help
Biomass pre-treatment for bioenergy : policy report [Boek]
Koppejan, J. \ Cremers, M. \ 2019
An increased demand for biomass means that greater mobilisation of biomass resources will be required to meet demand. The availability of biomass has been addressed in many studies and may be limited by various environmental, economic, logistical, te ...
help
Verkenning doorvaren passieve vistuigen [Boek]
Jak, R.G. \ 2016
In deze studie is op basis van gesprekken met Nederlandse staandwantvissers en sleepnetvissers verkend in hoeverre het doorvaren van staandwantnetten kan leiden tot het ontstaan van zwerfvuil. Volgens de Nederlandse staandwantvissers zijn de probleme ...
help
Circular solutions : part IV From Waste to Resource [Boek]
Annevelink, E. \ Bos, H.L. \ Meesters, K.P.H. \ Oever, M.J.A. van den \ Haas, W. de \ Kuikman, P.J. \ Rietra, R P.J.J. \ Sikirica, N. \ 2016
The fifth part of this report on Circular Solutions is about the circular principle From Waste to Resource. The purpose of this study is to select promising options for the implementation of this circular principle and to elaborate these options furt ...
help
Workshop RIONED STOWA : verbeterd gescheiden rioolstelsels, sessie 2 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Workshop over Verbeterd Gescheiden Stelsels (VGS), georganiseerd door STOWA in samenwerking met de Stichting RIONED, sessie 2 met discussies aan de hand van 10 stellingen. De workshop werd op 25 maart 2014 gehouden in Amersfoort en hier gepresenteerd ...
help
Succesvolle wapens tegen zwerfvuil : schone Maas voorbeeld voor heel Nederland : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heel, R. van \ 2014
In Limburg is een uniek samenwerkingsverband ontstaan voor de aanpak van zwerfvuil langst de Maas. Waterschap Roer en Overmaas werkt structureel samen met andere overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke- en onderwijsorganisaties om zwerfvuil ...
help
Workshop RIONED STOWA : verbeterd gescheiden rioolstelsels, sessie 1 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Workshop over Verbeterd Gescheiden Stelsels (VGS), georganiseerd door STOWA i.s.m. de Stichting RIONED, sessie 1 met discussies aan de hand van 10 stellingen. De workshop werd gehouden in Amersfoort, op 25 maart 2014 en hier gepresenteerd in 12 video ...
help
KD11P05a - Jaap Bronsveld - Film Calamiteiten Inspecties [Video]
Bronsveld, J. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem onder de titel: 'Calamiteiten inspectie' met filmbeelden van verschillende dijkbedreigingen: drijfvuil, dieren in de dijk, afschuiving, uittredend water, kwel en wellen.
help
Zuigmachine maakt korte metten met festivalvuil \ Tuin en park techniek [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2012
Een paraplu, tentharingen, regenjassen en bierblikjes? Het moet geen probleem zijn voor de afvalzuiger die Herman Eskes samen met het Veghelse Widontec ontwikkelde. De driewieler rijdt dit jaar voor het eerst over verlaten festivalterreinen.
help
The role of households in solid waste management in East African capital cities [Boek]
Solomon, A.O. \ 2011
help
Fulmar litter EcoQO monitoring in the Netherlands 1979-2008 in relation to EU directive 2000/59/EC on port reception facilities [Boek]
Franeker, J.A. van \ 2010
Operationeel en aan lading gerelateerd scheepsafval is één van de belangrijke bronnen van zwerfvuil in de zuidelijke Noordzee. Zulk afval heeft ernstige economische en ecologische gevolgen. Tekortkomingen in afgifteprocedures in havens zijn een belan ...
help
Westrandweg Amsterdam heeft aardebaan met avi-bodemas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koning, M. de \ Mancini, M. \ 2010
De aardebaan voor de nieuwe Westrandweg in Amsterdam bestaat voor een deel uit avi-bodemas, dat geproduceerd wordt tijdens de verbranding van huishoudelijk afval. Hiermee wordt een duurzame toepassing voor dit product gecombineerd met een kostenbespa ...
help
Een kringloop in praktijk gebracht: Gronings stadsvuil als mest voor de Veenkolonien, 1500 - 1900 \ Stad en regio : opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen [Hoofdstuk uit boek]
Zon, H. van \ 2010
De geschiedenis van de vuilverwijdering in de stad en de mestvoorziening voor de Ommelanden is al anderhalve eeuw geleden onderwerp van studie geweest. In deze bijdrage aandacht voor de regelgeving achter het verzamelen en verwerken van stedelijk vui ...
help
De rijke historie van de karper \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beerenhout, B. \ 2009
Bij opgravingen is het doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de samenleving van die tijd. Naast grondsporen, bewoningsresten, vaatwerk, sieraden en tal van andere zaken wordt meestal ook onderzoek verricht aan slacht-, keukenafval en ...
help
Zwerfafval te lijf \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Het is een hardnekkig probleem: zwerfafval in natuur- en recreatieterreinen. In het Impulsprogramma Zwerfafval van SenterNovem is bekeken welke effectieve maatregelen beheerders in heel Nederland genomen hebben. Resultaat is het inspiratieboek ‘Zwerf ...
help
Waterschap zet meetnet op voor afvalwater Eindhoven \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Weijers, S.R. \ Sikkes, M. \ 2007
Rwzi Eindhoven krijgt een meetnetwerk om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de vuilvrachten. Sensoren in meetvaten geven elke minuut een optische meting van de belangrijkste parameters en sturen de gegevens naar een centrale database
help
Mooi onderkomen voor lelijke bak \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Haaster, G. van \ 2006
Vuilcontainers zijn even lelijk als onmisbaar. Vooral in een kleine tuin heeft men ze liever uit het zicht. Een aantal oplossingen, variërend van een eenvoudige haag, tot een design kast
help
Planning of an integrated solid waste management system in Suriname: a case study in greater Paramaribo with focus on households [Proefschrift]
Zuilen, L.F. \ 2006
help
Ondergronds afvaltransport is lonend op juiste locaties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boender, L.J. \ Horstmeijer, T.H.W. \ 2005
De voordelen van een ondergronds afvaltransportsysteem liggen in de sfeer van meer leefbaarheid in de stad. De directe kosten zijn hoger dan conventioneel vuil ophalen, maar zijn terug te dringen door het kiezen van kansrijke locaties, zo blijkt uit ...
help
Huishoudelijk afval neemt weer toe \ CBS webmagazine [Artikel]
Beusekom, C. van \ 2005
De hoeveelheid huishoudelijk afval is gestegen van 8,9 miljard kg in 2003 tot 9,1 miljard kg in 2004. De afname van de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2003, blijkt van korte duur. Per hoofd van de bevolking steeg de hoeveelheid afval van 549 kg in ...
help
Schoon strand Texel 2005 : onderzoeksresultaten van de schoonmaakactie van het Texelse strand op 20 april 2005 [Boek]
Franeker, J.A. van \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.