help
Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de Molenpolder; deel 1: korte termijn effecten 2018 en 2019 op de kreeftenpopulatie [Boek]
Janssen, Y. \ Kampen, J. \ 2020
De ecologische waterkwaliteit in de Molenpolder is de afgelopen jaren sterk verslechterd. Een wijziging in de aanvoer van water heeft waarschijnlijk ten grondslag gelegen aan de achteruitgang. Dit is inmiddels hersteld. Verschillende flora en fauna z ...
help
Jaarrapport 2019 De Maas \ De kwaliteit van het Maaswater in ... [Jaarverslag]
2020
Bevat: Deel A: De Maas als bron voor drinkwaterbereiding. Deel B: Reis door het Maasstroomgebied. Deel C: Handelingsperspectief. Deel D: Monitoring en datamanagement.
help
Jaarrapport 2019. De Rijn \ Jaarrapport ... de Rijn / RIWA Rijnwaterbedrijven [Jaarverslag]
2020
In dit jaarrapport wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn over het jaar 2019 en de werkzaamheden van RIWA-Rijn. In dit rapport kijken we terug op de recente ontwikkelingen en onze ervaringen rond het thema vergunningverlening. Zonder ...
help
Beter waterbeheer dankzij Waterwijzer, onderzoeker Koos Verloop \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Wageningse onderzoekers werken aan een tool om het waterbeheer te verbeteren. Die kennis is belangrijk voor veehouders, want de productie van melk is afhankelijk van de productie van gras en mais.
help
Waterberging op vruchtbare kleigrond, melkveehouder Maurice van Erp \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Het bedrijf van melkveehouder Maurice van Erp staat op kleigrond, dus het organisch gehalte is goed. Toch moet hij hard werken om de waterberging op orde te houden.
help
Water : Glastuinbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Glastuinbouwbedrijven gebruiken tussen de 4.000 en 12.000 m3 water per hectare per jaar. Voldoende water van hoge kwaliteit is voor de glastuinbouw dus van cruciaal belang. Dat we waterverbruik moeten minderen zit in Nederland nog niet in het denken. ...
help
Water : Veehouderij \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Voor veehouderij is water een belangrijke productiefactor. Een koe drinkt zo’n honderd liter water per dag, een varken 10 procent van zijn lichaamsgewicht. Er moet dus voldoende drinkwater van goede kwaliteit zijn voor het vee. Als het omgevingswater ...
help
Operationalisering Circulaire Economie principe voor de waterketen [Boek]
Segrave, A. \ Alphen, H.J. van \ Roest, K. \ 2020
Dit rapport betreft onderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Circulair Water 2050’, dat onder het onderzoeksthema ‘Efficiënt met grondstoffen’ valt. Dit onderzoeksthema is gericht op grondstoffenefficiëntie, inclusief grondstoffenwi ...
help
Sugar as Feedstock for the Chemical Industry : what is the most sustainable option? [Boek]
Dammer, L. \ Carus, M. \ Piotrowski, S. \ 2019
A comprehensive sustainability assessment shows that first generation sugars are as advantageous as second generation sugars for a feasible and sustainable resource strategy of Europe’s bio-based chemical industry. The results clearly indicate that t ...
help
De invloed van de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel op het voedselweb in de Biesboschspaarbekkens \ H2O online [Artikel]
Verstijnen, Y. \ Lucassen, E. \ Smolders, F. \ Wagenvoort, A. \ Ketelaars, H. \ 2019
In de met Maaswater gevoede spaarbekkens in de Biesbosch komen sinds enkele jaren de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel voor. Monitoringsdata en onderzoek aan de huidige voedselwebstructuur laten zien dat de inheemse Pos door competitie met de ...
help
Koeien & Kansen : Water [Website]
Haan, M. de \ [ca. 2019]
Koeien & Kansen-deelnemers leggen hun focus op het verbeteren van waterkwaliteit en -kwantiteit op hun bedrijf en in hun omgeving.
help
Waterstromen: analysemodel Wageningen University & Research [Website]
[ca. 2019]
help
Stadswerk internationaal : een groene toekomst voor Thessaloniki \ Stadswerk magazine [Artikel]
Modder, J. \ Tepe, L. \ 2017
De Noord-Griekse havenstad Thessaloniki (380.000 inwoners, regio 800.000 inwoners) is zwaar getroffen door de economische crisis. Een groep Nederlandse 'stadsmakers' bracht een bezoek om kansen voor de toekomst in kaart te brengen. Beteugeling van he ...
help
Een vitale bodem voor beter water! \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
2017
Nederland is bij uitstek een waterland. Er stroomt via de grote rivieren relatief veel water door ons land. Daarbij komen de vele door de mens gegraven sloten, kanalen en meren om de waterhuishouding in goede banen te leiden. Boeren kunnen bijna niet ...
help
Sustainable First and Second Generation Bioethanol for Europe : a sustainability assessment of first and second generation bioethanol in the context of the European Commission's REDII proposal [Boek]
Dammer, L. \ Carus, M. \ Piotrowski, S. \ Puente, Á. \ Breitmayer, E. \ Liptow, C. \ Beus, N. de \ 2017
A comprehensive sustainability assessment shows that first generation bioethanol is as advantageous as second generation bioethanol for a feasible climate strategy. The results clearly indicate that the systematic discrimination against first generat ...
help
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area [Proefschrift]
Waajen, Guido W.A.M. \ 2017
Deze studie had als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten.
help
Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu : beantwoording van de ex-postvragen in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet [Boek]
Velthof, G.L. \ Koeijer, T. \ Schröder, J.J. \ Timmerman, M. \ Hooijboer, A. \ Rozemeijer, J. \ Bruggen, C. van \ Groenendijk, P. \ 2017
help
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Blokland, P.W. \ Cleij, P. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ Renaud, L.V. \ Roovaart, J. van den \ 2017
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
help
Beheer op basis van eigenschappen van de waterplant in plaats van herkomst : onderzoeker Bart Grutters: exoten zijn niet alleen maar slecht \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Keunen, K. \ 2017
Iedere beheerder is bekend met exotische woekeraars als de Japanse duizendknoop. Toch zijn het juist de invasieve waterplanten die de afgelopen decennia de grootste groei vertoonden, zo liet het CBS dit jaar weten. Hoewel deze voor flinke problemen k ...
help
Keynote sprekers spreken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Leon Lamers: Monitoring is geen dure sluitpost, maar kostenbesparend startpunt. Piet Verdonschot: Meer en lerend monitoren. De Vlaamse monitoringsconnectie: Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd meetnet.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.