help
The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional well-being of schoolchildren: A prospective intervention study \ Landscape and urban planning : an international journal of landscape design, conservation and reclamation, planning and urban ecology [Artikel]
Dijk-Wesselius, J.E. van \ Maas, J. \ Hovinga, D. \ Vugt, M. van \ Berg, A.E. van den \ 2018
Greening schoolyards is an initiative to reconnect children with nature and afford meaningful experiences that foster children’s well-being. To strengthen the empirical basis for greening schoolyards, we conducted a longitudinal prospective intervent ...
help
Beweegroute in de buitenlucht : idee fysiotherapeut legt basis voor eenvoudig toe te passen ‘beweegconcept’ : achtergrond \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oost, J. \ 2018
Sommige ideeën zijn zo simpel, dat je ze tot nu toe gewoon over het hoofd zag. Dat geldt zeker voor dit beweegroute-idee van Stichting Vrij uit Deventer. Met subsidie van de provincie Overijssel kon de stichting het idee zo uitwerken dat iedereen erm ...
help
‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ [Boek]
2016
De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van een groen in de leef ...
help
Aan tafel! : samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid : lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid [Boek]
Berkers, R. \ Borgstein, M.H. \ Emonts, Tanja \ Hillebrand, J.H.A. \ 2016
Al een aantal jaren zet STIRR zich in om de combinatie van groen en groei in de gastvrijheidssector te stimuleren. Dit doen ze omdat ze ervan overtuigd zijn dat juist in deze sector uitstekende kansen liggen om economische groei te laten samengaan me ...
help
Tijdelijke gastvrijheidsvoorzieningen [Brochure]
Berkers, R. \ Hillebrand, H. \ Beun, N. \ 2014
Tijdelijk Anders Gebruiken kan een goede keus zijn wanneer een terrein ligt te wachten op een meer definitieve bestemming, maar deze om allerlei redenen nog niet gerealiseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte die is gereserveerd voor stadsuitbreidi ...
help
Waarom zijn leisure hotspots nodig? : gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Hillebrand, H. \ 2012
We hebben goud in handen met gastvrijheid in Nederland. Dat goud kunnen we winnen door zwaar in te zetten op kwaliteit. Hans Hillebrand van STIRR en InnovatieNetwerk legt namens de opstellers van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme uit wat daarm ...
help
Natuur met een beperking : de vraag van mensen met een lichamelijke beperking naar bezoek aan natuur- en recreatiegebieden [Boek]
Laar, S. van de \ Bruls, E. \ cop. 2011
Het rapport ‘Natuur met een beperking’ geeft inzicht in de behoeften van mensen met een lichamelijk beperking om de natuur te bezoeken en de belemmeringen die ze daarbij tegen komen. Belemmeringen doen zich voornamelijk voor bij de bereikbaarheid, to ...
help
Spelen op verborgen snelweg \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2009
Bij de aanleg van de A73 is ter hoogte van Roermond een 2,45 km lange Roertunnel ontworpen. Een deel daarvan loopt onder het Roerdal door, terwijl een kilometer lang traject bovengronds voorzien is van sportvoorzieningen, namelijk dat deel dat door d ...
help
Food & Fun op de boerderij: consumenten komen graag op de boerderij \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Stil, L. \ 2009
Een Food- & Fun-boerderij geeft consumenten een goed gevoel en daarom komen ze er graag. Ze komen om te genieten van het buiten zijn en omdat ze er wat kunnen leren. De ervaring van het boerenleven zorgt voor een stapje uit de dagelijkse werkelijkhei ...
help
Blauwestad : top of flop? : positivisme en twijfels vechten om voorrang \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]Bijbehorende website
Poelsma, B. \ 2009
Wat zijn de gevolgen van het prestigieuze Blauwe Stad voor de regio Noordoost-Groningen? Een verhaal over veranderingen, kansen en twijfels
help
SER : 'Rol voor landbouw in maatschappelijke welvaart' \ Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ [Artikel]
Brouwers, T. \ 2008
Het Europese en Nederlandse landbouwbeleid moet ervoor zorgen dat de landbouw een optimale bijdrage levert aan de toekomstige maatschappelijke welvaart. Daarbij gaat het zowel om voedselproductie als het leveren van groene en blauwe diensten. Dat sch ...
help
Interviews met belanghebbenden uit de recreatiebranche en agrarische sector \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2007
Duizenden reacties zijn binnengekomen op het ontwerpbesluit voor de Natura 2000-gebieden. Opvallend is het grote aandeel vanuit de recreatiebranche en de agrarische sector. In dat kader ging men op bezoek bij camping De Wije Werelt en werd een reacti ...
help
Gebiedskader Waddeneilanden 2007-2013 [Boek]
Provincie Frieslân \ [ca. 2007]
Het gebiedskader Waddeneilanden gaat specifiek over de Friese Waddeneilanden. Het kader heeft een viertal speerpunten namelijk: Een nieuwe dynamiek voor toerisme, onder meer door aandacht voor zorgtoerisme en gebruik makend van nieuwe concepten en mi ...
help
Visie op vrije tijd \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Tuunter, E. \ Aa, B. van der \ Gadet, J. \ Kürschner, J. \ 2007
Het vrijetijdsaanbod is breder geworden; woonboulevard, attractiepark, festivalterrein, skihelling. De consument 'zapt' tussen uiteenlopende activiteiten. Verandert Nederland in een pretpark of is de groeiende vrijetijdssector juist een kans om aan d ...
help
'Amsterdam' als regio \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Gadet, J. \ Kürschner, J. \ 2007
De Noordvleugel biedt ruimte voor diverse, ook grootschalige, activiteiten. Er is een rijk palet aan vrijetijdsvoorzieningen. Pas wanneer gemeenten hun sterke kanten benadrukken en afstemmen, onstaat een regio die op Europees niveau kan concurreren
help
Symmetrie met handicaps : golfclubhuis 't Spandersbosch Hilversum \ Het houtblad [Artikel]
Kolkmeijer, M. \ 2006
Een grote, met zwarte pannen bedekte kap en een dominante bakstenen schoorsteen als bij een Gooise villa - dat is de eerste indruk van het nieuwe golfclubhuis in Hilversum
help
Senioren: alles draait om service : ondernemen \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]Informatie over marketing met betrekking tot senioren, de vergeten doelgroep?
Sanders, S. \ 2006
Weinig marketingacties zijn op ze gericht: de vijftigplussers. Toch zijn ze steeds groter in getal, hebben ze bovengemiddeld te besteden en zijn ze de grootste afnemers van bloemen en planten. Een interessante doelgroep dus. Maar wat wil die? Bovenal ...
help
Planning vrijetijdsaanbod voor drukke agenda [ruimte voor beleving] \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Segeren, A. \ Verwest, F. \ 2004
Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau, namelijk "Galle (2004). Duizend dingen op een dag: een tijdsbeeld uitgedrukt in ruimte"
help
Vrijetijdsvoorzieningen in de woonomgeving : 35 steden vergeleken [Boek]
Stichting Recreatie \ 2004
help
De opmars van het pretlandschap \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2003
Interview met Tracy Metz over haar boek 'Pret! Leisure en landschap', waarin de invloed van de vrijetijdsindustrie op onze omgeving wordt onderzocht. Nederland wordt een decor voor belevenissen, en de vrije tijd stuurt de ruimtelijke inrichting van N ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.