help
Permanent access to water: indicator to assess the risks for tail biting in pigs [Factsheet]
Patt, A. \ Ruis, M.A.W. \ Schubbert, A. \ 2020
help
De droge stad [Video]
2020
De kans op extreem weer is de laatste jaren flink toegenomen. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. Dat stelt steden voor een serieuze uitdaging. Wereldwijd heeft één op de vier te kampen met een serieus watertekort. Denk aan Kaapstad waar ze i ...
help
Biobizz hub helpt starters in water- en biobased tech \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Oude Groothuis, W. \ 2020
Een business accelerator van Paques in Balk stimuleert de commercialisering van nieuwe water- en biobased technologie. Start-ups en scale-ups maken gebruik van kennis en netwerken van Paques om hun technologie sneller marktrijp te maken.
help
Retentiedaken voor een klimaatadaptieve stad : 'Niet rainproof, maar waterproof' \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Klei, K. \ 2020
Zijn het niet de snikhete, steeds droger wordende zomers, dan zijn het wel de extreme hoosbuien en overstromende riolen die ons met de neus op de feiten drukken. Vooral in onze steden moet er een omslag gemaakt worden: minder grijs, meer groen. Vakbl ...
help
Jaarrapport 2019. De Rijn \ Jaarrapport ... de Rijn / RIWA Rijnwaterbedrijven [Jaarverslag]
2020
In dit jaarrapport wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn over het jaar 2019 en de werkzaamheden van RIWA-Rijn. In dit rapport kijken we terug op de recente ontwikkelingen en onze ervaringen rond het thema vergunningverlening. Zonder ...
help
Antwoord op de uitdagingen in de fruitteelt, fruitteeltonderzoeker Rien van der Maas \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Fruitteelt in Nederland is een uitdaging; de appels, peren en kersen krijgen al snel te weinig zon. Maar ook droogte en kou vormen een risico. Fruitteeltonderzoeker Rien van der Maas vertelt welke mogelijkheden de boer heeft om de watervoorziening va ...
help
Waterberging in een water­houderij, fruitteler Tim Moerman \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Fruitkweker Tim Moerman is voorzitter van Waterhouderij Walcheren, een samenwerkingsverband waarin boeren hun behoefte aan zoet water veiligstellen. ‘Er zit idealisme achter.’
help
Het dak verbindt ambitieuze partners : ruimte voor water, groen, welzijn en energie [Brochure]
2019
Slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. Ze houden gebouwen koeler, produceren energie, reduceren geluid zowel binnen als buiten, vangen fijnstof af en houden regenwater vast. Dat betekent winst voor meerdere partijen: waterschappen, gemee ...
help
Utrecht kiest voor multifunctionele groeiplaats \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Herwijnen, E. van \ Doornenbal, D. \ 2019
In het centrum van Utrecht is een groeiplaats voor bomen gerealiseerd die zowel zorgt voor een leefbare omgeving met grote bomen als voor watermanagement waarbij piekwater wordt gebufferd. Hierbij zijn nieuwe, innovatieve elementen toegevoegd aan een ...
help
Twaalf praktische tips van ACO voor een klimaatbestendige tuin \ De hovenier : vakblad voor alle hoveniers [Artikel]
Kruese, L. \ 2019
Extreme regenbuien en lange periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom willen we tuinen klimaatbestendig maken. Door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo zijn er mo ...
help
Help feed the world population with the use of drainage [Video]
2019
help
Woningcorporaties als partner bij klimaatadaptatie \ Stadswerk magazine [Artikel]
Veen, A. van \ 2019
Woningcorporaties zijn een belangrijke partner in het klimaatbestendig maken van onze wijken. Veel geld wordt door hen uitgegeven aan het herstel van waterschade. Steeds meer wordt men zich bewust van de noodzaak te werken aan het voorkomen van schad ...
help
Nature based solutions : Voor de uitdagingen van de stad 21e eeuw / Joop Spijker, 25 jaar VBG, 22 maart 2019, Aeres Wageningen [Presentatie]
Spijker, J. \ 2019
help
Meten op hoogte : een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken [Boek]
Mesters, Carleen \ Rietveld, Yvonne \ Broks, Kees \ 2019
Groenblauwe daken bieden kansen voor het stedelijk waterbeheer. Deze publicatie beschrijft het onderzoek aan twaalf groenblauwe daken naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervari ...
help
Koeien & Kansen : Water [Website]
Haan, M. de \ [ca. 2019]
Koeien & Kansen-deelnemers leggen hun focus op het verbeteren van waterkwaliteit en -kwantiteit op hun bedrijf en in hun omgeving.
help
Mondiale opgaven voor Inclusieve Groene Groei [Boek]
Esch, S. van \ Hanemaaijer, A. \ Hof, A. \ Ligtvoet, W. \ Oorschot, M. van \ Westhoek, H. \ 2018
Bij huidige trends van bevolkingsgroei, economische ontwikkeling, toenemende ongelijkheid, vraag naar grondstoffen, verstedelijking, globalisering van handel en technologische ontwikkeling, staat het ontwikkel ingsbeleid voor de grote opgaven om armo ...
help
Ontwatering van thermofiel slib : onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid [Boek]
Berkhof, David \ Korving, Leon \ Blok, Jeroen \ Sjoukes, Rob \ Castañares, Laura \ Maghanay, Patrisha \ Prodănescu, Alexandra \ 2018
Op rwzi Bath vond in de periode van april 2016 tot en met december 2016 aanvullend pilot onderzoek plaats naar het thermofiel vergisten met een pilot. Tijdens dit onderzoek zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, zoals de mogelijkheid voor stikstofw ...
help
‘Water is de meest circulaire grondstof’ : AquaMinerals loopt voorop in ontwikkeling circulaire economie \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
AquaMinerals geeft stoffen die overblijven na de zuivering van water een tweede leven. Zoals kalkkorrels voor tapijttegels of kalkslib als meststof in de landbouw. Dankzij nieuwe ontwikkelingen komen sommige reststoffen nu ook ten goede aan de drinkw ...
help
Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
help
Panorama Nederland : rijker, hechter, schoner [Boek]
Loos, Hans \ 2018
Panorama Nederland is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan veranderen, tegen de achtergrond van de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.