Geselecteerd op:

help
Upgrading carboxylates from wastewater : effects of genetic selection for litter traits at birth [Proefschrift]
Cabrera Rodríguez, Carlos Iván \ Straathof, A.J.J. \ Winden, L.A.M. van der \ 2018
In dit proefschrift wordt een nieuwe methode gepresenteerd voor het terugwinnen en opwaarderen van carboxylaten uit waterige (afval) stromen. Eerst worden de carboxylaten uit de waterige stroom gehaald met behulp van een anionenwisselaar, waarna de v ...
help
Manganese removal from groundwater : role of biological and physico-chemical autocatalytic processes [Proefschrift]
Bruins, Jantinus \ 2016
In The Netherlands, manganese is removed by conventional groundwater treatment consisting of aeration and rapid (sand) filtration. Such a treatment process is easy to operate, cost effective and sustainable as it does not require the use of strong ox ...
help
Removal of micropollutants in source separated sanitation [Proefschrift]
Butkovskyi, A. \ 2015
Source separated sanitation is an innovative sanitation method designed for minimizing use of energy and clean drinking water, and maximizing reuse of water, organics and nutrients from waste water. This approach is based on separate collection and t ...
help
Bioremediation of chlorinated ethenes in aquifer thermal energy storage [Proefschrift]
Ni, Zhuobiao \ 2015
help
Impact of the water matrix on the effect and the side effect of MP UV/H2O2 treatment for the removal of organic micropollutants in drinking water production [Proefschrift]
Martijn, Abraham Jan \ 2015
help
Microbial activity in granular activated carbon filters in drinking water treatment [Proefschrift]
Knezev, A. \ 2015
The investigations described are carried out to analyse the microbiological processes in relation to the GAC characteristics and the removal of natural organic matter (NOM) in Granular Activated Carbon filters (GACFs) in water treatment. The main goa ...
help
Denitrification with dissolved methane from anaerobic digestion [Proefschrift]
Kampman, C. \ 2014
Er is, in reactie op klimaatverandering en uitputting van de voorraad fossiele brandstoffen, een trend naar energie-zelfvoorzienende zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dit kan bereikt worden met gebruik van, bijvoorbeeld, een upflow anaerobic sl ...
help
Distributed light sources for photocatalytic water treatment [Proefschrift]
Kuipers, J. \ 2014
In dit proefschrift wordt een nieuwe fotokatalytische reactor met gedistribueerde lichtbronnen gepresenteerd. De nieuwe fotokatalytische reactor maakt gebruik van draadloze energie overdracht om ultraviolet-licht-emitterende diodes (UV-LEDs) van ener ...
help
Emissions of methane and nitrous oxide from full-scale municipal wastewater treatment plants [Proefschrift]
Daelman, M.R.J. \ 2014
Deze thesis behandelt de emissie van lachgas en methaan uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het uiteindelijke doel is om met nieuwe richtlijnen te komen om uitstoot van lachgas te verminderen, om zo de klimaatvoetafdruk van waterzuivering in te per ...
help
Reclaiming water from wastewater using forward osmosis [Proefschrift]
Lutchmiah, Kerusha \ Rietveld, L.C. \ 2014
Dit proefschrift is een onderdeel van het Sewer Mining project gericht op het ontwikkelen van een nieuw technologisch concept om water te onttrekken uit afvalwater door middel van directe of forward osmose (FO), een nieuw membraanproces. Over het alg ...
help
Particles matter : transformation of suspended particles in constructed wetlands [Proefschrift]
Mulling, B.T.M. \ 2013
Zwevende stof vormt een complex mengsel van allerlei verschillende deeltjes, en speelt een belangrijke rol in processen die plaats vinden in ondiepe watersystemen. Lozingen van afvalwater brengen aanzienlijke hoeveelheden deeltjes in het oppervlaktew ...
help
Theory and operation of capacitive deionization systems [Proefschrift]
Zhao, R. \ 2013
Bij capacitieve deionisatie (CDI) worden poreuze elektrodes van koolstof gebruikt om geladen ionen uit zout water te adsorberen, met als resultaat zoet water. Deze manier van ontzouten heeft een relatief lage energieconsumptie vergeleken met het ontz ...
help
Magic granules [Proefschrift]
Winkler, M.-K.H. \ 2012
In the research presented in this thesis it was shown that the total bacterial community structure of flocculent sludge and granular sludge were very dissimilar (similarity tree) whereas their species richness entropy, and evenness were very similar. ...
help
Removal and recovery of phophonate antiscalants [Proefschrift]
Boels, L. \ 2012
In reverse osmosis (RO) desalination processes, the use of phosphonates prevents scaling, thus allowing for a higher product water recovery, which increases the efficiency of the process. However, a major concern associated with their use in RO desal ...
help
Applied aspects of nitrite-dependent methane oxidation [Proefschrift]
Luesken, F.A. \ 2011
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheid om M. oxyfera bacteriën te kunnen toepassen in een nieuwe vorm van afvalwaterzuivering. Belangrijke microbiologische en toegepaste aspecten van M. oxyfera zijn beschreven en er is een sta ...
help
Influence of membrane properties on fouling in MBRs [Proefschrift]
Marel, P. van der \ 2009
De membraanbioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) die het actief slibproces combineert met membraanfiltratie. De membranen scheiden het gezuiverde water (permeaat) van het actief slib (retentaat). De operationele kosten van een ...
help
Elimination of micro-organisms in water treatment [Proefschrift]
Hijnen, W.A.M. \ 2009
Clean water supply and sanitation are regarded as major milestones in medical advances since the 19th century. Production and control of microbiologically safe drinking water has been an important challenge for the drinking water industry ever since. ...
help
Effluent filtration for more than particle removal [Proefschrift]
Miska-Markusch, V. \ cop. 2009
Het uitgangspunt voor het onderzoek is de inschatting van de gemiddelde kwaliteit van rwzi-effluent in Nederland, na geavanceerde nutriëntenverwijdering. Deze kan algemeen beschreven worden met concentraties voor zwevend stof ~ 10 mgSS/L, totaal fosf ...
help
Rejection of organic micropollutants by high pressure membranes (NF/RO) [Proefschrift]
Verliefde, A.R.D. \ cop. 2008
The presence of numerous organic micropollutants, such as pharmaceutically active compounds (PhACs) and hormones, but also pesticides and industrial pollutants, in the sources for the drinking water supply, are a big concern for drinking water utilit ...
help
Growth and metabolism of anammox bacteria [Proefschrift]
Star, W.R.L. van der \ 2008
Het anammoxproces is de basis voor veelbelovende technologieën voor de behandeling van ammonium-rijk afvalwater. Na biologische oxidatie van de helft van het aanwezige ammonium tot nitriet (partiële nitritatie), wordt het geproduceerde ammoniumnitrie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.