Geselecteerd op:

help
Verandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2012
Na 15 jaar komt er een einde aan H2O als 2-wekelijks journalistiek vaktijdschrift. Verandering: voor de één een wenkend perspectief, voor de ander een grote bedreiging. De ene verandering is vertrouwd, hoort bij de loop van het leven: de wisseling va ...
help
Wim Burgering en Peter Salverda van Toekomst Waterketen Gelderland: "Waterketen van onderaf laten groeien" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Hoe sluiten overheden de waterketen of zetten zij stappen in die richting? In Amsterdam gebeurde dat in korte tijd van bovenaf gestuurd door het gemeentebestuur, zo nodig in overleg met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. In Gelderland heeft ...
help
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: "Met meer samenwerken nog veel te winnen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Maarten Gast dit jaar gaf Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, aan hoe de waterschappen eraan werken het imago van een ouderwetse organisatievorm kwijt te raken en te vervangen door een moderne en slagvaardige uitstraling. En dat u ...
help
Kris Lambert en Frans Durieux, directie Veolia water Nederland:"Toekomst vereist kennis en creativiteit" : interview \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De International Water Week en Aquatech zijn voorbij. Waterbedrijven uit binnen- en buitenland hebben zich gepresenteerd. Vele lezers van dit blad hebben kennis genomen van nieuwe ontwikkelingen. Een bekende Nederlandse naam, die dit maal voor het la ...
help
Grootse MBR in Nederland in gebruik genomen : thema proceswater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
De membraanbioreactor bij rioolwaterzuiveringsinstallatie De Drie Ambachten in Terneuzen is op 5 november officieel in gebruik genomen. Binnen een jaar na het slaan van de eerste paal is de installatie verrezen. "Er zijn wat opstartproblemen, maar di ...
help
"Lange terugverdientijd hobbel voor industrie bij besparen op zuivering" : thema proceswater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Het najaar is de tijd van oogsten. Appels worden geplukt en aardappelen gerooid, vrachtwagens met suikerbieten rijden af en aan naar de suikerfabrieken. Ook daarbij speelt water verschillende rollen. Als het regent maant modder op de wegen ons in de ...
help
Job Verheijden, directeur Verheijden RIWA-Maas: "Splitsing RIWA was wijs besluit" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Vlak na de Tweede Wereldoorlog had de Vewin nog zo'n 200 leden, voor het overgrote deel kleinere grondwaterbedrijven. De grote oppervlaktewaterbedrijven (in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam én PWN) vonden dat de vervuiling van Rijn en Maas binnen dat ...
help
Cora Uijterlinde, coördinator afvalwateronderzoek STOWA : 'goedkoper zuiveren met minder energieverbruik' [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
De grote beleidsonderwerpen op watergebied in deze tijd zijn zaken als de millenniumdoelstellingen van de VN, de vraag hoe wij duurzaam met energie kunnen omgaan en of er voldoende zoet water is voor de voedselvoorziening op aarde. Op landelijk nivea ...
help
Marco Diekstra (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken) en Walter Hulshof (Industriewater Eerbeek) : "Grens in besparing op water bereikt" [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Papierfabrieken zijn bedrijven die veel water gebruiken. Water vervult vele functies bij het maken van papier. Papier zelf is een droog product, dus het water moet weer afgescheiden worden. Vroeger verdwenen grote stromen sterk vervuild afvalwater in ...
help
Jaap de Kluijver, directeur EdeA : "Droogzetten Julianakanaal is voor ons groot probleem" [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Grote bedrijven worden vanouds vaak geassocieerd met vervuiling. Niet zonder reden. Denk maar aan de aardappelmeel- en strokartonindustrie in het noorden van ons land of aan de grote chemische multinationals langs de Rijn. Dezelfde bedrijven hebben h ...
help
Technisch directeur DZH Gerard Huijboom: "Groei naar een waterketenbedrijf mogelijk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Het was vroeger heel gewoon dat je je gehele leven bij één bedrijf in dienst was. Gewoon, zowel bij particuliere bedrijven als bij de overheid, soms wel generaties lang. Vaders keken uit naar mogelijke banen voor hun zonen of dochters. De huidige tij ...
help
Rik Meijer en Jos Mol van de gemeente Enschede : “gemeentelijke watertaken nu duidelijk” [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
In een stad als Enschede, voor Nederlandse begrippen hoog boven NAP gelegen, verwacht je op het eerste gezicht geen grondwaterproblemen. Toch zijn die daar wel ontstaan toen enkele tientallen jaren geleden de daar eens zo bloeiende textielindustrie d ...
help
Jan Geu ten Wolde: "Afvalstoffen bestaan niet meer" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
In 1995 bundelde het overgrote deel van de ruim 20 drinkwaterbedrijven die Nederland toen kende, zijn krachten en belangen om voor de afvalproducten die bij de drinkwaterbereiding ontstaan, een verantwoorde oplossing te vinden. Verantwoord zowel in d ...
help
Jan Vreeburg, onderzoeker/docent drinkwaterdistributie: "Vervuiling distributienet komt uit de zuivering" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Het is geen vanzelfsprekendheid dat het met veel zorg bereide drinkwater ook schoon en helder uit de kraan komt. Tussen de reinwaterkelder en die kraan zit namelijk het stelsel van transport- en distributieleidingen dat ook goed ontworpen, aangelegd ...
help
Afvalwatertechnoloog Kees de Korte : "Beter of goedkoper zuiveren nauwelijks mogelijk" [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
De afvalwaterzuivering in Nederland heeft een eigen traditie. In Engeland, de bakermat van deze technologie, is een aanpak ontwikkeld vanuit de drinkwaterbereiding. In Duitsland werden installaties ontwikkeld vanuit de sfeer van de apparatenbouw. Fra ...
help
Henk de Kraa, directeur Evides: "Levering industriewater voordelig voor de gebonden' klant" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De wijze waarop de nieuwe zuivering Harnaschpolder van het Hoogheemraadschap Delfland tot stand is gekomen, is uniek in Nederland. In H2O nr. 7 van 2006 heeft Piet Hein Schoute, toen dijkgraaf van Delfland, de gedachten achter de beleidskeuzen van di ...
help
Jules van Lier, hoogleraar anaerobe afvalwaterbehandeling in Wageningen: "Anaerobie is veel meer dan louter afvalwaterzuivering" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De wereldwaterproblematiek vraagt grote aandacht. De millenniumdoelstellingen, die de Verenigde Naties in dit verband opgesteld hebben, zijn al diverse malen, ook in dit blad, naar voren gebracht en zullen voortdurend aandacht en inzet blijven vragen ...
help
Hoogleraar membraanprocestechnologie aan de TU Twente Walter van der Meer: "De hype dat elk waterprobleem met membranen opgelost kan worden, is gelukkig voorbij" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Naast de universiteiten van Delft en Wageningen levert ook de TU Twente sinds zijn oprichting een bescheiden bijdrage aan de kennis over waterbehandeling en waterkwaliteitsbeheer. In de jaren zeventig was het onderzoek gericht op zaken als de zuursto ...
help
Directeur STOWA Jacques Leenen: "Een totempaal met ogen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
In 1970 werd met de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) de basis gelegd voor de actieve aanpak van de bestrijding van de toen nog zo ernstige watervervuiling. Veel technische kennis moest nog ontwikkeld worden, er was voortdurend behoefte aan ...
help
Publiekscampagnes in een multiculturele samenleving : buitenlandse Amsterdammers filteren of koken water vaak nog \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ Slooten, R. van \ 1999
Beschrijving van de activiteiten in het kader van de jaarlijkse publiekscampagnes die Gemeentewaterleidingen Amsterdam sinds 1993 voert, met als doel de kwaliteit van het water onder de aandacht te brengen, vooral bij allochtonen, en imagoversterking ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.