help
How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
help
Increasing freshwater recovery upon aquifer storage : a field and modelling study of dedicated aquifer storage and recovery configurations in brackish-saline aquifers [Proefschrift]
Zuurbier, Koen Gerardus \ 2016
Het doel van dit onderzoek was om de prestaties (op basis van recovery efficiency) van relatief kleinschalige ASR-systemen (aquifer storage and recovery) in gebieden met brakke en/of zoute aquifers te kwantificeren en te verbeteren met behulp van rec ...
help
Solute transport and water flow in an unsaturated, heterogeneous profile with root water uptake [Studentenverslag]
Vries, Jip de \ 2016
The Gardermoen airport in Oslo is built over a large aquifer, which is used for drinking water extraction. The quality of this groundwater has to be safeguarded because of seepage into streams and other withdrawals for use in households. There is a r ...
help
Bodem als buffer : ondergrondse opslag van zoetwater : thema Onder de grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Ondergrondse waterberging kan een oplossing zijn voor het dreigend tekort aan zoetwater. Het principe is even eenvoudig als doeltreffend: overtollig zoetwater in natte periodes opslaan in de bodem en het in droge periodes weer terugwinnen. Moeten we ...
help
Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk \ H2O online [Artikel]
Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Linde, S. van der \ Gelder, D. de \ Meeuwse, P. \ 2015
Ondergrondse berging van tijdelijke zoetwateroverschotten voor terugwinning in perioden van vraag (OWB) biedt een oplossing voor huidige en toekomstige watertekorten. Recent zijn innovatieve putconcepten ontwikkeld en gevalideerd om OWB ook op kleine ...
help
Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
help
Bioremediation of chlorinated ethenes in aquifer thermal energy storage [Proefschrift]
Ni, Zhuobiao \ 2015
help
Fresh Water Options Optimizer: inzicht in potentie van lokale zoetwateroplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Mede in opdracht van STOWA is er nu een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van ...
help
Minder wateroverlast en betere zoetwatervoorziening in glastuinbouwgebieden door ondergrondse waterberging \ H2O online [Artikel]
Schans, M. van der \ Süss, M. \ Hollanders, P. \ Haan, E. de \ Paalman, M. \ 2015
Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitati ...
help
Nederlandse "zoethouder" wereldwijd toepasbaar \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Raat, K.J. \ Oosterhof, A. \ Heinis, F. \ Ross, P. \ 2015
De afgelopen tien jaar zijn verschillende concepten ontwikkeld om zoet en zout (brak) grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in delta’s te verbeteren. Een van die concepten, de Freshkeeper, staat ook internationaal in de belangstel ...
help
Gezamenlijke ontwikkeling grondwaterkennis en ontsluiting drinkwaterwinningeninfo Overijssel : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hoogendoorn, J. \ Meij, T. de \ 2015
Provincies en waterleidingbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening. Zij hebben daarom een gezamenlijk belang bij ontwikkeling van kennis en het vinden van oplossingen voor knelpunten in de besch ...
help
Ontwikkeling grondwaterkennis in Overijssel : pompproeven (1959-2014) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ Baggelaar, P. \ Meij, T. de \ Hoogendoorn, J. \ 2015
Provincie Overijssel en Vitens willen beter weten hoe de geohydrologische opbouw van Vitens' winvelden in elkaar steekt en met welke bodemparameters het systeem gekwantificeerd kan worden. In de archieven vond men pompproefrapporten uit de periode 19 ...
help
Boekbespreking : Watervoerende lagen en grondwater in België - Aquifères et eaux souterraines en Belgique \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Ellen, T. van \ 2015
help
Boekbespreking : Groundwater around the world : a geographic synopsis \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2015
Bespreking van het grondwaterboek: Groundwater around the world: a geographic synopsis, door Jean Margat en Jac van der Gun. Complexe zaken zoals aquifersystemen, grondwaterwinning, grondwaterbeheer en grondwaterbescherming worden uitgelegd. Het boek ...
help
Hoogleraar chemische hydrogeologie Prof. Pieter Stuyfzand, KWR, VU: "Technische problemen ondergrondse waterberging zijn op te lossen" \ Waterforum online [Artikel]
Geleijnse, A. \ 2015
Ondergrondse waterberging (OWB) en Aquifer Storage and Recovery (ASR) bieden veelbelovende oplossingen voor de (dreigende) watercrisis. Voorwaarde is dat de waterkwaliteit bij opslag voldoende blijft. Bij KWR Watercycle Research Institute weten ze da ...
help
Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen [Boek]
Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Stuyt, L. \ Tolk, L. \ Velstra, J. \ Hoogvliet, M. \ 2014
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor ho ...
help
How multiple partially penetrating wells improve the freshwater recovery of coastal aquifer storage and recovery (ASR) systems : a field and modelling study \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2014
Aquifer storage and recovery (ASR) of freshwater in brackish or saline aquifers can be an efficient technique to bridge freshwater shortages in coastal areas. However, buoyancy effects may cause salinization at the bottom of the ASR well during recov ...
help
Zoetwater opslaan in het zout \ Kennislink [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2014
Zoet regenwater opslaan in een zoute bodem? Met een paar simpele trucjes lukt dat best, zeggen Nederlandse hydrologen. Een orchideeënkweker in Nootdorp nam de proef op de som. Tot een paar jaar geleden vormde zout grondwater een onneembaar obstakel v ...
help
Ervaringen met aardwarmte bij A+G van den Bosch [Brochure]
Bosch, R. van den \ Vleestomatenbedrijf A+G van den Bosch \ [ca. 2014]
Er zijn inmiddels 10 praktijkprojecten waar aardwarmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. Pionier Rik van den Bosch heeft het initiatief genomen om de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanleg van de eerste aardwamte-installatie in de praktij ...
help
Low-resolution modeling of dense drainage networks in confining layers \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Wetenschappelijk artikel]
Pauw, P.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Delsman, J.R. \ Louw, P.G.B. de \ Lange, W.J. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2014
The results indicate that the conductance expression of De Lange (1999) should be used in similar hydrogeological conditions as considered in this paper, as it is better taking into account the resistance to flow below the surface water bed. For the ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.