help
Verslag van het 10e IWA congres over 'Instrumentation Control and Automation' : gehouden van 14 tot 17 juni 2009 in Cairns, Australië \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Helm, A. van der \ Korte, K. de \ Schagen, K. van \ 2009
Van 14 tot 17 juni 2009 werd in Cairns, Australië, voor de 10e keer het IWA congres over 'Instrumentation Control and Automation' (ICA) gehouden. Het ICA congres wordt ééns in de 4 jaar georganiseerd door de ICA Specialist Group van IWA. De ICA congr ...
help
Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
help
Zuivering van afvalwater in Jimma, Ethiopië: de uitdaging \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bruggen, B. Van der \ Haddis, A. \ Baeyens, D. \ Beerten, S. \ Impe, J. Van \ Smets, I. \ 2009
In het kader van een langdurig samenwerkingsproject (VLIR-IUS) tussen de Vlaamse universiteiten en de universiteit van de Ethiopische stad Jimma werd de huidige toestand aldaar wat betreft sanitatie, afvalwater en de mogelijkheden tot zuivering in ka ...
help
Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bjorge, D. \ Daels, N. \ Vrieze, S. de \ Dejans, P. \ Camp, T. van \ Audenaert, W. \ Hogie, J. \ Westbroek, P. \ Clerk, K. de \ Hulle, S.W.H. van \ 2009
Het doel van deze studie is de evaluatie van het gebruik van nanovezelmembranen voor waterfiltratie. Deze membranen werden gesponnen met een innovatieve electrospinning techniek. Als dusdanig, slaat deze studie de brug tussen de ontwikkeling van de e ...
help
Het geklaarde afvalwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ 2009
Op 13 mei 2009 nam Jaap van der Graaf afscheid als hoogleraar in de Behandeling aan de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. In zijn uittreerede ging hij in op de ontwikkelingen in het vakgebied van de afgelopen 20 jaar ...
help
Anaerobe zuivering van afvalwater bij hoge zoutconcentraties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ismail, S. \ Temmink, H. \ Lier, J. van \ 2009
Er is slechts weinig bekend over anaerobe zuivering van industrieel afvalwater dat hoge concentraties (monovalent) zout bevat. Gelet op de steeds verder sluitende waterkringlopen in de industrie is het van groot belang hier meer kennis over te krijge ...
help
De Folk Festival Dranouter Case : duurzame waterbehandeling van tijdelijke evenementen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hulle, S.W.H. van \ Audenaert, W. \ Decostere, B. \ Hogie, J. \ Dejans, P. \ 2008
Muziekfestivals en andere tijdelijke evenementen hebben een belangrijke milieu-impact. Behandeling van het afvalwater afkomstig van dergelijke evenementen is noodzakelijk indien er geen huishoudelijke afvalwaterzuivering aanwezig is. Beschreven studi ...
help
Benchmark Simulatie Model No 2 : finalisatie van de configuratie en standaard controlestrategie \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nopens, I. \ Benedetti, L. \ Jeppsson, U \ Pons, M.-N. \ Alex, J. \ Copp, J.B. \ Gernaey, K.V. \ Rosen, C. \ Steyer, J.-P. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
Recent is gewerkt aan een uitbreiding van het benchmark simulatie model binnen het raamwerk van een IWA Task Group. De uitbreiding had tot doel controlestrategieën te ontwikkelen op het niveau van de gehele zuivering. Motivatie voor met deze uitbreid ...
help
Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor het de behandeling van huishoudelijk afvalwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Voorthuizen, E. van \ Bentem, A. van \ Evenblij, H. \ Geraats, B. \ Kruit, J. \ Uijterlinde, C. \ 2008
In Nederland is in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoeksprogramma ontwikkeld voor het implementeren van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater. Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in het functionere ...
help
Verslag van de ‘Sanitation Challenge’: an international conference on new sanitation concepts and models of governance \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vliet, B. van \ Eekert, M. van \ Zeeman, G. \ Mels, A. \ 2008
Van 19 tot en met 21 mei vond in Wageningen de ‘Sanitation Challenge: an international conference on new sanitation concepts and models of governance’ plaats. Het voornaamste doel was om de verschillende groepen die betrokken zijn bij onderzoek, ontw ...
help
Effluent nabehandeling op de RWZI Maasbommel \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kruit, J. \ Betuw, W. van \ Piron, D. \ Brouwer, H. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2008
In de periode 2006-2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. De toepassing van actieve kool en polymeerdosering in verschillende configuraties en het verwijderen van KRW gere ...
help
On-line zuivering van chroomhoudende afvalwaters met behulp van metallisch ijzer \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Sels, D. \ Mulleman, B. \ Pelsmaekers, J. \ Van Hove, S. \ Van Ostaeyen, S. \ Vleminx, S. \ Cornelis, G. \ Van der Bruggen, B. \ 2008
De on-line verwijdering van chroom uit industriële afvalwaters, gebruik makend van metallisch ijzer in een buisvormige reactor, werd geëvalueerd. Experimenteel onderzoek bevestigde de voorspellingen van een mathematisch model van een eindige elemente ...
help
Communaal afvalwater op temperatuur houden voor actiever slib in rwzi's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Pijl, P.P. van der \ Tessel, P.J. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
In rwzi's speelt temperatuur van het actief slib een belangrijke rol bij biologische processen. In opdracht van de Stowa is door Tauw onderzoek uitgevoerd naar de temperatuur van actief slib. Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan maatregelen waar ...
help
Is hoge initiële menging en extra vlokvormingstijd voor fosfaatverwijdering met vastbedfiltratie geldverspilling? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Elzen, J.J.M. den \ Berg van Saparoea, F.H. van den \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2008
In december 2000 is de KRW in werking getreden. Ter voorbereiding op mogelijk strengere lozingseisen is het Hoogheemraadschap van Rijnland in november 2006 een demonstratieonderzoek gestart op de rwzi Leiden Zuidwest. In dit onderzoek ligt de nadruk ...
help
IWA Leading Edge Technology Conference te Zürich, juli 2008 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Evenblij, H. \ 2008
Door het IWA wordt sinds 2002 jaarlijks de conferentie ‘leading edge technology’ in waterbehandeling georganiseerd. Dit jaar was de organisator de Universiteit van Zürich, en waren er ruim 350 deelnemers, uit 39 landen. Dit artikel geeft een beknopt ...
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Biologische waterzuivering : de oxydatiesloot, geschiedenis met een grote toekomst \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kampf, R. \ 2008
De oxidatiesloot is een van de meest succesvolle Nederlandse ontwikkelingen in de zuivering van afvalwater. Maar hoe is dat zo gekomen? Hoe kwam onderzoeker dr. ir. Aale Pasveer op het idee van deze sloot? De oervorm was gewoon een sloot met een belu ...
help
Uraniumprecipitatie met het BIOMETEQ (R) proces \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Weijma, J. \ Kiessig, G. \ 2007
Percolaat van een stort van laagwaardig uraniumerts in het oosten van Duitsland bevat ca. 5mg/l opgelost uranium en andere zware metalen, vooral nikkel (0.5 mg/l). Het percolaat werd behandeld in een BIOMETEQ (R) pilotinstallatie voor simultane en ve ...
help
BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) voor de selectie van de Beste Beschikbare Oplossing voor wisselende afvalwaterstromen bij kleine ondernemingen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lambert, N. \ Kelecom, G. van \ Liers, S. \ 2007
Voor Kleine Ondernemingen (KO's) is het vaak een hele onderneming om uitgaande van hun vaak complexe, wisselende afvalwaterstromen een juiste keuze te maken uit een talrijk en divers gamma aan afvalwaterzuiveringstechnieken die op de markt aanwezig z ...
help
Thermostabiel ferritine voor een bionanotechnologische fosfaatverwijdering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jacobs, J.F. \ Hasan, M.N. \ Hagen, W.R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2007
Eutrofiering van ecologisch gevoelige wateren kan worden tegengegaan door adequate fosfaatverwijdering van het ingelaten afval- en oppervlaktewater. Bestaande fysisch-chemisch en biologische methoden zijn niet toereikend om het gewenste fosfaatniveau ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.