help
Kostprijsverlaging Bio-ORC [Presentatie]
2017
Presentatie van het Groot TKI-BBE overleg op 8 maart 2017 in Geertruidenberg.
help
Slim samenwerken aan groene waterschappen : van green deal naar praktijkonderzoek [Boek]
Ettema, Maarten \ 2017
In het STOWA-rapport 'Slim samenwerken aan groene waterschappen' schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Het betreft praktijkgericht onderzoek naar techniek, innovatie en govern ...
help
Sector van het aardgas af : hernieuwbare biomassa in pluimveehouderij \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2017
De pluimvee(vlees)sector is een voorloper om zo energieneutraal mogelijk te produceren. Echter, energie is slechts een aspect. Ook zaken als dierwelzijn, het terugdringen van overlast voor omwonenden en de bedrijfsvoering moeten 'kloppen'.
help
Toekomstvisie waterketen [Boek]
Setten, T. van \ 2016
Op het 5e Kiwa Watersymposium, dat op 12 april 2016 bij Waternet in Amsterdam, werd gehouden, stond de toekomst van de waterketen centraal. Welke trends en ontwikkelingen doen zich voor en hoe beïnvloeden ze de waterketen? Welke risico’s zijn eraan v ...
help
Overzicht duurzame energietechnieken en restwarmteuitwisseling voor de industrie [Boek]
2016
Waarom en wanneer kan duurzame-energie-opwekking op een bedrijf interessant zijn? En hoe zit dit met restwarmteuitwisseling? Wat zijn de technische en financiële kengetallen van de verschillende duurzame energietechnieken en van restwarmteuitwisselin ...
help
Aardwarmte benutten in glastuinbouwgebied \ Management&techniek [Artikel]
Vanhentenrijk, K. \ 2016
De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) van de provincie Antwerpen onderzoekt de haalbaarheid van warmtenetten en diepe geothermie in bestaande glastuinbouwconcentraties in de provincie Antwerpen. Om voor dergelijke projecten een draagvlak te ...
help
Adviseurs over luchtbehandeling: ‘veelheid aan oplossingen is te complex en belemmert kennisuitwisseling’ \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Pakweg zestig tot zeventig tuinbouwbedrijven in Nederland hebben geïnvesteerd in luchtbehandelingssystemen en die zien er allemaal verschillend uit. Telers die geïnteresseerd zijn in Het Nieuwe Telen (HNT) zien door de bomen het bos niet meer. Gespec ...
help
Riothermie: 's-Hertogenbosch gaat los : Brabants zwembad kiest voor duurzame energie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Derksen, R. \ Arnhem, H. van \ 2015
’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een eerste stap is al gezet, want de gemeente maakt gebruik van riothermie. Met deze duurzame manier van warmtewinning wordt zwembad Kwekkelstijn middels afvalwater verwarmd. Dit pilotpr ...
help
Cv-ketel van de stad : warmtenet HVC \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Drabbe, J.-P. \ 2015
Online uitgave van P+. HVC levert nu al volop warmte aan wijken in Dordrecht en in Alkmaar, waar het hoofdkantoor van het bedrijf naast ligt. De warmte komt van de afvalenergiecentrales, die voor 50 procent groen zijn. Plan van HVC is om Alkmaar ook ...
help
Riothermie: duurzame warmte uit rioolwater wordt serieuze zaak : thema verwarming \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
Huishoudens en bedrijven voegen veel thermische energie toe aan de waterketen door het verwarmen van water. Deze hoeveelheid is zelfs een factor 10 tot 20 groter dan de benodigde operationele energie in die waterketen. De besparingspotentie is daarme ...
help
Heat modeling of wastewater in sewer networks : determination of urban potential for heat recovery from wastewater with modeling tools [Proefschrift]
Elias Maxil, J.A. \ 2015
The main objective of the thesis is to present an approach to assess the energy content (flow and temperature) at any point of the sewer system. The approach should result in a tool for sewer network managers and designers to control the number, size ...
help
Restwarmte benutten is het ei van Columbus : de stelling \ Shell venster [Artikel]
Roller, E. te \ 2015
Sible Schöne, programmadirecteur van HIER Klimaatbureau, en Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) geven beide hun mening over deze stelling. Sible Schöne: Warmtenetten maken het mogelijk te verwarmen me ...
help
Rekentool WarmteTerugWinning of Free Heater [Software]
L'orèl Consultancy \ Ruitenberg advies \ [2015]
Kan ik de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk benutten voor het maken van warm water? Wat levert mij dit op? De rekentool WarmteTerugWinning (WTW) of Free-Heater is een onafhankelijke rekentool die u in zeven stappen antwoord geeft op deze ...
help
Terugwinnen energie uit leidingen [Boek]
Bloemendal, Martin \ Moerman, Andreas \ Hofman, Jan \ Blokker, Mirjam \ Agudelo-Vera, Claudia \ Roest, Kees \ 2015
Het grootste deel van het energiegebruik voor huishoudelijk drinkwatergebruik gaat naar het verwarmen van water. Om de energiebalans duurzamer te maken, is het mogelijk drinkwater en afvalwater te gebruiken als bronnen voor warmte en koeling. Daarom ...
help
Optimalisering stalklimaat verbetert diergezondheid : focus op energiebalans \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Nieuwe stallen worden steeds vaker uitgerust met een systeem om vrijkomende dierwarmte te hergebruiken. Een economische drive ligt daaraan ten grondslag; wat zelf geproduceerd wordt, hoeft niet aangekocht te worden. Want vanuit diergezondheidsperspec ...
help
Tussenverslag subsidieregeling demonstratie kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw [Boek]
[ca. 2014]
Voortgangsrapportage over communicatie en voorlichting over het gebruik van aardwarmte
help
Aparte stal voor BD-vee \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Doorn, D. van \ 2014
Biologisch-dynamisch veehouder en zorgboer Jennes Rochat boert sinds 1 maart 2014 op Hoeve Kraaiveld, een zorglandgoed in Woudrichem. De potstal en de veertien zorgappartementen vallen vooral architectonisch op.
help
Presentaties 'Energiebesparing, ga tot op de bodem' : wroeten met VarkensNET 5 juni 2014 in Barneveld [Presentatie]
2014
Hier vind u een reeks presentaties over duurzame energie in de varkenshouderij. Het gaat o.a. over energiebesparing in de toekomst d.m.v. het gebruik van bodemenergie.
help
Hoe energiezuinig is de watersector? : 6 slimme technieken uit de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
De watersector neemt haar maatschappelijk taak serieus en zet nieuwe technische snufjes in die energie besparen en bijdragen aan verduurzaming. Welke technieken zijn dat en wat zijn de resultaten? Een overzicht aan de hand van 6 veelbelovende project ...
help
Aardwarmte biedt perspectief na wegvallen rendement WKK : derde bron gepland in Noord-Limburg [bijlage TBR Venraij] \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2014
Een belangrijke troef van tuinbouwgebied Californië is de mogelijkheid om de kassen te verwarmen met aardwarmte. De eerste bron is in bedrijf, de tweede in ontwikkeling en er is nog plek voor een derde. Alle bronnen worden samen met de ondernemers on ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.