help
Plastics in het water: 'je voelt op je klompen aan dat het niet goed is' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plastics in het water. Maar ze kunnen als ‘doorvoerhaven’ wel het nodige doen om ze uit dat water te halen. Daar was iedereen het met elkaar over eens, tijdens een bijeenkomst die onlangs ...
help
Integrale aanpak medicijnresten begint vruchten af te werpen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater. Het vormt een lastig probleem, juist omdat er zoveel kanten aan zitten. Want hoe schadelijk zijn deze verontreinigingen eigenlijk voor mens en dier? Hoe komen ze in het oppervla ...
help
Zachter drinkwater? Minder zuiveringskosten? Anders wassen! \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Steeds meer drinkwaterbedrijven gaan hun drinkwater (nog) verder ontharden. Dat kost ze geld, maar het levert ook veel voordelen op. Consumenten kunnen veel minder wasmiddel gaan gebruiken en daarmee dalen de zuiveringskosten voor het waterschap. Dat ...
help
Hoe maak je 'dun' water 'dikker'? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het is een bekend probleem: water dat niet thuishoort op de afvalwaterzuivering, maar er om allerlei redenen toch op terechtkomt. Gevolg is dat de hydraulische capaciteit van persleidingen, rioolgemalen en rwzi’s vaak veel groter is dan strikt noodza ...
help
Hoe halen we het meeste energie uit slib? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Slibvergisting is een belangrijke manier om energie (i.c. biogas) terug te winnen uit afvalwater. STOWA laat met het oog hierop diverse praktijkonderzoeken uitvoeren naar veelbelovende nieuwe technieken om slibvergisting te verbeteren. Maar ook met h ...
help
Gebruikt toiletpapier krijgt tweede leven \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
STOWA heeft recent onderzoek laten doen naar de verwerking en vermarkting van toiletpapier dat is teruggewonnen uit afvalwater. Wat blijkt? Er zijn genoeg mogelijkheden om het tot vezels uiteengevallen toiletpapier een nieuwe bestemming te geven. ‘Bi ...
help
STOWA-bestuur weer op sterkte : oude en nieuwe bestuurders \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven Henk van ’t Land en Wim Wolthuis afscheid. Tegelijkertijd verwelkomde het bestuur ook drie nieuwe leden: Toine Gresel, dijkgraa ...
help
Cora Uijterlinde: 'Nereda schoolvoorbeeld van succesvolle waterinnovatie' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Na jarenlang onderzoek, eerst in het laboratorium, daarna in pilots, is het zover. Op dinsdag 8 mei wordt op rwzi Epe ’s werelds eerste Nereda® praktijkinstallatie voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater officieel in gebruik genomen. Dat gebeu ...
help
Douwe Jan Tilkema: 'afvalwaterzuiveringen moeten grondstoffen terugwinnen, niet vernietigen' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Waterschap Veluwe neemt binnenkort in Epe de eerste volwaardige Nereda-installatie ter wereld in gebruik. Nereda zuivert beter dan een conventionele installatie, maar doet dat op een veel kleiner oppervlak en verbruikt veel minder energie. STOWA was ...
help
Bert Palsma: laten zien dat samenwerking in de afvalwaterketen loont \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat gemeenten en waterschappen rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer beter op elkaar gaan afstemmen en meer gaan samenwerken in de waterketen. Dat moet geld opleveren. Veel geld. Vanaf 2020 jaarlijks 380 mil ...
help
Het raadsel van de verdwenen vervuilingseenheden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Waterschap Vallei en Eem, Tauw en STOWA hielden onlangs een themamiddag over discrepantie: het vaak grote verschil tussen op de rwzi gemeten vuilvrachten in het binnenkomende afvalwater (i.e.) en de omvang van de bijbehorende afvalwaterheffing (v.e.) ...
help
De RWZI van de toekomst: nutriënten-, energie- en waterfabriek \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Traditionele afvalwaterverwerking heeft zijn langste tijd gehad. Afvalwaterzuiveringen worden producenten van meststoffen, energie en water. Dat is de uitkomst van twee studies naar de toekomst van afvalwaterzuivering in Nederland. Op 27 april 2010 p ...
help
STOWA werkt hard aan uniformeren effluentbemonstering \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
De huidige regels voor het meten, bemonsteren en analyseren van effluent zijn niet altijd duidelijk. Gevolg is dat waterzuiveringsbeheerders en vergunningverleners er verschillend mee omgaan. Daar moet verandering in komen, vindt procestechnoloog Ale ...
help
Waterschappen belangstellend maar terughoudend : workshop over algen en afvalwater \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Op 18 juni 2009 organiseerden STOWA en Waternet voor waterschappers een workshop over algen en afvalwaterzuivering. De aanleiding: algenkweek zou een uiterst effectieve, duurzame en goedkope manier zijn voor het vergaand verwijderen van stikstof en f ...
help
STOWA-onderzoek werpt nieuw, maar diffuser licht op waterketenmaatregelen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over belangrijke waterketenvragen: welk type rioolstelsel levert vanuit emissieoogpunt het beste resultaat? Heeft het zin om af te koppelen, en zo ja: onder welke omstandigheden? Welke invloed hebben afgekoppe ...
help
Paulien van Vredendaal zet Hydrotheek op de kaart \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Al 7 jaar heeft Paulien van Vredendaal van de Bibliotheek Wageningen UR de Hydrotheek van STOWA onder haar hoede. In die periode is de vraagbaak op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterbeheer en afvalwaterzuivering sterk gegroeid en s ...
help
Dijkgraaf Gert Verwolf van Waterschap Veluwe: "Innovatie vergt ruggensteun van het waterschapsbestuur" \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Waterschap Veluwe laat in Epe de eerste huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ter wereld bouwen op basis van de aerobe-korrelslibtechniek Nereda: een mijlpaal in de ontwikkeling van deze techniek. Het is niet de enige innovatie. Eerder breid ...
help
Zuiveringsbranche gaat uitdaging energie-efficiency aan : waterbeheerders, SenterNovem en STOWA slaan handen ineen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
De Vereniging van Zuiveringbeheerders, SenterNovem en STOWA werken sinds juli 2008 samen om te zorgen dat de waterschappen in 2020 dertig procent efficiënter met energie omgaan dan in 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.