Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 33 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="watergebruik"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Winst uit water : melkveehouderij [Boek]
Woude, M. van der \ CLM Onderzoek en Advies \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Winst uit water : varkenshouderij [Boek]
Woude, M. van der \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Gewasschade bij siertelers rond Aalsmeer : enquêtes en bedrijfsonderzoeken 2005 [Boek]
Leendertse, P. \ Mombarg, H. \ Well, E. van \ 2006
CLM heeft in 2005 in samenwerking PPO, RIZA, RIVM en TNO onderzoek gedaan naar gewasschade in de regio Aalsmeer. Deze deelrapportage beschrijft de resultaten van de enquête onder 1090 glastuinders in de regio Aalsmeer en andere delen van Nederland en ...
help
Beperking van het waterverbruik: een nieuwe uitdaging \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Jaaback, G. \ 2006
Opgelegde besparing van het watergebruik begint onderhand realiteit te worden. Het is niet onmogelijk dat we door de schaarse regenval van de afgelopen winter zullen worden geconfronteerd met drastische beperkingen en hogere kosten. De waterreserves ...
help
De waarde van... Jaarverslag 2005 / Waterbedrijf Groningen \ Jaarverslag... / Waterbedrijf Groningen [Artikel]
2006
help
Changing the water policy climate: a summary for policy makers of the report Climate changes the water rules [Boek]
Dialogue on Water and Climate (DWC) \ 2006
This booklet is a summary for water policy makers of the publication 'Climate changes the water rules', a report by the Dialogue on Water and Climate (DWC) on "how water managers can cope with today’s climate variation and tomorrow’s climate change". ...
help
Modelleren van afnamepatronen : beschrijving en validatie van het simulatiemodel SIMDEUM [Boek]
Blokker, E.J.M. \ 2006
Het computermodel SIMDEUM is ontwikkeld voor het simuleren van afnamepatronen (patronen van waterverbruik over de dag) van individuele huishoudens en clusters van huishoudens. De statistische gegevens die als invoer dienen voor het model zijn ontleen ...
help
Actor analysis for water resources management : putting the promise into practice [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2006
Bespreking van het proefschrift van L.M. Hermans (uitgave Eburon, Delft, 2005)
help
Het water van de profeten : water in de geschiedenis van het Midden-Oosten [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2006
Cultuur is onlosmakelijk verbonden met geschiedenis, een thema dat ook via het World Water Forum aan bod komt. De schrijfster Francesca de Châtel, die door Noord-Afrika en het Midden-Oosten reisde, brengt een journalistiek reisverslag waarin watergeb ...
help
Geef grondwater zijn terechte economische waarde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooiman, J.W. \ Akker, K. van den \ 2006
Grondwater is een aktueel onderwerp. De laatste maanden vinden regelmatig bijeenkomsten plaats rond grondwater. Tijdens die bijeenkomsten komen steeds twee wensen terug: grondwater moet meer aandacht krijgen van politiek en bestuur én het grondwater ...
help
Bedrijfswaterbalans geeft inzicht in waterstromen op bedrijf : veel water gaat ongebruikt verloren : thema watermanagement \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Trouw, J. \ 2006
Op veel tuinbouwbedrijven gaat bruikbaar water verloren. Vooral regenwater dat via het grote verharde oppervlak van de kas en het terrein in de sloot of de afvoer verdwijnt. Maar ook op tal van andere punten kan water efficiënter worden benut. Als ui ...
help
De strijd om het water : thema beregenen \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2006
Het beregenen van gewassen staat meer en meer onder druk. Het gebruik van water is verheven tot een mondiaal verdelingsvraagstuk. Maar ook op nationaal niveau, in het waterrijke Nederland bestaat grote discussie over de verdeling van het water
help
Stem watergift gerbera af op substraat en type plant \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dings, E. \ Medema, D. \ 2006
In de gerberateelt wordt overgeschakeld van de mattenteelt naar het teeltsysteem op potten. Hierbij worden ook andere substraten en ander plantmateriaal gebruikt. De overgang heeft grote gevolgen voor de teelt en met name voor de watergift
help
Keuze uitgangswater \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vergote, N. \ 2006
Tips aangaande de keuze van het uitgangswater en de gevolgen ervan met een overzicht van de eigenschappen van verschillende soorten water. Bijgaand in tabel analyseresultaten van diverse waterbronnen Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt in K ...
help
Duurzaam omspringen met water : tuinders kunnen vanaf nu beroep doen op technologische adviseerdienst : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pollet, S. \ De Rocker, E. \ Ceustermans, N. \ De Bruyn, P. \ 2006
Op 1 mei 2006 ging het IWT project 'Duurzaam waterbeheer op groente- en kleinfruitbedrijven door toepassing van innovatieve technieken' van start. Dit project wil de kennis en ervaring die in de proefcentra opgebouwd werden rond efficiënt watergebrui ...
help
Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw van start in de provincie West-Vlaanderen : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Huits, D. \ 2006
In 2006 startte de provincie West-Vlaanderen met de uitbouw van een kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw. De officiële start vond plaats tijdens de academische zitting naar aanleiding van vijftig jaar POVLT op 28 april 2006
help
Special Wet en Waterkwaliteit \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ Neefjes, H. \ 2006
Steeds strengere regelgeving op het gebied van waterkwaliteit heeft effect op de manier waarop telers hun water- en meststoffenhuishouding kunnen en moeten regelen. De komst van de Kaderrichtlijn Water doet daar een schepje bovenop. Deze verplicht wa ...
help
Prognoses drinkwatergebruik in vier toekomstbeelden [Boek]
Hummelen, A.M. \ 2006
Uit onderzoek naar het drinkwatergebruik in de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden (Ramaker 2004) blijkt dat gedrag van individuele consumenten sterk bepalend is voor de hoogte van het watergebruik. In de toekomstbeelden die uitgaan van een coherente ...
help
Met besparing geld verdienen als water \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Ede, J. van \ 2006
Artikel over besparing van zoet water door o.a. waterzuivering in de voedingsmiddelenindustrie. Met schematisch overzicht met de mogelijkheden tot waterhergebruik, zuivering en recycling
help
Recirculatie van water in de glastuinbouw : winst voor u en het milieu [Boek]
Blindeman, L. \ Lapage, E. \ Mertens, M. \ 2006
De brochure bevat algemene informatie die bruikbaar is voor zowel de sier- en groenteteler als de aardbeienteler. In een eerste hoofdstuk wordt gedetailleerd en bevattelijk weergegeven hoe water kan hergebruikt worden: waterkwaliteit, recirculatiesys ...
help
Duurzaam waterbeheer vanuit de ruimte \ Geografie [Artikel]
Donker, A. \ 2006
In Tunesië wordt remote sensing vanuit satellieten en vliegtuigen ingezet voor duurzaam waterbeheer. Ook Nederland participeert in dit Europees project
help
Prognoses van het toekomstig drinkwatergebruik [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hummelen, A.M. \ Baggelaar, P. \ Geudens, P. \ 2006
Onlangs actualiseerde VEWIN de prognose van het landelijk drinkwatergebruik. Uitgaande van een continuering van de huidige ontwikkelingen wordt een lichte daling voorspeld van vier procent (van 1152 miljoen kubieke meter in 2004 naar 1106 miljoen kub ...
help
Modelleren van waterverbruik in huishoudens [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blokker, M. \ 2006
De afname van het hoofdelijk drinkwaterverbruik in Nederland is voornamelijk te verklaren door het toenemende gebruik van waterbesparende apparatuur en veel minder uit gedragsverandering van consumenten. Voor de toekomst kan dit betekenen dat de afna ...
help
When the rivers run dry : water, the defining crisis of the twenty-first century [Boek]
Pearce, F. \ 2006
Throughout history, rivers have been our foremost source of fresh water both for agriculture and for individual consumption, but now economists say that by 2025 water scarcity will cut global food production by more than the current U.S. grain harves ...
help
ICT infrastructuur voor op afstand uitleesbare watermeters : verkenning van communicatie technologieën, inrichting van het communicatienetwerk en koppeling met bedrijfsprocessen [Boek]
Weg, M. van de \ 2006
Het BTO rapport 2006.024 ‘De intelligente watermeter; een nieuw concept voor bemetering en facturering bij waterbedrijven’ beschrijft een concept voor het verzamelen van (digitale) watermeterstanden en de automatische verwerking van meterstanden tot ...
help
De intelligente watermeter : verkenning van een nieuw concept voor bemetering en facturering bij waterbedrijven [Boek]
Ramaker, A.B. \ Jansen, P. \ Burg, G. van der \ 2006
In dit rapport wordt een nieuw concept voor bemetering en facturering verkend: ‘de intelligente watermeter’ (IWM). Het concept bestaat uit componenten die aan specifieke (technische) eisen moeten voldoen. Uitgangspunt is dat iedere component (waterme ...
help
De waterhuishouding van Corus : "herbezinning op watergebruik nodig" [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Aanrijden op de Corusvestiging in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, langs de zuidoever van het Noordzeekanaal, is telkens weer een belevenis: het silhouet van de diverse staalfabrieken, de pluimen van witte stoom, de brandende gasvlam, 's avonds de z ...
help
Manager Kiwa Industrie & Water Ronald Hopman: "De kracht van het OPIW is dat het interactief, vraaggestuurd en facultatief is" [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Stel: je bent een industrieel bedrijf en je hebt een vraag over proceswater. Daar wil je graag antwoord op. Maar het is te duur om in je eentje op onderzoek uit te gaan. Bovendien, zo beredeneer je, twee weten meer dan één. De oplossing: zoek elkaar ...
help
Meervoudig watergebruik: van last naar lust [Rede]
Lier, J.B. van \ 2006
Hoogleraar in het kader van Lettinga Associates Foundation (LeAF)
help
Africa's lakes : atlas of our changing environment [Kaart]
United Nations Environment Programme \ Belgian Development Cooperation \ 2006
help
Gezond en veilig drinkwater voor pelsdieren \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Kleyn van Willigen, F. \ Counotte, G. \ 2006
Goed drinkwater is essentieel voor een pelsdierhouderij. Een laboratoriumonderzoek van de GD laat zien in hoeverre pelsdierhouderijen voldoen aan de eisen voor goed drinkwater
help
Voor dummies, diehards en alles ertussenin: tip-100 voor duurzaam wonen \ De kleine aarde [Artikel]
Bogle, V. \ 2006
100 tips voor duurzaam wonen. Aandacht voor: warm en behaaglijk wonen, handige hulpen, slim huishouden, klussen in huis, watergebruik, hergebruik, elektra, zuiver en schoon, meubels en (ver)bouwen
help
Recht op water \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Verschuuren, J.M. \ 2006
In deze bijdrage zoomt de auteur in op het recht op water. In internationaal verband krijgt dit recht als mensenrecht steeds meer aandacht, en ook in een aantal nationale grondrechtendocumenten zien we het terug. De auteur voert eerst een korte verke ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.