Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 240

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waadvogels"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fijnmazige positiebepalingen van individuen in groepen: de principes en drie toepassingen van TOA-tracking \ Limosa [Artikel]
Piersma, T. \ MacCurdy, R.B. \ Gabrielson, R.M. \ Cluderay, J. \ Dekinga, A. \ Spaulding, E.L. \ Oudman, T. \ Onrust, J. \ Gils, J.A. van \ Winkler, D.W. \ Bijleveld, A.I. \ 2014
Op het wad, maar ook in weilanden en bossen, leven sommige vogels in dichte groepen. Een groep biedt veiligheid en de kans om kunsten van elkaar af te kijken. Bovendien heeft het gedrag van het ene individu grote invloed op dat van het andere. Om dez ...
help
Conservation status of oystercatchers around the world [Boek]
Ens, B.J. \ Underhill, L.G. \ 2014
help
Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Bom, R.A. \ Dokter, A.M. \ Oosterbeek, K. \ Jong, J. de \ Bouten, W. \ 2014
Dankzij hun voorkeur voor open gebieden, hun opvallende gedrag en eenvoudig te meten voedselbronnen behoren Scholeksters tot de best bestudeerde wadvogels ter wereld. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden om hun gedrag en ecologie te bestuderen ...
help
Laagwaterverspreiding van steltlopers in de Waddenzee \ Limosa [Artikel]
Hout, P.J. van den \ Piersma, T. \ 2013
In 2011 ging door het Waddenfonds gefinancierde project Metawad van start. Het uitgangspunt van dit project is om, in het licht van voorgenomen herstelmaatregelen ten behoeve van het waddenecosysteem (Programma Rijke Waddenzee; Programmateam 2010), t ...
help
Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011 \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Wymenga, E. \ Heide, Y. \ Koopmans, M. \ 2013
Slaapplaatsen van steltlopers worden in Fryslân periodiek geteld. In het voorjaar van 2011 werden tellingen van Scholekster, Kemphaan, Grutto, Regenwulp en Wulp georganiseerd. Nu weidevogels als broedvogel steeds meer terreein verliezen, is het van b ...
help
Broedende steltkluten in Drenthe in 2011 \ Limosa [Artikel]
Boekel, W. van \ 2012
In het voorjaar en de zomer van 2011 broedden er voor het eerst in 75 jaar Steltkluten in de provincie Drenthe. Er was zelfs sprake van een minikolonie. Nieuwe natte natuur in het gebied De Onlanden, in het uiterste noorden van de provincie, had blij ...
help
De steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ 2012
De hier beschreven periode (1990-2011) sluit aan op een uitgebreid artikel waarin een overzicht is opgenomen van alle broedgevallen en broedpogingen in 1931-1989 . Het eerste broedgeval in Limburg in ruim een halve eeuw leverde waarschijnlijk drie vl ...
help
ANT Oosterschelde: long-term trends of waders and their dependence on intertidal foraging grounds [Boek]
Troost, K. \ Ysebaert, T. \ 2011
The ANT study (“Autonomous Negative Trend” of the Oosterschelde estuary) aims to deliver the scientific support needed to assess the feasibility and affordability of the different conservation goals of Natura 2000. The main aim is to advise in which ...
help
Hoempgedrag en terreinkeus van Roerdompen in De Houtwiel \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Hut, R.M.G. van der \ 2011
De Roerdomp is een aan reigers verwante waadvogel die een verborgen leven leidt in rietmoerassen. Waarnemingen van Roerdompen in het voorjaar zijn meestal beperkt tot een roepend mannetje in de verte. De baltsroep klinkt als het blazen over een lege ...
help
Watervogels en steltlopers langs de Friese IJsselmeerkust 1975-2000 \ Limosa [Artikel]
Hooijmeijer, J.C. \ Burg, G.A. van der \ Poutsma, J. \ 2010
Het ondiepe water van de Friese IJsselmeerkust staat bekend als één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland. Voor meer dan 20 soorten geldt dat hier jaarlijks minimaal 1% van de populatie verblijft. Maar om welke soorten gaat het en zijn daa ...
help
Aantalontwikkelingen van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008 : verschillen tussen oost en west (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Ens, B.J. \ Winden, E.A.J. van \ Turnhout, C.A.M. van \ Roomen, M.W.J. van \ Jansen, J.M. \ 2009
In het begin van de jaren negentig werd de Waddenzee getroffen door de grote schelpdiercrisis. Droogvallende mosselbanken verdwenen bijna allemaal en de kokkelbestanden bereikten een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de schelpdierbestanden op de ...
help
Mortaliteit is het topje van een ijsberg van angst: over slechtvalken en steltlopers in de Waddenzee (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Hout, P.J. van den \ 2009
Slechtvalken zijn de laatste jaren weer sterk toegenomen in de Waddenzee. Aangezien ze de belangrijkste predator van steltlopers zijn, zal het herstel van de valkenpopulatie gevolgen hebben voor de prooidieren. De belangrijkste effecten liggen in aan ...
help
Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009 [Boek]
Zwarts, L. \ 2009
De Oosterschelde herbergt, volgens internationaal geaccepteerde normen, belangwekkende aantallen steltlopers die voor hun voedselvoorziening aangewezen zijn op intertijdengebieden. Deze gebieden eroderen en verdwijnen langzaam onder water. Daarmee st ...
help
Steenlopers willen stenen: op stap met Hans Broersma en Nelly van Brederode \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Zutt-van der Made, M. \ 2009
Aan de voet van de Hondsbossche Zeewering onderzoeken Roersma en Van Brederode al jarenlang steenlopers. Uit tellingen en recent kleurringonderzoek blijkt dat de aantallen steenlopers die gebruik maken van deze locatioe veel groter zijn dan werd aang ...
help
Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea : as deduced from body dimensions, body mass, and primary moult [Proefschrift]
Engelmoer, M. \ cop. 2008
The numerical and functional significance of the Wadden Sea over the past 30 years for twelve wader species is analysed. These species are: Ringed Plover Charadrius hiaticula, Grey Plover Pluvialis squatarola, Red Knot Calidris canutus, Sanderling Ca ...
help
Onderzoek steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland : eerste resultaten [Boek]
Visbeen, F. \ 2008
Het Kenniscentrum Weidevogels1 heeft in 2008 het initiatief genomen in Noord-Holland het gehele weidevogelseizoen onderzoek te doen naar steltlopers op slaapplaatsen in Noord-Holland. Het onderzoek vindt plaats op plas-drasterreinen waar die vogels g ...
help
Breedbekstrandlopers in Fryslân \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Versluys, M. \ Schut, D. \ IJnsen, J.N. \ 2008
Het boek 'Schaarse vogels in Fryslan' schetst het voorkomen van 80 vogelsoorten, die zijn opgenomen in het Bijzondere SoortenProject (BSP) van SOVON. Het project verzamelt losse waarnemingen van die soorten. Het boek gaat over de periode 1989-98. Na ...
help
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogels? \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C. van \ Roomen, M. \ 2008
Drieteenstrandlopers behoren tot Nederlands meest typische en algemene strandvogels. Uit tellingen blijkt dat ze bovendien steeds algemener worden. Toch is er weinig over deze witgrijze dribbelaars bekend. Zo weten we niet totwelke broedpopulatie(s) ...
help
Sozende scholeksters in de Frieswykpolder \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Kleefsma, R. \ 2008
Om speciale aandacht te vestigen op de soort hebben SOVON en Vogelbescherming 2008 uitgeroepen tot het jaar van de scholekster. Een belangrijk onderdeel van deze aktie is het vergaren van kennis over slaapplaatsen en het gedrag van groepen jonge (maa ...
help
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007 \ Kustbroedvogels in het Deltagebied in... met een samenvatting van ...jaar monitoring... [Jaarverslag]
Strucker, R.C.W. \ Hoekstein, M.S.J. \ Wolf, P.A. \ 2008
Het voorkomen van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.