Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterwinning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De gevolgen van Natura 2000 voor de drinkwaterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De drinkwaterbedrijven in Nederland moeten in het kader van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden, de waterwinningen binnen die natuurgebieden gaan toetsen op hun eventuele negatieve effecten op de natuur. Vooral de duinwaterbedrijven ...
help
Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
help
Biologische ontijzering aantrekkelijk voor grondwaterwinningen met twee filtratiestappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ridder, D. de \ Bruins, J. \ Huisman, K. \ Kappelhof, J. \ 2008
Nederlandse waterbedrijven verwijderen ijzer voornamelijk fysisch-chemisch, via flocculente of adsorptieve ontijzering. In België en Frankrijk blijkt biologische ontijzering een goed alternatief. Biologische ontijzering kan een hogere ijzerbelasting ...
help
RIVM helpt Jordanië met kennis over microbiële verwijdering door oeverfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, H. van den \ Schijven, J. \ Saadoun, I. \ Ababneh, Q. \ 2008
Het NATO Science for Peace-project 'Riverbank filtration in Jordanië behandelt oeverfiltratie in Jordanië als een potentiëel effectieve en goedkope technologie voor de productie van water voor irrigatie, industriële toepassing en als voorbehandeling ...
help
Drinkwater uit Groot Mijdrecht? : peiling van interesse bij vier waterbedrijven [Boek]
Kiwa Water Research \ 2008
Naar aanleiding van geconstateerde bodem- en waterproblemen verkennen Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente De Ronde Venen de toekomst van polder Groot Mijdrecht Noord. Streven is een haalbare, betaalbare en duurzame ...
help
Zuiveringsstrategie PWN voor verwijdering organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Galjaard, G. \ Martijn, B. \ Kamp, P. \ Kruithof, J. \ 2008
Vanaf de oprichting in 1920 bereidt het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN drinkwater uit grondwater op de pompstations Laren en Huizen en uit duinwater op de productiebedrijven Castricum, Bergen en Mensink. Na de Tweede Wereldoorlog is de duinw ...
help
São Paulo: succesvolle publiek-private samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Conradi, P. \ 2008
Op Wall Street kan de belegger investeren in SABESP: het Braziliaanse bedrijf dat in de metropolitane regio van São Paulo verantwoordelijk is voor de drinkwaterlevering en de riolering. Het blijkt een succesvol voorbeeld van publiek-private samenwerk ...
help
Reactie op artikel over modelleren watervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2008
Met belangstelling lazen ondergetekenden het artikel 'Watervraagstukken oplossen met ruimtelijk modelleren' dat Henk van Norel, Sander Loos, Joost Delsman en Arnold Lobbrecht in H2O 41(2008)21 publiceerden. De auteurs beschrijven ontwikkelingen op he ...
help
De behoefte aan een koel Nederland [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruijs, M. \ Jenner, H. \ 2008
Tijdens extreem warme zomers, zoals die van 2003, waarbij een hoge oppervlaktewatertemperatuur gepaard gaat met lage afvoeren van de rivieren, komen verschillende belangen en gebruiksfuncties in Nederland in het gedrang. Het betreft het milieu in het ...
help
Nieuwe impuls Nederlands beschermingsbeleid drinkwaterbronnen door KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wuijts, S. \ Cramer, W. \ Rijswick, M. van \ 2008
De effectiviteit van het Nederlandse beschermingsbeleid voor drinkwaterbronnen is recent onder de loep genomen in verband met de komst van de Kaderrichtlijn Water. De beleidsmiddelen blijken op zich voldoende te zijn, maar Nederland moet ze wel effec ...
help
Zachter water in Maastricht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G. \ Cuipers, R. \ 2008
Directeur Ria Doedel van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en wethouder Hazeu van Maastricht hebben op 28 februari 2008 officieel het zachtere drinkwater in deze stad ingewijd. Na de overname van de watervoorziening van de toenmalige Nutsbedrij ...
help
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, goede buur van het Zuid-Hollandse Landschap \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
2008
De natuurgebieden van DZH rond Den Haag zijn populair bij bezoekers. Zo trekt Meijendel jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Anders ligt dat bij Solleveld, een beschermd natuurmonument tussen Kijkduin en Monster. Maximaal 2000 mensen krijgen jaarlijks toeg ...
help
Effects of climate change on the water table in the coastal dunes of the Amsterdam Water Supply \ Proceedings MODFLOW, 2008 [Congresverslag]
Kamps, P. \ Nienhuis, P. \ Witte, J.P.M. \ 2008
In this paper we show possible effects of climate change on both groundwater recharge and groundwater levels in the Amsterdam Water Supply dunes. Based on global climate scenarios by the IPPC, the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) formulate ...
help
Technisch directeur DZH Gerard Huijboom: "Groei naar een waterketenbedrijf mogelijk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Het was vroeger heel gewoon dat je je gehele leven bij één bedrijf in dienst was. Gewoon, zowel bij particuliere bedrijven als bij de overheid, soms wel generaties lang. Vaders keken uit naar mogelijke banen voor hun zonen of dochters. De huidige tij ...
help
De microbiologische veiligheid van de 60-dagenzone rond grondwaterwinningen [Boek]
Wielen, P.W.J.J. van der \ Senden, W. \ Medema, G. \ 2008
Biedt de 60 dagenzone voldoende veiligheid tegen virusdoorbraak? Rond grondwaterwinningen zijn beschermingszones aangebracht waarbinnen risicovolle microbiologische en chemische activiteiten niet mogen plaatsvinden. In 1980 heeft de Commissie Bescher ...
help
Gebiedsdossier en beschermingszonedocument voor bronnen drinkwater : innamepunt Heel als pilot voor integratie [Boek]
Wuijts, S. \ 2008
Als proef is een compleet overzicht samengesteld van relevante aspecten voor de waterkwaliteit, gericht op preventie en risicobeheersing. Hiervoor zijn het ‘gebiedsdossier’ en het ‘beschermingszonedocument’ voor het innamepunt voor drinkwaterbereidin ...
help
Probleemstoffen bij de drinkwaterbereiding: stof- en productregistraties in relatie tot de waterkwaliteitsregelgeving [Boek]
Heugens, E.H.W. \ cop. 2008
Bij de drinkwaterbereiding kunnen stoffen in het ingenomen water leiden tot problemen, welke niet noodzakelijkerwijs voortkomen uit de toxische eigenschappen van die stoffen. Drinkwaterbedrijven hanteren voor hun product namelijk het voorzorgsprincip ...
help
PWN past nieuwe zuivering toe met actieve kool \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hempen, F. \ 2008
Minister Jacqueline Cramer van VROM opent op 2 oktober de uitbreiding van het productiebedrijf Jan Lagrand van PWN in Heemskerk. De nieuwe installatie, Heemskerk2 genoemd, levert infiltratiewater voor de duinen en maakt gebruik van de zuivering met u ...
help
Zijn membranen een waterdichte oplossing voor organische microverontreinigingen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]PhD thesis Rejection of organic micropollutants by high pressure membranes (NF/RO)
Verliefde, A. \ Cornelissen, E. \ Verberk, J. \ Dijk, H. van \ 2008
De aanwezigheid van organische microverontreinigingen in de bronnen van het drinkwater is een groot (en nog groeiend) probleem voor de drinkwaterbedrijven. Omdat de verontreinigingsbronnen divers zijn en er vaak geen alternatieven voor het gebruik vo ...
help
Een meersporenaanpak voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Bommelerwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Speets, R. \ Valstar, L. \ Willems, P. \ 2008
Voor de bereiding van drinkwater infiltreert Duinwaterbedrijf Zuid-Holland oppervlaktewater in de duingebieden van Solleveld, Meijendel en Berkheide. Het geïnfiltreerde oppervlaktewater is afkomstig uit de Afgedamde Maas. Dit oppervlaktewater voldoet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.