Geselecteerd op:

help
Waterkringloopsluiting Broeierij : wat u moet weten om te blijven broeien [Brochure]
[ca. 2016]
Deze factsheet is tot stand gekomen doordat zes tulpenbroeiers in West-Friesland de samenwerking zijn aangegaan met Proeftuin Zwaagdijk. Gezamenlijk hebben zij onderzoek gedaan naar de door hun gebruikte watersystemen en filter en ontsmettingstechnie ...
help
Geneesmiddelen en waterkwaliteit [Brochure]
Moermond, C. \ Smit, E. \ Leerdam, R. van \ Aa, M. van der \ Montforts, M. \ 2016
Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsvera ...
help
'Standaard Water' voor toetsing zuiveringstechnologie voor de glastuinbouw : versie 2 [Brochure]
Ruijven, J. van \ Os, E. van \ Blok, C. \ Beerling, E. \ 2016
Het is noodzakelijk zuiveringstechnieken op een objectieve manier te toetsen op effectiviteit in de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater met water dat representatief is voor de glastuinbouw. Hiervoor is het in dit ...
help
KAS : de KlimaatActieve Stad : op naar een klimaatactieve stad : hoe stedelijk water kan bijdragen aan een circulaire stad [Brochure]
Pötz, H. \ Vanhelsuwé, M. \ Weeren, B.-J. van \ 2016
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de maatrgelen die steden kunnen nemen op het gebied van groen en blauw om te zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken, tegen de achtergrond van de effecten van klimaatvera ...
help
Cenirelta (2013-2015) [Brochure]
2013
CENIRELTA staat voor: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (Kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox). De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt per dag 1 ...
help
Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt [Brochure]
Verhoeven, J. \ [2013]
Het meeste water dat in de aardbeienteelt gebruikt wordt voor de opkweek van trayplanten en voor de teelt van aardbeien op stellingen moet worden hergebruikt. Voor de stellingenteelt is lozen van het drainwater in de bodem alleen nog toegestaan bij h ...
help
Voordelige afvalwaterverwerking op maat : bouw uw eigen biofilter [Brochure]
2012
Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbescherming wordt toegepast, kan verontreinigd water ontstaan. Het is zaak restanten en afvalwater niet in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Verwerking van dez ...
help
Peilgestuurde drainage en natuurlijke zuivering in de sloot [Brochure]
Schrauwen, R. \ Verhagen, F. \ 2011
Poster met uitleg over peilgestuurde drainage en natuurlijke zuivering in de sloot.
help
Praktische gids biozuiveringssystemen : biofilter, fytobak [Brochure]
D’hoop, M. \ Mestdagh, I. \ 2010
Drie waterzuiveringssystemen voor de land- en tuinbouwer vergeleken qua werking en kosten. Het biofilter, de fytobak en Sentinel.
help
Zuiveren van recirculatiewater [Brochure]
[2010]
Werkblad over het zuiveren van recirculatiewater. Door het hergebruiken van water kunnen schadelijke stoffen in het water komen en bacteriën zich ontwikkelen. Deze stoffen en bacteriën komen na hergebruik van het water vervolgens als nevel in de luch ...
help
Opvang en opslag van hemel- en drainage water : onderdeel van duurzaam watergebruik op het tuinbouwbedrijf [Brochure]
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Kenniscentrum Water \ Proefcentrum Hoogstraten \ Proefstation voor de Groenteteelt \ [ca. 2009]
Pamflet over opvang- en opslag, waterkwaliteit, waterbehandeling en waterbeleid in de tuinbouw. Ook aandacht voor klimaatfactoren die neerslag beïnvloeden
help
Nazuivering effluent met algen: kansen, maar ook de nodige knelpunten [Brochure]
Waternet \ STOWA \ [2009]
Algen zijn het nieuwe goud. Tenminste, als je de media moet geloven. Ze zouden kunnen dienen als basis voor biodiesel en als grondstof voor voedingsmiddelen. Algenkweek zou bovendien een effectieve, duurzame en goedkope manier zijn voor het vergaand ...
help
Mooi dat het water steeds schoner wordt [Brochure]
Waterschap De Dommel \ [ca. 2008]
Brochure van Waterschap De Dommel met in het kort wat gebeurt er met het afvalwater. Wat doet een waterschap voor ons? Hoe gaat de waterkringloop? Wat gaat er door het riool? Het schoonmaken van rioolwater gebeurt in een aantal stappen. Bacteriën mak ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.