help
Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater : evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool [Boek]
Moerman, A. \ Bel, N. van \ Snip, L.J.P. \ Oesterholt, F.I.H.M. \ 2019
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologis ...
help
Alle water = energie! : afvalwater... grondwater... drinkwater... oppervlaktewater... : thema water & energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2016
De mogelijkheden zijn ongekend. Er is energie te winnen uit oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en drinkwater. De watersector experimenteert al volop. Om in de eigen energievraag te voorzien én om bij te dragen aan een duurzaam Nederland, en de ...
help
Kaskoelers en luchtslurven zorgen voor koeling en luchtbeweging : kleiner koelvolume door verduisteringsscherm \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2016
Wit is de basiskleur van de phalaenopsis bij VG Colours van de broers Otwin en André van Geest. Maar waar de markt eerst genoegen nam met eentakkers met een kleurtje, klinkt ook hier de vraag naar meertakkers en meer knoppen. Dat was de reden voor de ...
help
Led's zijn geschikt om snel dips en pieken in natuurlijk licht op te vangen : vliegende start rozenteelt onder 100% LED toplicht \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Het driejarig onderzoek naar de perfecte roos bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk verliep al naar wens, maar na het vervangen van de SON-T lampen door 100% LED's is de productie en kwaliteit nog verder omhoog gegaan. De combinatie met OPAC ...
help
‘ Lucht aanzuigen boven scherm moet klimaat verbeteren’ : goede productie in onderzoek naar ‘de perfecte roos’ \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Na een goed voorjaar heeft het rozengewas bij het in Bleiswijk gevestigde Improvement Centre in de zomer en het begin van de herfst meeldauw opgelopen. Door verandering van klimaat en verbeterde spuittechniek is dit weer onder controle. De warmtewiss ...
help
Luchtbeweging en ontvochtigen met warmtewisselaars: lucht aanzuigen boven scherm komt kwaliteit rozen ten goede \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Luchtbeweging om vocht uit de kas te halen is één van de maatregelen die onlosmakelijk is verbonden met Het Nieuwe Telen. Bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk ligt al enige tijd een rozenproef met ‘Red Naomi’. Boven het gewas hangen warmtewisse ...
help
Riothermie: duurzame warmte uit rioolwater wordt serieuze zaak : thema verwarming \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
Huishoudens en bedrijven voegen veel thermische energie toe aan de waterketen door het verwarmen van water. Deze hoeveelheid is zelfs een factor 10 tot 20 groter dan de benodigde operationele energie in die waterketen. De besparingspotentie is daarme ...
help
Afstelling koeling loont \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2015
Telers met een CO2-propaankoelinstallatie kunnen nog veel energie besparen door een betere afstelling van hun installatie. Een investering in een energiezuinig pakket heb je in 5 tot 10 jaar terugverdiend.
help
Markt voor kunststof warmtewisselaars ontwikkelt zich gestaag : energie die je niet gebruikt, bespaar je het gemakkelijkst \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Roller, E. te \ 2015
Het Nederlandse bedrijf HeatMatrix maakt kunststof warmtewisselaars waarmee bedrijven meer warmte uit rookgassen kunnen halen. Ze besparen hiermee al gauw 5 procent op de gasrekening, waardoor ze de investering in zo’n warmtewisselaar over het algeme ...
help
Terugwinnen energie uit leidingen [Boek]
Bloemendal, Martin \ Moerman, Andreas \ Hofman, Jan \ Blokker, Mirjam \ Agudelo-Vera, Claudia \ Roest, Kees \ 2015
Het grootste deel van het energiegebruik voor huishoudelijk drinkwatergebruik gaat naar het verwarmen van water. Om de energiebalans duurzamer te maken, is het mogelijk drinkwater en afvalwater te gebruiken als bronnen voor warmte en koeling. Daarom ...
help
Combinatie warmtewisselaars en schermen moet kwaliteit waarborgen : zoektocht naar perfecte roos een jaar verlengd \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2015
Zal het lukken om ook komend jaar weer zulke goede rozen te telen nu de afdeling bij het GreenQ Improvement Centre is vereenvoudigd? Het vervolg op het onderzoek naar ‘De Perfecte Roos’ richt zich meer op duurzaamheid. Beheersing van de relatieve voc ...
help
The Next Step in duurzaam onkruidbeheer \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2014
Heet water lijkt een van de meest geëigende middelen om onkruid te bestrijden op verharding. Nadeel van de methode is dat het relatief veel energie kost. Door de inzet van zonneboilers probeert Wave Weed Control in Eindhoven de benodigde energie en d ...
help
Nevenvoordelen duurzame stalconcepten : side benefits sustainable housing systems [Boek]
Ellen, H. \ Jansen, J. \ Smit, A. \ Vermeij, I. \ 2014
Om veehouders te ondersteunen in de keuze voor een emissie arme staltechniek zijn van enkele stalsystemen de voor- en nadelen geïnventariseerd bij gebruikers. De technieken zijn Warmte en Koude Opslag bij varkens, TerraSea bij vleeskuikens, V-vormige ...
help
Optimalisering stalklimaat verbetert diergezondheid : focus op energiebalans \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Nieuwe stallen worden steeds vaker uitgerust met een systeem om vrijkomende dierwarmte te hergebruiken. Een economische drive ligt daaraan ten grondslag; wat zelf geproduceerd wordt, hoeft niet aangekocht te worden. Want vanuit diergezondheidsperspec ...
help
Riothermie wordt volwassen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hartman, E. \ Brauw, H. de \ Meijer, C. \ 2014
Op verschillende plaatsen in Nederland wordt warmte uit afvalwater benut voor het verwarmen van gebouwen, meestal door het winnen van warmte uit het effluent van een RWZI. Deze toepassing is relatief eenvoudig, omdat het effluent een continu debiet h ...
help
Hoe energiezuinig is de watersector? : 6 slimme technieken uit de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
De watersector neemt haar maatschappelijk taak serieus en zet nieuwe technische snufjes in die energie besparen en bijdragen aan verduurzaming. Welke technieken zijn dat en wat zijn de resultaten? Een overzicht aan de hand van 6 veelbelovende project ...
help
Ervaringen met aardwarmte bij A+G van den Bosch [Brochure]
Bosch, R. van den \ Vleestomatenbedrijf A+G van den Bosch \ [ca. 2014]
Er zijn inmiddels 10 praktijkprojecten waar aardwarmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. Pionier Rik van den Bosch heeft het initiatief genomen om de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanleg van de eerste aardwamte-installatie in de praktij ...
help
Warmtewisselaar mainport-greenport : toekomstverkenning warmtevraag Westland (2018-2038) [Boek]
Prins, E. \ Berg, H. van den \ Postma, P. \ Kooistra, R. \ Rijsman, W. \ 2014
Deze rapportage is een weerslag van de toekomstverkenning die is uitgevoerd als onderdeel van de haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Greenport–Mainport, die tevens als rapportage is verschenen. Deze rapportage richt zich met name op de prognoses voor ...
help
Warmtewisselaar mainport-greenport : haalbaarheidsstudie [Boek]
Postma, P. \ Kooistra, R. \ Berg, H. van den \ 2014
De Warmtewisselaar Mainport Greenport behelst in het kort een warmtenet tussen mogelijke aanbieders van warmte in de Rotterdamse haven en mogelijke afnemers (en leveranciers) in het Westland, verbonden met de stad Den Haag. Deze rapportage geeft een ...
help
Melken met minder energie : Van Tilburg heeft energiezuinigste stal van Europa \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Energiebesparing was altijd al een hobby van Jan Pieter van Tilburg. Sinds de ingebruikname van een nieuwe stal met het Eco200-systeem voor melkkoeling en warmteterugwinning is zijn bedrijf in Hellum (GR) het meest energiezuinige melkveebedrijf van E ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.