling [Boek]
Keuzenkamp, S. \ 2003
help
Tijd van leven : kansen en keuzes rond dagindeling [Boek]
Bakas, A. \ Prins, J.M. \ 2002
help
Van God los : een opstel over vrijheid, vrije tijd en verbeelding \ Producten van verbeelding : een liber amicorum voor Adri Dietvorst, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 'sociaal-ruimtelijke analyse van het landgebruik, met bijzondere aandacht voor recreatie and toerisme [Hoofdstuk uit boek]
Kamphorst, T. \ 2001
help
Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens [Proefschrift]
Huysmans, F.J.M. \ 2001
help
Producten van verbeelding : een liber amicorum voor Adri Dietvorst, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 'sociaal-ruimtelijke analyse van het landgebruik, met bijzondere aandacht voor recreatie and toerisme [Boek]
Lengkeek, J. \ Boomars, L. \ 2001
help
Het vrije weekend en de zondagsviering onder druk [themanummer : Tijd en tijdsbestedingsonderzoek in Nederland] \ Sociale wetenschappen / Katholieke Hogeschool Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen [Artikel]
Knulst, W. \ 2000
Beschouwing over de positie van de zondag als dag van zo min mogelijk werken en als dag bestemd voor een 'stemmige' tijdpassering met de kerkdienst als hoogtepunt
help
Vierdaagse werkweek \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Klap, P. \ 2000
De mogelijkheden die de nieuwe Arbeidstijdenwet biedt voor meer flexibele werktijden. In het belang van de werknemer zijn er beperkingen, maar er kan ook weer van af geweken worden via een zgn. 'overlegregeling'
help
Kinderen krijgen tussen de bedrijven door : boerinnen nemen weinig rust rond bevalling \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Mangnus, A. \ 2000
Mogelijkheden en behoeften tot bevallings- en zwangerschapsverlof bij meewerkende echtgenotes. De regeling bevalt niet
help
De vrijetijdsindustrie in stad en land : een studie naar de markt van belevenissen [Boek]
Mommaas, H. \ Heuvel, M. van den \ Knulst, W. \ 2000
help
Lazer numa sociedade globalizada = Leisure in a globalized society [Congresverslag]
Garcia, E.B. \ Lobo, F. \ 2000
help
Leisure and human development : proposals for the 6th world leisure congress [Boek]
Cuenca Cabeza, M. \ Cruz Ayuso, C. de la \ 2000
help
Melkveehouder Albert Altena (44) uit Lutten: "Ik creeer m'n eigen vrije tijd" \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Munter, A. \ 1999
Een Overijsselse veehouder heeft geen melkrobot aangeschaft, maar verschoof de melktijden om 's morgens en net na het avondeten minder gebonden te zijn. Na veel geexperimenteer melkt hij nu om 1 uur 's middags en om 1 uur 's nachts
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.