Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 775

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="watergebruik"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water - een kostbaar goed : de Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken [Boek]
Blom, E. \ 2010
Zoet water is kostbaar: het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 3% daarvan is zoet. Nederlanders gebruiken per jaar bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Nederland is afhankelijk van de import van vele produc ...
help
Actualisatie verdringingsreeks in waterakkoord Twentekanalen/ Overijsselsche Vecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuinen, E. van \ Wesseling, B. \ Verbrugge, P. \ 2010
Voor het waterakkoord Twenthekanalen/Overijsselsche Vecht is de verdringingsreeks voor situaties met watertekorten geactualiseerd. De landelijke verdringingsreeks is daarbij regionaal vertaald voor de gebieden die van water worden voorzien vanuit de ...
help
Bodemenergie: kans of bedreiging voor de provincie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Hombergen, T. \ Grobbe, H. \ 2010
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft onderzoek verricht naar de wijze, waarop provincies ondergrondse koude-warmteopslagsystemen (KWO) reguleren op basis van bevoegdheden uit de Grondwaterwet (per 22 december 2009 opgenomen in de Waterwet). ...
help
Zee- en brakwater voor gebruik als tweede kwaliteit water : [thema Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, K. \ Brdjanovic, D. \ Chen, G.H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
Voor het spoelen van toiletten en andere dergelijke watertoepassingen hoeft geen water van drinkwaterkwaliteit gebruikt te worden. Water van secundaire kwaliteit is hiervoor zeer geschikt. In Hong Kong is inmiddels een halve eeuw ervaring opgedaan me ...
help
Regenwater in de tuin? Mooi wel! : de betekenis van de particuliere kavel voor het stedelijk watersysteem [Boek]
Dooren, N. van \ Kunst, K. \ 2009
Deze publicatie laat zien dat met serieuze aandacht voor regenwateropvang op particulier terrein nieuwe mogelijkheden ontstaan om waterproblemen op te lossen. Dat (regen)water daardoor letterlijk dichter bij huis blijft, kan aantrekkelijk zijn voor d ...
help
Proef met duurzaam watergebruik in de bollenteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vliegenthart, F. \ Dik, P. \ Groenendijk, P. \ 2009
In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebru ...
help
Definitiestudie Agricom [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Linderhof, V. \ Klooster, C.E. van 't \ Veldhuizen, A.A. \ Goense, D. \ Mulder, H.M. \ Massop, H.T.L. \ 2009
Agricom is een model om de effecten van te droge, te natte of te zoute omstandigheden op de Nederlandse landbouw te bepalen. Dit rapport geeft aan op welke punten Agricom verbetert kan en moet worden. Het gaat hierbij om zowel hydrologische als econo ...
help
Waterreservoirs op bedrijfsniveau alternatief voor zoetwatervoorziening landbouw? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Kielen, N. \ Hoogewoud, J. \ 2009
De zoetwatervoorziening van de landbouw in Nederland staat hoog op de beleidsagenda. Het Rijk verbreedt het zoeken naar oplossingen voor het zoetwatervraagstuk van alleen kijken naar aanbod vanuit het hoofdwatersysteem naar ook het verkennen van de m ...
help
Strenger brijnbeleid [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ [ca. 2009]
In tijden van relatieve droogte, grondwater onttrokken uit het eerste watervoerende pakket. Dit water zit tot ongeveer 40 meter diepte in de bodem. Omdat grondwater te zout is om direct voor de teelt te kunnen gebruiken, wordt het gefilterd. Hiervoor ...
help
Vochtregulatie en verdamping : wat kunnen we bereiken? [Boek]
Stanghellini, C. \ 2009
Bij een van de voorgangers van Wageningen UR Glastuinbouw werd een reeks experimenten uitgevoerd waarbij een ‘verdampingsregeling’ was ontworpen die, met succes, de verdamping van een tomaatgewas terug kon brengen tot 65% van de verdamping in een ref ...
help
Innovatief grondwaterbeheer in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenhuijzen, P. \ Grond, V. \ Reijnierse, M. \ 2009
Een versterkt broeikaseffect, een steeds intensiever gebruik van de boven- én ondergrond, koude-warmteopslag, gesleep met water vanuit het IJsselmeer gedurende droge zomermaanden: in toenemende mate loopt Drenthe met zijn huidige grondwaterbeheer teg ...
help
Waterverbruik fruittelers centraal in watergebiedsplan Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenraadt, R. \ Menkveld, A. \ 2008
De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een waterplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het gebied liggen veel fruitpercelen, waarvan de eigenaren tijdens nachtvorst in het voorjaar vee ...
help
Water in de Vlaamse land- en tuinbouw: gebruik, kostprijs en besparingstechnieken [Boek]
Messely, L. \ Lenders, S. \ Carels, K. \ 2008
Een exacte bepaling van het watergebruik bestaat er momenteel niet, maar zeker is dat de landbouwsector in Vlaanderen in 2005 instond voor een gebruik tussen 48,4 miljoen m³ (bron LMN) en 67 miljoen m³ (bron VMM). Deze beide bronnen geven alvast een ...
help
Watergebruik in Nederland neemt af \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Baas, K. \ 2008
Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent leidingwater per jaar te besparen. Ook hebben bedrij ...
help
Arjen Hoekstra, hoogleraar multidisciplinair waterbeheer universiteit Twente: "Producten moeten een waterlabel krijgen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
In december 2007 ging het Twente Water Centre van start: 'een wetenschappelijk kenniscentrum op het snijvlak van waterbeheer, bestuur en technologie'. Intensieve samenwerking van wetenschappers uit verschillende disciplines leidt tot innovatieve en w ...
help
Mogelijkheden voor DG Water om economische dimensie in het waterbeleid te versterken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Morselt, T. \ Nijwening, S. \ Vermeer, P. \ 2007
Voor de meeste mensen die zich met waterbeleid en –beheer bezighouden, is economie niet iets waar men veel tijd aan besteedt. Toch krijgt economie in het waterbeleid een steeds belangrijkere rol. Het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van ...
help
Duurzaam omgaan met een essentiële 'grondstof in overvloed' : meervoudig watergebruik op de Waterplaneet : duurzaam omgaan met de grondstof water \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Lier, J.B. van \ 2007
In dit artikel worden de beschikbaarheid en het ( mogelijke meervoudige) gebruik van water als grondstof geschetst, toegespitst op de sectoren industrie en landbouw. Dit alles geplaatst in een mondiaal kader van groeiende schaarste en oplopende koste ...
help
Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten: milieueffecten [Boek]
Sukkel, W. \ Spruijt, J. \ Peppelman, G. \ Vermeij, I. \ 2007
Het project ‘Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten’ bestaat uit vijf deelprojecten/aandachtsgebieden: veiligheid, gezondheid en smaak; dierenwelzijn; milieu; biodiversiteit, natuur en landschap; klimaat, broeikasgassen ...
help
Changing the water policy climate: a summary for policy makers of the report Climate changes the water rules [Boek]
Dialogue on Water and Climate (DWC) \ 2006
This booklet is a summary for water policy makers of the publication 'Climate changes the water rules', a report by the Dialogue on Water and Climate (DWC) on "how water managers can cope with today’s climate variation and tomorrow’s climate change". ...
help
Actor analysis for water resources management : putting the promise into practice [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2006
Bespreking van het proefschrift van L.M. Hermans (uitgave Eburon, Delft, 2005)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.