Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterwinning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Open WKO-systemen. C. Hydraulisch gedrag en optimale configuraties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte patronen van bronnen voor open WKO-systemen. Binnen ruime grenzen blijkt het thermische en hydraulische ged ...
help
De watercyclus; daar zit wat in! : 65ste vakantiecursus drinkwater en afvalwater [Boek]
Lier, J.B. van \ 2013
De 65ste vakantiecursus gaat in op de mogelijkheden die een verdere integratie binnen de watercyclus ons kan bieden. Tegen de achtergrond ook van beperkte financien. Top Team Water is alweer opgevolgd door Top Kennis Instituten. Voor zowel drinkwater ...
help
Environmental impacts of groundwater extraction at the Drentsche Aa brook valley : vegetation development and greenhouse gas emission reductions of rewetting measures [Studentenverslag]
Hoetz, C. \ [2013]
Het Drentsche Aa beekdallandschap bevat vele waardevolle ecosystemen met zeldzame planten- en diersoorten. In het gebied wordt grondwater gewonnen om drinkwater van te produceren. Dit leidt tot minder kwel van grondwater, met allerlei milieuproblemen ...
help
Inwerkmethoden voorfilters vergeleken op nieuw drinkwaterproductiebedrijf van Vitens \ H2O online [Artikel]
Zweere, G.J. \ Jong, R. \ Teunissen, P. \ Visee, J. \ Hulsen, A. \ 2013
Bij de inbedrijfname van het nieuwe Vitens productiebedrijf Kolff (6 miljoen m3/jaar) te Waardenburg zijn de zes voorfilters gelijktijdig in bedrijf genomen. Het onder specifieke procescondities opstarten van elk filter verschafte inzicht over het op ...
help
Analyse flowmetingen sleutel voor verbetering grondwaterputten \ H2O online [Artikel]
Drijver, B. \ Janssen Lok, M. \ 2013
De prestaties van een put worden in de praktijk meestal bepaald aan de hand van het specifieke debiet. Een goed specifiek debiet betekent echter niet automatisch dat de put goed is ontwikkeld. Met behulp van flowmetingen kunnen de prestaties van gron ...
help
Tussenevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen : aandachtspunten voor het landelijk beleid [Boek]
Wuijts, S. \ 2013
In een gebiedsdossier inventariseren de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) welke huidige en toekomstige risico's er zijn voor de waterkwaliteit bij een winning voor drinkwater. Met die kennis kunnen tijdig e ...
help
Naar betrouwbare en bruikbare bodemparameters Overijsselse drinkwaterwinningen [Boek]
Boukes, H. \ Baggelaar, P. K. \ 2013
De Provincie Overijssel en waterbedrijf Vitens hebben behoefte aan betrouwbare bodemparameters voor de grondwatermodellen rond drinkwaterwinningen, om modelmatig te kunnen bepalen welke effecten deze winningen hebben op de omgeving. Deze studie richt ...
help
Geohydrologische analyse Venlo [Studentenverslag]
Lenne, R. de \ Linden, T. van der \ 2013
Na de aanleg van een parkeergarage is wateroverlast ontstaan in Venlo. Om uitsluitsel te geven over de mogelijke invloeden van variabelen op het grondwater zijn deelvragen geformuleerd. Daarnaast is een beeld verkregen van geologie, hydrologie en de ...
help
Verslag NHV Najaarsbijeenkomst 2013 ‘De achtergrondverlaging op de voorgrond’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2013
De afgelopen decennia zijn stijghoogten van grondwater vrijwel overal structureel lager geworden, met veelal ongewenste gevolgen voor het watersysteem en betrokken belangen en dan m.n. landbouw (droogteschade), natuur (verdroging) en bebouwing (zetti ...
help
Terugdringen van geneesmiddelen in de waterketen van Limburg \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Tolkamp, H. \ Laak, T. ter \ Huiting, H. \ Hofman-Caris, R. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas en een aantal beken in Zuid-Limburg zijn relatief hoge concentraties geneesmiddelen en afbraakproducten hiervan aangetroffen. Vanwege de mogelijke ecologische effecten en vanwege de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater hebben deze stof ...
help
Vitens de grootste van Nederland [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen qua visie, bedrijfsactiviteiten en -cultuur. Maandblad H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. De derde aflevering: Vitens, met 5,4 mi ...
help
Een nieuw putschakelschema voor de grondwaterwinning van Baanhoek \ H2O online [Artikel]
Leunk, I. \ Lafort, R. \ Raat, K. \ 2013
De waterwinvelden Baanhoek bij Dordrecht hebben last van putverstoppingen. Door deeltjestellingen werden het gewenste pompdebiet en de optimale bedrijfs- en rusttijden van de pompputten bepaald. Hiermee werd een nieuw, eenvoudig en flexibel schakelsc ...
help
Minder 'beestjes' in het drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Lut, M. \ Mense, P. \ 2013
Het Nederlandse drinkwater is zeer betrouwbaar. Toch onderzocht het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen de mogelijkheden om dit hoge veiligheidsniveau in de toekomst ten minste te handhaven, ook bij warmer wordende zomers.
help
Lekkage langs en door waterputten opsporen, hoe doe je dat? \ H2O online [Artikel]
Juhász-Holterman, M.H.A. \ Prevoo, R. \ 2013
In het oosten en zuiden van het land wordt veel drinkwater gewonnen uit diepe bodemlagen. Bij lekkage van een putconstructie kan vervuild water vanaf het maaiveld of uit ondiepe zandlagen in een pompput komen. Dit bedreigt de waterkwaliteit in de die ...
help
Spoelwater als verantwoorde duurzame basis voor drinkwater \ H2O online [Artikel]
Heeroma, A. \ Wubbels, G. \ Melessen, C. \ 2013
In 2009 startte Waterbedrijf Groningen met de renovatie van een van de oudste waterzuiveringslocaties in Nederland: productielocatie De Punt. Deze productielocatie is omgebouwd tot een modern pompstation. Om natuur en milieu te sparen wordt hier nu m ...
help
Geneesmiddelen in de waterketen in Limburg: herkomst en effect \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Laak, T. ter \ Tolkamp, H. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas, de Zuid-Limburgse beken en het Lateraalkanaal varieert de gemiddelde concentratie van geneesmiddelen en afbraakproducten van 7-27 µg/l. De tien stoffen met de hoogste concentraties bepalen voor 90% de vracht. Het antidiabeticum metformine ...
help
Waterveiligheid : met de billen bloot, informatieveiligheid bij waterschappen kan beter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2013
Af en toe een incident in de landelijke media op het gebied van digitale beveiliging, is een zegen voor de waterschappen. Zoals de hack van een sluisje bij Veere begin vorig jaar. Dat vergroot bij bestuurders het bewustzijn, zodat ze wat meer budget ...
help
Berekeningsgrondslagen achter de beschermingszones van drinkwaterwinningen: een best modelling practice voor verblijftijdenmodellering [Boek]
Steinweg, C. \ Brink, C. van den \ Schans, M. van der \ Loon, A. van \ Kooiman, J.W. \ 2013
Met dit rapport wordt beoogd om bij te dragen aan het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven wat betreft de risicobeheersing bij wingebieden.
help
Inzet voor de structuurvisie ondergrond [Boek]
Eijsink, R. \ 2013
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt een structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). De ondergrond is cruciaal voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Circa 55% van het drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Verspreid over circa 23 ...
help
Open WKO-systemen. A. Inleiding \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
De hydraulische en thermische processen van een open WKO-systeem zijn complex en onderling verweven, waardoor een analytische beschrijving van het gedrag alleen voor de allereenvoudigste configuraties beschikbaar is. Het gedrag van WKO-systemen moet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.