Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterwinning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zuiver water uit de Bommelerwaard : perspectieven voor een convenant tussen het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en agrariërs in de Bommelerwaard [Boek]
Hoekstra, J.R. \ Seegers, S.H.J.F. \ Schans, F.C. van der \ 2001
help
Duurzame drinkwatervoorziening vormt basis voor grondstofbescherming : visie van WMO en Waterbedrijf Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Werf, H. van der \ Athmer, W. \ Salverda, P. \ 2001
In de toekomstvisie op de drinkwatervoorziening van Waterleidingmaatschappij Overijssel en Waterbedrijf Gelderland wordt het duurzaamheidsbeginsel als uitgangspunt genomen. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn klanttevredenheid, effecten winning ...
help
Kunstmatige infiltratie scoort goed : lijvig naslagwerk van Kiwa over effecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Kiwa onderzocht de (balans van) chemische processen en de mate van verontreiniging van bodem en water in natuurgebieden met kunstmatige infiltratie (inname en voorzuivering rivierwater, opslag in infiltratiebekkens, bodempassage, terugwinning op afst ...
help
Duurzame drinkwatervoorziening: grond- of oppervlaktewater? [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2001
Kritiek op een afweging van bronnen voor de drinkwatervoorziening (grondwater, oeverinfiltraat, oppervlaktewater), waarbij grondwater als meest duurzame bron naar voren komt. Regionaal mag dat zo zijn, landelijk gezien is ook uit oppervlaktewater op ...
help
Waterwinning en natuur rond het Waterproductiebedrijf Heel [ thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stultiëns, E. \ Vink, G. \ Leeuwis-Tolboom, J. \ 2001
Waterproductiebedrijf Heel (Limburg) gaat drinkwater maken uit het bekken 'De Lange Vlieter', dat gevuld wordt met Maaswater. Inrichting en beheer van het omringende gebied staan in het teken van natuurontwikkeling en recreatie. Een beschrijving van ...
help
Grondwaterplan Hengelo: van overlast naar actief beheer [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhoff, C. \ Bell, J. \ Velde, R. van der \ 2001
Beschrijving van de problemen in de stedelijke waterhuishouding van Hengelo (Overijssel): door vermindering van industriële en drinkwaterwinningen treedt ernstige grondwateroverlast op, en de rwzi wordt te zwaar belast met dun water. Met een grondwat ...
help
PWN combineert technische renovatie met natuurherstel [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bergh, F. van den \ Slings, Q.L. \ Bergsma, J. \ Posthuma, H. \ 2001
Technische renovatie en ecologische optimalisatie volgens het concept Open Infiltratie Nieuwe Stijl in het infiltratiegebied Kieftenvlak in het Noord-Hollands Duinreservaat. Een overzicht van de maatregelen bij de technische installaties en op het ge ...
help
Boezemwater als drinkwater? : eindrapport onderzoek: de boezem van het Hoogheemraadschap van Rijnland als bron voor de waterwinning van Gemeentewaterleidingen Amsterdam voor de periode na 2018 [Studentenverslag]
Kemeling, I. \ Peet-Vermerris, M. \ 2001
help
Verdroging en vernatting van de AWD \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kamps, P.T.W.J. \ Olsthoorn, T.N. \ 2001
Historisch overzicht van grondwaterstanden en waterwinning in het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
help
Twee ecologische modellen voor duinvalleien : toepassing, vergelijking en toekomstperspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Haan, M.W.A. de \ Koerselman, W. \ 2001
Voor de Amsterdamse waterleidingduinen is ECOMOD ontwikkeld, dat op standplaatsniveau werkt. Als tweede ontwikkelde Kiwa NICHE, waarvan voor de duinen een aparte versie is gemaakt
help
De duinen gaan nat! : natte toekomst, uitdaging voor beleid, beheer en onderzoek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Barendregt, A. \ Cousin, E.F.H.M. \ 2001
help
Zoet water als ordenend principe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roelofsma, K.P. \ Poppel, H. \ Kaland, L.A. \ 2001
In het kader van het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan 2001-2006 voor Zeeland is een studie uitgevoerd naar mogelijke zoetwaterbronnen voor de landbouw. De belangrijkste opties die onderzocht zijn: berging (buffering) van het jaarlijkse neersl ...
help
Applications of the MBR technology in the Middle East : Israel [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ronen, E. \ Helbetz, I. \ Menuchin, Y. \ 2001
Door de waterschaarste in Israel is hergebruik van water (o.a. voor drinkwatervoorziening, grondwateraanvulling en irrigatie in de landbouw) een belangrijk speerpunt in het waterbeleid. Toepassing van membraanbioreactor(MBR)-technologie voor afvalwat ...
help
Asset Management als afwegingsmethodiek bij clustering pompstations Salland [Thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Horn, P. van den \ Tienhoven, P. \ Velde, J. van der \ 2001
Uitleg over de methodiek van Total Asset Management (TAM) die gebruikt is voor een studie naar mogelijke varianten voor een optimale toekomstige drinkwaterinfrastructuur (winning, zuivering, berging, transport) in Salland. TAM is vertaald naar een ge ...
help
Pompstation Weerseloseweg blijft peiler voor Twente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Koppers, H. \ 2001
Schets van de drinkwaterwinning op pompstation Weerseloseweg in Enschede (Waterleiding Maatschappij Overijssel) en resultaten en werkwijze van een aantal studies gericht op het duurzaam maken van de winning. In eerste instantie zijn toekomstbeelden o ...
help
Rood, geel, groen en blauw: waterleidingbedrijven en de Vijfde Nota \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eekeren, M. van \ Eijsink, R. \ Ramaker, A. \ Meuleman, A. \ 2001
Beschrijving van de belangrijkste trends in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (ruimtedruk en verstedelijking; water als ordenend principe; landbouwtrends; nieuwe natuur en recreatiegebieden), en de consequenties voor de drinkwatervoorziening. De dr ...
help
"Natural" recharge of groundwater: bank infiltration in the Netherlands \ Proceedings of the international riverbank filtration conference : november 2-4-, 2000, Düsseldorf, Germany [Hoofdstuk uit boek]
Hiemstra, P. \ Kolpa, R.J. \ Eekhout, J.M.J.M. van \ 2001
help
Schone Maas alleen mogelijk door samenwerking : workshop van Kiwa en Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Breemen, L. van \ 2001
Verslag van de workshop 'Wat weten we (nog niet) van de Maaswaterkwaliteit?', waarin gediscussieerd werd over organische microverontreinigingen, early warning systems, bestrijdingsmiddelen en humaan pathogene micro-organismen. Een ecologisch 'gezonde ...
help
Duurzame watervoorziening bij glastuinbouw Klazienaveen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, C. van \ Rus, J. \ Kroes, S. \ 2001
Uit neerslaggegevens blijkt dat de extra vraag naar gietwater als gevolg van uitbreiding van het kassengebied bij Klazienaveen grotendeels kan worden gedekt door 'kasdekwater'. Daarvoor is een systeem ontworpen met aanvoer met aanvoer van het water n ...
help
Tien jaar hydrobiologie in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bokx, E. de \ Rosielle, M. \ 2001
Hydrobiologische kenmerken en ecologische waarde van de verschillende typen wateren in de Amsterdamse Waterleidingduinen: toevoersloten, infiltratiegebied met geulen, winkanalen, voorraadkanalen, grondwaterkanalen, kwelplassen en sloten in de binnend ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.