help
Eindrapport “Paling over de Dijk 2013 - samen werken aan aalherstel -” [Boek]
Apesca \ Costa \ 2014
In de herfst van 2013 is op 25 locaties verspreid over diverse regio’s van Nederland het project Paling-over-de-Dijk 2013 (PODD) uitgevoerd. De keuze voor de locaties was gebaseerd op een door Imares in het kader van dit project gemaakt rapport over ...
help
Gekweekte paling groeit goed in natuur [Video]
2012
Paling die in kwekerijen is opgegroeid en na enkele maanden in het buitenwater wordt uitgezet, weet zich prima te redden. Jonge opgekweekte palingen schakelen eenmaal uitgezet direct over op natuurlijk voedsel. Ook blijkt uit de groeicijfers dat de j ...
help
Kweekpaling gedijt goed in de natuur : verrassende onderzoeksresultaten in Viskweekcentrum Valkenswaard \ Visserijnieuws [Artikel]
2012
Paling die in kwekerijen is opgegroeid en na enkele maanden als pootaal wordt uitgezet, weet zich buiten prima te redden. Pootaal uit de kwekerij schakelt eenmaal uitgezet makkelijk over op natuurlijk voedsel. Ook uit de groeicijfers blijkt dat de jo ...
help
Praktijkproeven overleving uitgezette aal : eindrapport [Boek]
Kruitwagen, G. \ 2012
Uit de resultaten van de proeven die in Valkenswaard zijn uitgevoerd blijkt dat de overleving van opgekweekte pootalen onder de proefomstandigheden vergelijkbaar is met de overleving van glasalen. Dit suggereert dat er, onder de omstandigheden waarbi ...
help
Na de foto : overleving van teruggezette vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2012
Vangen, onthaken en weer terug. De vis zwemt uit zicht, maar wat gebeurt er in de uren, weken en maanden daarna? Wetenschappelijk onderzoek over het terugzetten van vis, meestal Catch & Release genoemd, laat steeds meer in detail verschillende effect ...
help
Mass production, storage, shipment and release of natural enemies \ Quality control and production of biological control agents : theory and testing procedures [Hoofdstuk uit boek]
Lenteren, J.C. van \ Tommasini, M.G. \ 2003
help
Regulation of import and release of mass produced natural enemies: a risk assessment approach \ Quality control and production of biological control agents : theory and testing procedures [Hoofdstuk uit boek]
Lenteren, J.C. van \ Babendreier, D. \ Bigler, F. \ 2003
help
Migration of primary aromatic amines from multilayer films for food packaging \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Bouma, K. \ Wijma, E. \ 2002
Het vrijkomen van primaire aromatische amines uit meerlaagse verpakkingen voor levensmiddelen is een gevaar voor de gezondheid dat betrokken moet worden bij de inventarisatie van het HACCP-systeem (hazard analysis critical control points)
help
Quarantine and health screening protocols for wildlife prior to translocation and release in to the wild [Boek]
Woodford, M.H. \ 2001
help
Stocking of brown trout (Salmo trutta L.): factors affecting survival and growth [Proefschrift]
Jonsson, S. \ 2001
help
Diisononylphthalate release from PVC toys \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Bouma, K. \ Douwes, B.A. \ Schakel, D.J. \ 2000
Het vrijkomen van chemische stoffen uit plastic speelgoed
help
The aliens : ze komen echt \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Dirkx, J. \ 2000
Gewaarschuwd wordt voor de komst van allerlei planten en dieren naar Nederland die buiten hun eigen leefgebied terechtkomen en hier tot een plaag uitgroeien
help
Om het behoud van de noordse woelmuis? Feiten en veronderstellingen \ Zoogdier [Artikel]
Apeldoorn, R. van \ 2000
Het belang van verschillende factoren die een rol spelen bij het behoud van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in Nederland: habitatfragmentatie (versnippering); concurrentie met andere woelmuizen; genetische variatie en verarming (lokaal en re ...
help
Goede tijden, slechte tijden : ethiek rondom grote grazers [Boek]
Keulartz, J. \ 2000
help
Zet de noordse woelmuis uit \ Zoogdier [Artikel]
Wansink, D. \ 1999
De noordse woelmuis is uitgestorven in Noordwest-Overijssel; herkolonisatie vanuit het Friese merengebied zou mogelijk zijn via een ecologisch netwerk. Omdat de ecologische infrastructuur nog niet zo van de grond komt wordt gepleit voor (kunstmatige) ...
help
Meer ruimte voor zeldzame Pimpernelblauwtjes \ De levende natuur [Artikel]
Oeffelt, P. van \ Wynhoff, I. \ 1999
De in de jaren zeventig uit Nederland verdwenen dagvlinders Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en Donker pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) zijn succesvol geherintroduceerd in het natuurreservaat "De Moerputten" bij Den Bosch. Om verdere ver ...
help
Om het behoud van de Noordse woelmuis in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Laar, V. van \ 1999
Het verdwijnen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) uit terreinen in Overijssel en Friesland hangt waarschijnlijk samen met het verdwijnen van waterpeilfluctuaties in de Friese boezem en de fysiologische voorkeur van het dier voor lage bodemt ...
help
Genetische vervuiling bij uitzetten van dassen \ Zoogdier [Artikel]
Mulder, J. \ 1999
Ten behoeve van herintroductieprojecten in Winterswijk (1996) en de Utrechtse Heuvelrug (1999) heeft Das & Boom 7 dassen geleverd die afstammen van Duitse en mogelijk Joegoslavische voorouders. De huidige Natuurbeschermingswet blijkt hiervoor geen be ...
help
De ontwikkeling van de beverpopulaties in de Gelderse Poort en Flevoland in 1998 ; jaarverslag monitorproject 1998 [Boek]
Niewold, F.J.J. \ Mueskens, G.J.D.M. \ 1999
help
Houting terug in Nederland \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
De historie van de houting (Coregonus oxyrinchus) in Nederland, een al 60 jaar uitgestorven soort in het Rijngebied. Recente vangsten hebben te maken met herintroductieprojecten in Denemarken en Nederland
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.