Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 94 / 94

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="watermicrobiologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inventarisatie nagroeiproblematiek Oasen en oorzaak lagere biologische stabiliteit zs De Laak [Boek]
Bereschenko, Ludmila A. \ Hornstra, Luc \ 2014
KWR Watercycle Research Institute heeft in samenwerking met Oasen in de periode maart-november van 2013 een BTO-speerpuntonderzoek uitgevoerd met een tweeledige opzet. In het eerste deel zijn de zuiveringsstations van Oasen gerangschikt naar de wette ...
help
CFD modellering van UV/H2O2 processen [Boek]
Wols, B.A. \ Beerendonk, E. \ 2014
Organische microverontreinigingen komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbrui ...
help
Bepaling van de biomassaproductiepotentie (BPP) van drinkwater [Boek]
Kooij, Dick van der \ Veenendaal, Harm R. \ Dammers, Niels \ 2014
In het kader van het BTO-programma voor de periode 2009 - 2012 is onderzoek uitgevoerd gericht op het bepalen en beoordelen van de biologische stabiliteit (‘nagroeipotentie’) van drinkwater. De onderwerpen: (i) verbeteren van methoden voor de bepalin ...
help
Are luminescent bacteria suitable for online detection and monitoring of toxic compounds in drinking water and its sources? [Boek]
Woutersen, M. \ 2011
Biosensors based on luminescent bacteria may be valuable tools to monitor the chemical quality and safety of surface and drinking water. In this review, an overview is presented of the recombinant strains available that harbour the bacterial lucifera ...
help
Verblijftijd belangrijkste parameter in nagroei Aeromonas in de vulleiding Son-Vierlingsbeek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blokker, M. \ Wielen, P. van der \ Donocik, A. \ Zaadstra, E. \ 2010
In de afgelopen jaren heeft Brabant Water herhaaldelijk groei van Aeromonas in de reinwaterkelder van waterproductiebedrijf Vierlingsbeek geconstateerd. Een deel van het water in deze kelder wordt aangevoerd door de vulleiding van het waterproductieb ...
help
BTO programma 2010-2012 [Boek]
Hummelen, A.M. \ Sulmann, G. \ 2010
Medio 2008 heeft KWR Watercycle Research Institute in overleg met de watersector een nieuw onderzoeksprogramma geformuleerd. Dit programma richt zich op identificatie van en onderzoek aan de verschillende aspecten van omgaan met water in de watercycl ...
help
Jaarverslag BTO 2009 : hoogtepunten uit het bedrijfstakonderzoek [Boek]
Sulmann, Gerda \ Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse waterbedrijven \ cop. 2010
Jaarverslag. Het bedrijfstakonderzoek 2009 leverde nieuwe kennis en inzichten op die bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van de waterbedrijven. Zo is er nieuwe kennis ontwikkeld over de effectiviteit van actieve koolf ...
help
Model voor de berekening van de watertemperatuur in het leidingnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blokker, M. \ Pieterse-Quirijns, I. \ 2010
Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. Die temperatuur wordt bijna volledig bepaald door de temperatuur van de bodem waarin de leidingen zich bevinden: het water verblijft namelijk ...
help
Vijf jaar Stichting Waterproef : terugblik op vijf jaar Waterproef; Laboratorium voor onderzoek van Water en Bodem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bie, H. de \ 2010
Stichting Waterproef is ontstaan uit een fusie van de laboratoria van Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en werkt vrijwel uitsluitend voor de beide moederorganisaties. Het laboratorium is gevestigd in Edam. In 2010 wordt het eerst ...
help
BTO programma 2009-2012 [Boek]Bijbehorende website
Hummelen, A.M. \ Sulman, G. \ 2009
In het programmaboek staat een overzicht aan van alle lopende en nieuwe onderzoeksprojecten in het Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse waterbedrijven (BTO) in de periode 2009-2012. De zes onderzoeksprogramma’s zijn op hoofdlijnen beschreven en pe ...
help
Opsporen van ziekteverwekkende mirco-organismen in de watercyclus met BiosparQ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Kientz, C. \ Dignum, M. \ Vogels, J. \ 2009
BiosparQ (Bioaerosol Single Particle Recognition eQuipment) is een systeem dat TNO in opdracht van het ministerie van Defensie ontwikkelt om militairen te kunnen waarschuwen bij aanvallen met biologische wapens. Het systeem is in staat zeer snel ziek ...
help
Zwemwaterprofiel Brennels Buiten : zwemwaterprofiel van de potentiële zwemlocatie Brennels Buiten bij Kraggenburg in de Noordoostpolder [Boek]
Haverkamp, S. \ 2009
Een verplichting voortkomend uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn is het opstellen van een zwemwaterprofiel voor zwemlocaties door de waterbeheerder. In een zwemwaterprofiel worden de verontreinigingsbronnen, de verontreinigingsroutes en de loca ...
help
Elimination of micro-organisms in water treatment [Proefschrift]
Hijnen, W.A.M. \ 2009
Clean water supply and sanitation are regarded as major milestones in medical advances since the 19th century. Production and control of microbiologically safe drinking water has been an important challenge for the drinking water industry ever since. ...
help
Analyse microbiologische veiligheid drinkwater : ervaringen dossierbehandeling 2006/7 [Boek]
Schijven, J.F. \ Roda Husman, A.M. de \ cop. 2009
De meeste Nederlandse drinkwaterbedrijven blijken over voldoende meetgegevens te beschikken om het risico op een infectie door consumptie van ongekookt water te kunnen schatten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de drinkwaterbedrijven in opdra ...
help
Stand van zaken rond gezondheidsgerelateerde watermicrobiologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Magic-Knezev, A. \ 2009
Welk onderzoek wordt momenteel in de wereld verricht op het gebied van gezondheidsgerelateerde watermicrobiologie? De groep Health Related Water Microbiology - de oudste en meest actieve groep van de International Water Association (IWA), die sinds 1 ...
help
Meer zekerheid over veiligheid drinkwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]PhD thesis Stochastic modelling of drinking water treatment in quantitative microbial risk assessmen
Smeets, P.W.M.H. \ 2008
In 1 miljoen liter drinkwater mag niet één ziektekiem voorkomen. In een promotieonderzoek zijn nieuwe rekenmethoden ontwikkeld om de effectiviteit van drinkwaterzuivering in de praktijk te bepalen
help
De microbiologische veiligheid van de 60-dagenzone rond grondwaterwinningen [Boek]
Wielen, P.W.J.J. van der \ Senden, W. \ Medema, G. \ 2008
Biedt de 60 dagenzone voldoende veiligheid tegen virusdoorbraak? Rond grondwaterwinningen zijn beschermingszones aangebracht waarbinnen risicovolle microbiologische en chemische activiteiten niet mogen plaatsvinden. In 1980 heeft de Commissie Bescher ...
help
Stochastic modelling of drinking water treatment in quantitative microbial risk assessment [Proefschrift]
Smeets, P.W.M.H. \ 2008
Dutch drinking water is safe, but how safe is that? Pathogenic microorganisms and indicator organisms such as E. coli are seldom detected in drinking water, however even very low numbers of microorganisms can still be relevant for public health. To d ...
help
Invloed humane en animale verontreinigingen op grondwaterwinningen : van veldonderzoek naar beschermingsbeleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2008
Sommige ondiepe, zandige grondwaterwinningen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater kunnen sporen bevatten van verontreinigende stoffen en micro-organismen, afkomstig van mens of dier. Dit blijkt uit een veldonderzoek dat het RIVM heeft ...
help
De invloed van weersomstandigheden op de microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling en schoonmaken [Boek]
Schets, F.M. \ 2007
Onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van opgevangen regenwater dat bewaard werd in reservoirs toonde aan dat dit water altijd fecaal verontreinigd was en soms ziekteverwekkende micro-organismen zoals Campylobacter, Legionella, Cryptosporidium ...
help
De microbiologische kwaliteit van het ingenomen en afgeleverde water van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch in 2001 [Boek]
Roda Husman, A.M. de \ [2006]
Om van het afgeleverde water van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) drinkwater te maken dat voldoet aan de eisen uit het Nederlands Waterleidingbesluit dienen de zuiveringsprocessen de aantallen Campylobacter met minimaal 6,5 tot 7,3 log10 ...
help
Pathogene micro-organismen in zwemwater in relatie tot indicatoren voor fecale verontreiniging [Boek]
Schets, F.M. \ [2006]
Op twee officiële Nederlandse zwemlocaties, Katwijk-Noord en Vinkeveenseplassen (bij eiland 1), is de aanwezigheid van (potentieel) pathogene micro-organismen onderzocht en gerelateerd aan de huidige en de herziene Europese zwemwaternormen; voor de p ...
help
Microbioloog Dick van der Kooij: “Legionella vormt de grootste uitdaging” \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
De bacteriologische betrouwbaarheid van drinkwater is het kwaliteitsaspect dat mensen het eerste raakt. In landen waarin de drinkwatervoorziening verstoord wordt, breken na een dag of vijf ernstige ziekten uit, tenzij direct rigoureuze maatregelen ge ...
help
Verspreiding van het vogelgriepvirus via water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schijven, J. \ Roda Husman, A.M. de \ Wetsteyn, F. \ Cramer, W. \ 2006
Eenden die geïnfecteerd zijn met het H5N1-vogelgriepvirus kunnen oppervlaktewater besmetten. Het infectierisico voor mensen en kippen door consumptie van ongekookt drinkwater (bereid uit dit besmette oppervlaktewater) hangt vooral af van de virisinfe ...
help
Occurrence of Legionella pneumophila and Hartmannella vermiformis in fresh water environments and their interactions in biofilms [Proefschrift]
Kuiper, M. \ 2006
Legionella pneumophila, the causative agent of Legionnaires’ disease, is widespread in natural fresh water environments and is also frequently found in man-made water systems. Microbial biofilms and protozoa are known to play a major role in the prol ...
help
Het gebruik van alternatieve indicatororganismen voor de detectie van fecale verontreiniging in water [Boek]
Wielen, P.W.J.J. van der \ Voost, S. \ 2006
Mogelijke alternatieve indicatororganismen (om verontreiniging van water met fecaliën op te sporen) zijn enkele groepen obligaat anaërobe bacteriën die de fecale microbiële flora domineren en die door hun gevoeligheid voor zuurstof niet groeien in na ...
help
Verkennende monitoring van hormoonverstorende stoffen en pathogenen op rwzi's met aanvullende zuiveringstechnieken [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Leenen, E.J.T.M. \ Roorda, J.H. \ 2006
Het doel van het onderzoek is te verkennen wat de effectiviteit van een aantal aanvullende zuiveringstechnieken is op RWZI’s ten aanzien van hormoonverstorende stoffen en pathogenen. In dit onderzoek zijn de volgende aanvullende zuiveringstechnieken ...
help
Snelle bevestiging van verdacht E. coli in leidingwater met Bactident \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schets, C. \ Bosboom, D. \ Brink, E. ten \ 2006
De Kontaktgroep Kwaliteitsborging Microbiologisch Onderzoek (KKBO), waarin enkele waterlaboratoria zijn vertegenwoordigd, onderzocht onlangs een test voor een snelle bevestiging van de aanwezigheid van E. coli in drinkwater. Deze test (met de naam Ba ...
help
Uitgebreide verzameling kennis over vijversystemen voor afvalwaterbehandeling [boekrecensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuizen, A. van \ 2006
In de IWA-serie 'Integrated Enviornmental Technology' is onlangs het boek 'Pond Treatment Technology' van Andy Shilton verschenen. De eerste indruk van het boek is uiterst positief: een behoorlijke pil met een gedegen inhoudsopgave met gerenommeerde ...
help
Restvloeistoffen gepast behandelen op het bedrijf \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2006
Een overzicht van de constructie, resultaten en ervaringen met een van de eerste biofilters voor vervuild water op een landbouwbedrijf in vlaanderen
help
Characterisation of NOM in relation to biological stability of drinking water : NOM workshop June 21, 2006 [Congresverslag]
Siegers, W. \ 2006
On the 21st of June 2006 a workshop entitled “The characterisation of NOM in relation to biological (in)stability ot drinking water” was held at Kiwa Water Research for the BTO research program of the Dutch drinking water companies. The aim of the wo ...
help
Inspectierichtlijn voor analyse microbiologische veiligheid drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Roda Husman, A.M. de \ 2005
Bij de herziening van het Waterleidingbesluit in 2001 is voorgeschreven dat een risicoanalyse moet worden opgesteld om aan te tonen dat het risico op infectie met ziekteverwekkers via drinkwater kleiner is dan 10.000 per persoon per jaar. In een werk ...
help
Legionella pneumophila groeit in biofilms uitsluitend in protozoa [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, M. \ Wullings, B. \ Kooij, D. van der \ 2005
Al bijna 25 jaar is bekend dat legionella-bacteriën zich kunnen vermeerderen in protozoa. Nog steeds wordt echter aangenomen dat vermeerdering in biofilms ook mogelijk is op uitscheidingsproducten van bacteriën. Om duidelijkheid te krijgen over de ro ...
help
Real-time PCR bevestigt snel en betrouwbaar E. coli-kolonies [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijnen, L. \ Wubbels, G. \ Veenendaal, H. \ Medema, G. \ 2005
De nieuw ontwikkelde real-time PCR-methode voor E. coli-koloniebevestiging is een eenvoudig uitvoerbare en interpreteerbare methode, waarmee zeer snel kan worden bepaald of een verdachte stam op een kweekplaat behoort tot de bacteriesoort E. coli. Ve ...
help
Niet-kweekbare, nog niet beschreven Legionella-bacteriën algemeen aanwezig in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Wubbels, G. \ Kooij, D. van der \ 2005
Met moleculair-biologische methoden gebaseerd op de polymerase kettingreactie (PCR) is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en identiteit van legionellabacteriën in het drinkwater 'af pompstation'. Legionella pneumophila, de veroorzaker van legi ...
help
Detectie en identificatie van vrijlevende protozoa in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valster, R. \ Wullings, B. \ Bakker, G. \ 2005
Legionella pneumophila vermeerdert zich in (leiding)waterinstallaties in vrijlevende protozoa, die grazen op biofilm en sediment. Verhinderen van de groei van dergelijke protozoa zal de groei van Legionella beperken. Over de aanwezigheid en het gedra ...
help
Estimation of the consumption of cold tap for microbiological risk assessment : an overview of studies and statistical analysis of data [Boek]
Mons, M. \ 2005
The volume of cold tap water consumed is an essential element in quantitative microbial risk assessment. This paper presents a review of tap water consumption studies. Their study designs were evaluated and the results of the different studies were c ...
help
Freshwater microbiology : biodiversity and dynamic interactions of microorganisms in the aquatic environment [Boek]
Sigee, D.C. \ 2005
This unique textbook takes a broad look at the rapidly expanding field of fresh water microbiology. Concentrating on the interactions between viruses, bacteria, algae, fungi and micro-invertebrates, the book gives a wide biological appeal. Alongside ...
help
Effect of climate changes on waterborne disease in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schijven, J.F. \ Roda Husman, A.M. de \ 2005
Effects of climate change in The Netherlands in the 21st century on the microbiological quality of water for drinking water production and recreation were evaluated
help
Vergelijking isolatiemedia voor Legionella \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veenendaal, H. \ Veld, S. in 't \ 2005
Voor de detectie van Legionella in (drink)watermonsters wordt in Nederland de analysemethode toegepast zoals die beschreven is in NEN 6265. De methode schrijft een specifieke voedingsbodem (BCYE) voor, waaraan componenten zijn toegevoegd om eventuele ...
help
Detectie van Legionella pneumophila in water met een kwantitatieve real-time PCR-methode : validatieonderzoek [Boek]
Wullings, B. \ 2005
Met behulp van real-time PCR kan binnen een dag een kwantitatief resultaat worden verkregen over de aanwezigheid van L. pneumophila in water. Met de standaard kweekmethode is het resultaat pas na 7 tot 14 dagen beschikbaar. Voor de detectie van L. pn ...
help
Pond treatment technology [Boek]Inhoudsopgave
Shilton, A \ 2005
This book offers a comprehensive review of the pond technology field including the newest ideas and latest findings. Topics covered include: * The physical, chemical and biological characteristics of the pond environment; * A detailed review of pond ...
help
Inspectierichtlijn : harmonisatie meetprogramma drinkwaterkwaliteit [Boek]
VROM-Inspectie \ 2005
In de richtlijn 'Harmonisatie meetprogramma's' is aangegeven op welke manier de VROM-Inspectie de meetprogramma's van de waterleidingbedrijven beoordeelt op hun geschiktheid om de kwaliteit van het drinkwater te beoordelen
help
Escherichia coli O157:H7 in drinking water from private water supplies in the Netherlands \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schets, F.M. \ During, M. \ Italiaander, R. \ 2005
The microbiological quality of drinking water from 144 private water supplies in the Netherlands was tested and additionally the occurrence of Escherichia coli O157 was examined. Faecal indicators were enumerated by using standard membrane filtration ...
help
Transport of E. coli in columns of geochemically heterogeneous sediment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Foppen, J.W.A. \ Schijven, J.F. \ 2005
To elucidate the parameters determining the transport of Escherichia coli in aquifers, the attachment of E. coli in low concentrations to column sediments was investigated. The sediments comprised 0.18–0.50 mm quartz sand, grains coated with goethite ...
help
De microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling, schoonmaken en tuinsproeien : inventariserend onderzoek 2005 [Boek]
Schets, F.M. \ 2005
Regenwater opgevangen in reservoirs en toegepast voor onder andere toiletspoeling is vaak fecaal verontreinigd en bevat soms ziekteverwekkende bacterien. Om het infectierisico bij toepassing van dit water te kunnen schatten is aanvullend onderzoeknod ...
help
Quantitative risk assessment of avian influenza virus infection via water [Boek]
Schrijven, J.F. \ Teunis, P.F.M. \ Rode Husman, A.M. de \ 2005
Using literature data, daily infection risks of chickens and humans with H5N1 avian influenza virus (AIV) by drinking water consumption were estimated for the Netherlands
help
Microbial source tracking methods for identification of fecal pollution in aquatic environments = Methodes voor microbiele bronnentracering ter identificatie van fecale verontreiniging in aquatisce milieus [Proefschrift]
Seurinck, S. \ 2004
help
Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001 [Boek]
Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ 2004
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de detectiemethoden voor virussen in water in Nederland. De norm voor drinkwater is vastgesteld in het Nederlandse Waterleidingbesluit op een risico van minder dan een infectie per 10.000 personen per ja ...
help
Beregeningsproef met effluent \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhuis, M. \ 2004
Kiwa en Waterschap Regge en Dinkel voerden dit voorjaar een oriënterend onderzoek uit naar de microbiologische aspecten van beregening van het voetbalveld van FC Twente met effluent van de naastliggende rioolwaterzuivering Enschede. De resultaten war ...
help
Quantitative risk assessment of Cryptosporidium in surface water treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Medema, G.J. \ Hoogenboezem, W. \ Veer, A.J. van der \ 2003
Quantitative microbiological risk assessment requires quantitative data to assess consumer exposure to pathogens and the resulting health risk. The aim of this study was to evaluate data sets on the occurrence of Cryptosporidium oocysts in raw water ...
help
Competition of a parathion-hydrolyzing Flavobacterium with bacteria from ditch water in carbon-, nitrate- and phosphate-limited continuous cultures \ FEMS microbiology ecology / Federation of European Microbiological Societies [Artikel]
Sprenger, W.W. \ Dijkstra, A. \ Zwart, G.J.M. \ 2003
The effect of competition for macroelements with bacteria from ditch water on the parathion-hydrolyzing Flavobacterium sp. ATCC 27551 (FB) was investigated within mixed continuous cultures under carbon-, nitrate- or phosphate-limited conditions
help
Snelle herziening van NEN 6265 Legionella-onderzoek aanbevolen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, S. in 't \ Wagt, J. de \ 2002
In Nederland wordt het onderzoek naar Legionella-bacteriën uitgevoerd volgens de norm NEN 6265. Uit onderzoek van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland en het laboratorium van Waterleiding Maatschappij Overijssel blijkt dat de methode leidt t ...
help
Beëindiging veiligheidsdesinfectie op pompstation Mensink? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogenboezem, W. \ Donker, F. \ Gijsbers, E. \ 2001
Resultaten van microbiologisch onderzoek in grote volumina naar coli-bacteriën (indicatorsoort voor fecale besmetting) in het productieproces (duinpassage en membraanfiltratie) en productiegebied van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Achtergrond ...
help
Herziening WHO-richtlijnen voor kwaliteit drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mons, M. \ Medema, G. \ 2001
Microbiologische en chemische aspecten van de nieuwe aanpak van de World Health Organization voor herziening van de drinkwater-richtlijnen, en de gevolgen voor de Nederlandse waterleidingbedrijven. De huidige microbiologische richtlijn (eindproductno ...
help
Cryptosporidium en Giardia [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Zeven artikelen over voorkomen, detectiemethoden, infectierisico's en beheersing van Cryptosporidium en Giardia-bacteriën in oppervlaktewater, waterbekkens, zwemwater e.d.
help
Nieuwe methoden voor opsporen Cryptosporidium en Giardia : specifieke detectie van menspathogene (oö)cysten in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Kooij, D. van der \ 2000
Uitleg over de toepassing en mogelijkheden van moleculaire technieken (DNA-sequentie-analyse) voor detectie van Cryptosporidium en Giardia bacteriën in water. Met deze technieken kan ook onderscheid gemaakt worden tussen wel en niet menspathogene soo ...
help
Het vóórkomen en de bronnen van Cryptosporidium en Giardia in Nederland [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogenboezem, W. \ Medema, G. \ Schijven, J. \ Rijs, G. \ 2000
Hoe komen Cryptosporidium en Giardia in het Nederlandse oppervlaktewater terecht en daarmee in drinkwater en zwemwater. Een overzicht van bronnen (mens, landbouwhuisdieren, wilde zoogdieren en vogels) en routes (afvalwater, mest, rivieren) van Crypto ...
help
Cryptosporidium en Giardia in oppervlaktewater en de benodigde verwijderingscapaciteit van de zuiveringen [thema:Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ketelaar, H. \ Medema, G. \ Hoogenboezem, W. \ Ruiter, H. \ 2000
Bij een groot aantal innamepunten van oppervlaktewaterverwerkende drinkwaterbedrijven zijn gedurende een jaar de gehalten aan Cryptosporidium en Giardia onderzocht. Op basis hiervan is de benodigde verwijderingscapaciteit van de betreffende drinkwate ...
help
Cryptosporidium en Giardia in zwemwater en infectierisico's voor waterrecreanten [thema: Cryptosporidium enGiardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiter, H. \ Medema, G. \ 2000
Drie zwemlocaties in oppervlaktewater die volledig voldeden aan de zwemwaternorm (coli-bacteriën) zijn gedurende het badseizoen onderzocht op Cryptosporidium en Giardia. De locaties (Maasplas bij Eijsden, Bijland bij Lobith, Bovensluis in Hollands Di ...
help
Cryptosporidium en Giardia: het probleem, de oorzaken en de beheersing [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Ketelaar, H. \ Hoogenboezem, W. \ Schijven, J. \ 2000
help
Legionella pneumophila: an aquatic weed : Legionella komt overal voor volgens RIZA-rapport \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berbee, R.P.M. \ Wall, C.G.J. van der \ Krinkels, H. \ 2000
Het voorkomen van Legionella pneumophila in oppervlaktewater, koelwater (industriele koelsystemen en airconditioningssystemen van gebouwen) en rwzi's, en bestrijdingsmogelijkheden. Gegevens uit de literatuur werden gebundeld in een rapport
help
Iv-Milieu ontwikkelt 'puls sterilisator' : bestrijding van micro-organismen in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Een doorstroomapparaat met pulserende elektrische velden (PEF, Pulsed Electric Field) doodt microorganismen in vloeistoffen, met behoud van smaak, reuk, geur, kleur en textuur. De werking, en de resultaten voor een groot aantal bacterien in een proef ...
help
Legionella pneumophila in warmwatercircuits van zwembaden in Vlaanderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Calders, R. \ Paulussen, J. \ Smis, A. \ Bielen, P. \ 2000
Voorkomen van de Legionella-bacterie in warmwatercircuits van zwembaden in Vlaanderen (water voor douches); installaties en voorkomende gebreken; bestrijdingsmaatregelen (reiniging; isolatie van leidingen; thermische en chemische desinfectie); aanbev ...
help
Leidingmateriaal beinvloed waterkwaliteit nauwelijks : VROM wil klasse-indeling voor waterleidingbuizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Resultaten van een Kiwa-onderzoek naar de mate van bacteriegroei (biofilmvorming) in waterleidingen voor binneninstallaties van kunststof, koper of roestvaststaal. Bij de tests werd het water geent met micro-organismen, o.a. Legionella. Objectieve be ...
help
Bestaande richtlijnen beter toepassen : studiedag Legionella preventie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Aantal gevallen van Legionella-besmetting in Nederland, beleid en wetgeving, preventie en bestrijding, whirlpools, en risico's van verschillende leidingmaterialen en warmtapwatersystemen kwamen aan de orde op deze studiedag
help
Legionella en warmwaterinstallaties : wat is de rol van micro-organismen? \ Zorginstellingen : vaktijdschrift voor het management in instellingen op het gebied van gezondheids- en ouderenzorg [Artikel]
Ent, L. van der \ 1999
Resultaten van onderzoek naar de wijze waarop de legionella-bacterie zich handhaaft en verspreidt, en de implicaties voor de installatietechniek
help
Oppassen voor legionella bij nevel \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Kreij, R. de \ 1999
De dreiging van besmetting met de gevaarlijke legionellabacterie is in de agrarische sector niet groter dan in andere sectoren, maar oplettendheid blijft geboden. Vooral in neveltoepassingen schuilt het gevaar
help
Bedrijven vrij van legionella : Arbo onderzoekt watersystemen in land- en tuinbouw \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Kreij, R. de \ 1999
Landbouwsector loopt weinig risico op legionella-besmetting. Aanbevelingen moeten eventuele problemen voorkomen
help
Legionella - onderzoek in gezondheidssector werpt vruchten af : aanbod Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1998
help
Non-O1-Vibrio cholerae in oppervlaktewater : reden tot ongerustheid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dokkum, H.P. van \ Visser, I.J.R. \ 1998
help
Regenwassernutzung in Hamburg : eine Bestandsaufnahme : hygienisch unbedenklich bei korrekter Installation \ Sanitaer- und Heizungstechnik : Zeitschrift fuer Planung, Berechnung und Ausfuehrung von sanitair-, heizungs- und klimatechnischen Anlagen [Artikel]
Hartung, H. \ 1998
Untersucht wurde die mikrobiologische und chemisch-physikalische Beschaffenheit des in den Hamburger Anlagen gespeicherten Regenwassers sowie deren Abhaengigkeit von den technischen und baulichen Gegebenheiten der Anlagen. Ein weiterer Aspekt der Unt ...
help
Slijmhuid in riolen als indicator voor bronnen van organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loo, H. van der \ Somers, J.B.M. \ 1997
help
Nitrogen removal by denitrification in the sediments of a shallow lake [Proefschrift]
Luijn, F. van \ 1997
help
Zwarte-lijststoffen in communaal afvalwater in Noord-Brabant : slijmhuid in riolen als indicator voor organische microverontreinigingen [Boek]
Somers, J.B.M. \ Loo, H. van der \ Schotel, F.M. \ 1996
help
Bakterien in Brut- und Vorstreckanlagen - Indikator, Wirkung und Methode \ Fischer und Teichwirt : Fachblatt fuer die Binnenfischerei [Artikel]
Bremer, H. \ 1996
help
Dechlorination of chlorinated benzenes by an anaerobic microbial consortium that selectively mediates the thermodynamic most favorable reactions \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Beurskens, J.E.M. \ Dekker, C.G.C. \ Heuvel, H. van den \ Swart, M. \ Wolf, J. de \ Dolfing, J. \ 1994
help
A method for the ecotoxicological risk analysis of polluted sediments by the measurement of microbial activities \ Ecotoxicology of soil organisms [Hoofdstuk uit boek]
Beelen, P. van \ Vlaardingen, P.L.A. van \ 1994
help
Micro-organismen in water : een gezondheidsrisico [Boek]
Medema, G.J. \ Havelaar, A.H. \ 1994
help
A literature survey on the assessment of microbiological risk for drinking water [Boek]
Teunis, P.F.M. \ Havelaar, A.H. \ Medema, G.J. \ 1994
help
Quantitative centrifugation to extract benthic protozoa from freshwater sediments \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Starink, M. \ Baer - Gilissen, M.J. \ Bak, R.P.M. \ 1994
help
Effects of vase - water bacteria on the senescence of cut carnation flowers \ Postharvest biology and technology : an international journal [Artikel]
Doorn, W.G. van \ 1991
help
Analyse van biofilm processen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siebel, M.A. \ Wende, E. van der \ Luyben, K.C.A.M. \ 1989
help
Influence of bacterial processes on the phosphorus release from sediments in the eutrophic Loosdrecht Lakes, The Netherlands \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Sinke, A.J.C. \ Cappenberg, T.E. \ 1988
help
Relative rates of lipid synthesis from [14C] acetate and [14C] lactate in the surface sediments of a small monomictic lake in relation to seasonal changes in the sedimentary distribution of polar lipid fatty acids \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Frederickson, H.L. \ Cappenberg, T.E. \ Leeuw, J.W. de \ 1988
help
Oxygen cycling in the toplayer of the intertidal sediments in the Oosterschelde estuary as a result of microalgal and bacterial activity \ Progress Report 1987 / Delta Institute for Hydrobiological Research [Artikel]
Hofman, P.A.G. \ Jong, S.A. de \ Wagenvoort, E.J. \ 1988
help
Bacteria populations in the Grevelingen basin \ Progress report... / Delta Institute for Hydrobiological Research [Artikel]
Peelen, R. \ 1988
help
Investigations into the growth of thermophilic bacilli in water used at vat scalding of pig carcasses \ Die Fleischwirtschaft : Zeitschrift fuer Fleischerzeugung, Schlachthofwesen, Fleischverarbeitung, -konservierung, -versorgung [Artikel]
Soerqvist, S. \ Danielsson-Tham, M. \ 1987
Bij microbiologisch onderzoek van broeiwater uit twee verschillende slachthuizen werden hoge aantallen thermofiele bacillen gevonden. Om na te gaan of dit broeiwater een voedingsbodem voor microorganismen vormt, werd de groei van 18 bacillenstammen i ...
help
The growth of bacteria on organic compounds in drinking water [Proefschrift]
Kooij, D. van der \ 1984
De doelstellingen van het beschreven onderzoek waren: (a) de ontwikkeling van een bacteriologische methode voor de bepaling in water van organische verbindingen die als voeding voor bacteriën kunnen dienen; (b) de bepaling van de invloed van waterbeh ...
help
Aspects of the nitrogen cycle in Wadden Sea and Ems - Dollard estuary with emphasis on nitrification [Proefschrift]
Helder, W. \ 1983
help
Mikrobiologisch onderzoek in de kom van de Oosterschelde [Boek]
Melissen, F.W. \ 1978
help
Interrelations between sulfate-reducing and methane-producing bacteria in bottom deposits of a fresh-water lake [Proefschrift]
Cappenberg, T.E. \ 1975
help
Een onderzoek aangaande den afvoer van huishoudelijk afvalwater in de gemeente Utrecht : bijdrage tot de kennis van den beerput [Proefschrift]
Roozendaal, N.A. \ 1924
help
Het water in de Neder-Betuwe : bacteriologische en scheikundige onderzoekingen [Proefschrift]
Waal, J.W. de \ 1918
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.