help
Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1 [Boek] - Versie 6
Croezen, H.J. \ 2016
Eneco Solar, Bio & Hydro BV wil een biomassagestookte installatie voor de productie van heet water voor de stadsverwarmingsnetwerken in Utrecht en Nieuwegein realiseren , de zogenaamde BWI ( biowa rmte installatie ) Lage Weide. Eneco heeft met WNF af ...
help
Waterbedrijf levert ook warm water \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2016
De animo voor een energietransitie is groot in Groningen – een direct gevolg van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Waterbedrijf Groningen (WBG) springt daarop in. Als eerste in Nederland gaat het diepe aardwarmte inzetten om woningen van wa ...
help
Rintra helpt bij bescherming heetwaterketel \ Kas techniek [Artikel]
Mulder, A. \ 2015
Bij een nieuwe heetwaterketel wordt er altijd op gewezen dat het verwarmingswater aan de richtlijn VDI 2035 moet voldoen. Dit betekent dat het vulwater maximaal zoveel hardheid mag bevatten dat op de warmste delen van de installatie een kalkafzetting ...
help
70 jaar sanitaire technieken: van eenvoud tot complexe systemen : thema: 70 jaar VV+ \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2013
De sanitaire voorzieningen in de doorsnee Nederlandse woning waren 70 jaar geleden en nog decennia daarna minimaal. T.o.v. de ons omringende landen was er sprake van een achterstand. De infrastructurele voorzieningen in de stedelijke waterketen waren ...
help
Demoproject warmte en CO2 levering : De Meerlanden - Arendshoeve [Boek]
2012
Demoproject De Meerlanden - Arendshoeve. In deze rapportage wordt ingegaan op uitgevoerde metingen en op basis daarvan zullen de nodige conclusies getrokken worden. Vanaf januari 2011 zijn de gegevens verzameld, de temperaturen en het debiet.
help
Coloquick helpt bij goede start van kalf \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Crommert, J. van den \ 2012
Goede biestverstrekking draagt bij aan een vliegende start van het pasgeboren kalf. Maar volgens Calvex gaat er nog veel mis bij het verstrekken van biest. Daarom kwam het bedrijf in 2009 met het biest managementsysteem Coloquick. Het Coloquicksystee ...
help
Een Japanse geiser : warm water, maar dan goedkoper \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2012
Of je er de melkinstallatie mee reinigt, kalvermelk mee aanmaakt of de tank mee spoelt, warm water blijft noodzaak op een melkveebedrijf. Met de Japanse Rinnai geiser valt geld te besparen, blijkt uit de eerste ervaringen.
help
Is residuvrij een utopie? : resultaten uit onderzoek naar residuvrije teelttechnieken \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliegen-Verschure, A. \ 2011
Bij de Interpoma was een spreker van Greenpeace. Zijn doel was duidelijk; fruit in het schap dat compleet residuvrij is. Dan kan er wat hem betreft pas een actiepunt van het lijstje van Greenpeace af. Residuvrij is een utopie, maar er is wel een groo ...
help
Zonnecollectoren : Vleeskalverhouderij Verwoert te Opheusden [Brochure]
[2010]
Folder van Vleeskalverhouderij Verwoert te Opheusden over warmwaterproductie via zonnecollectoren.
help
(Reinigings) middelen in de bloembollensector \ BloembollenVisie [Artikel]
Kok, M. \ 2010
Reinigingsmiddelen kennen in de bloembollenteelt verschillende toepassingen. Reiniging van fust en bestrijding van ziekten zijn daarvan de belangrijksten. De toekomst van een aantal middelen is onzeker te noemen. In dit artikel worden de mogelijkhede ...
help
Roestende warm-waterbuffer tikkende tjdbom \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Vegter, B. \ 2009
Staal en water zijn vijanden. In de glastuinbouw staan nogal wat hoge stalen buffertanks voor warm water, die last hebben van roest. Dat kunnen tikkende tijdbommen worden. Om hoge kosten voor herstel van zo'n tank én om ongelukken te voorkomen kunnen ...
help
Ongekende mogelijkheden terugwinnen warmte uit water \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Sukkar, R. \ 2009
Thermische energie uit water biedt ongekende mogelijkheden voor energiebesparing. Ter illustratie: van de energie die teruggewonnen wordt door alleen al de warmte van het douchewater te hergebruiken kan een gemiddeld huishouden de jaarlijkse kosten v ...
help
Constante druk beschermt buffertank tegen schade \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2009
Buffertanks in de glastuinbouw zijn de laatste jaren fors toegenomen in capaciteit. Waren voorheen liggende buffertanks standaard om warm water in op te slaan, inmiddels zijn door de toegenomen schaalvergroting vooral staande buffertanks met een inho ...
help
Warmte van kilometers diep \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Medema, D. \ 2007
Aardwarmte is voor de glastuinbouw in opkomst. Teler Rik van den Bosch is aan het boren en voor verschillende projecten wordt er druk gerekend. De stijgende gasprijzen maken de techniek eerder rendabel. Maar het risico van een 'misboring' ligt op de ...
help
The incident \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Bridgewood, L. \ 2007
An example why electricity and water are not natural bedfellows. Fully automatic systems in (amateur) greenhouses have disadvantages which can lead to the destruction of crops and greenhouses
help
Microgen haalt elektriciteit uit ketel : thema energie \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Jansen, M. \ 2007
Ketelleverancier Danstoker komt samen met Stirling-Holland met een motor die de warmte uit rookgassen omzet in elektriciteit. Een teler die niet belicht, kan hiermee zelf voorzien in een groot gedeelte van zijn elektriciteit. De universiteit in Kopen ...
help
Boring naar aardwarmte lijkt te gaan slagen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Langen, E. \ 2007
De vraag 'zou de boring naar aardwarmte slagen'? houdt vleestomatenteler Rik van den Bosch in Bleiswijk al enkele maanden bezig. Als de boring lukt, wil het bedrijf halverwege 2007 geen gas meer verbruiken en de kas van 7 hectare verwarmen met het wa ...
help
Potplantenteler wil voordeliger stoken met elektrische warmwaterketel : inkopen op onbalans maakt rendement moeilijk voorspelbaar \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2007
Kassen verwarmen met elektrisch verwarmd water lijkt niet efficiënt. Dat is het ook niet wanneer de elektriciteit voor dat doel speciaal is opgewekt. Anders is het in een overschotsituatie. Daarvan is dagelijks in meer of mindere mate sparke, blijkt ...
help
Combiketel maakt huis en water snel behaaglijk \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2006
Test cv-ketels van de 10 belangrijkste merken die de cv-markt in Nederland domineren. Het zijn allemaal combiketels, die zowel het huis verwarmen als warm kraanwater leveren
help
Wachten op warm tapwater in breed perspectief : onderzoek naar wachttijden keukentappunt [thema leiding- en kanaalsystemen] \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Israëls, E.G. \ 2005
Met het verdwijnen van de keukengeiser en het groter worden van woningen, wordt de wachttijd voor warmtapwater voor steeds meer mensen een hot item. Om onnodig lange wachttijden te voorkomen is toestelkeuze in relatie tot leidingontwerp van essentiee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.