Geselecteerd op:

help
Presentaties circulair congres 14 en 15 maart 2018 [Presentatie]
Gooijer, K. de \ Yilmaz, G. \ Junginger, M. \ Dafnomillis, I. \ Aken, T. van \ Sousa, J. \ Smedema, F. \ Himbergen, J. van \ Scheerder, C. \ Tietema, M. \ Aranda, G. \ Adriaanse, M. \ Wild, P. de \ Groen, J. \ Gielen, D. \ Douma, T. \ Hundebol, I. \ Demmers, M. \ Sederel, W. \ Jong, E. de \ Elbersen, W. \ Stupak, I. \ 2018
Presentaties van het circulair congres Biobased Economy op 14 en 15 maart 2018. Inhoud: Welkom, Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy, Development of Dutch biomass infrastructure, the building blocks of a biobased ...
help
Zuiveringstechnieken volop in beweging [Presentatie]
TOM \ LTO Glaskracht Nederland \ ZLTO \ 2015
Er wordt een demo zuiveringsinstallatie geplaatst om het bedrijfsafvalwater van een glastuinbouwgebied te zuiveren. Met de demo installatie worden testen uitgevoerd om te komen tot verdere optimalisatie in zuiveringsrendement en kostprijs. De resulta ...
help
Presentaties kennis carrousel Kenniswerkplaats Achterhoek bij waterpompstation van Vitens in Eibergen 11 november 2015 [Presentatie]
2015
Drie presentaties die allemaal betrekking hebben op watervoorziening en waterkwaliteit. De onderwerpen zijn: zuivering van grondwater bij het pompstation Eibergen, Grondwaterbescherming door omgevingsmanagement en water als bijproduct.
help
Relatie watersystemen en waterketen: kansen en bedreigingen [Presentatie]
Rijnaarts, H. \ Clemens, F. \ [ca. 2014]
Toenemende verstedelijking, industrialisatie en landbouw leidt tot een toenemende druk op zoetwaterbronnen. Schoon water heeft één kwaliteit: (te) goed. Afvalwater heeft één kwaliteit: (te) slecht. Hoe nu de watervoorziening in de stad te behartigen? ...
help
Water en teeltsystemen : zorg voor goed water [Presentatie]
Werd, R. de \ Beerling, E. \ [2013]
Powerpointpresentatie over water en teeltsystemen. Wat is de rol van water, de waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, emissierisico's en waterbehandeling voor emissiereductie.
help
Opheffen groeiremming als onderdeel van emissie-reductie [Presentatie]
Maas, B. van der \ 2011
Powerpointpresentatie over de mogelijkheid om de hoeveelheid spuiwater te verminderen door hergebruik van het drainwater.
help
Verwerking water met resten van gewasbeschermingsmiddelen [Presentatie]
Werd, R. de \ 2010
Powerpoint presentatie over de manieren van vullen en reinigen van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel of erf en de mogelijkehden die er zijn voor biologische zuivering middels het gebruik van biofilters om gewasbeschermingsmiddelen uit het wate ...
help
Verwerking restvloeistof met biofilters [Presentatie]
2010
Powerpresentatie over de mogelijkheden tot opvang van restwater met gewasbeschermingsmiddelen. Waarbij speciale aandacht voor het gebruik van het biofilter of biobed om het restwater te zuiveren.
help
Verbeterde recirculatie : oplossingen en voorlopige uitkomsten, Waterdagen 29 september 2010 [Presentatie]
Blok, C. \ Os, E. van \ Maas, B. van der \ Meijer, R. \ Bruins, M. \ Enthoven, N. \ Gademan, W. \ 2010
PowerPoint Presentatie gebruikt bij een presentatie tijdens de Waterdagen van 29 september 2010. Het onderwerp is "verbeterde recirculatie, oplossingen en voorlopige uitkomsten". Het doel is een zo optimale waterkringloop te realiseren met opvang en ...
help
De afvalwaterzuivering als energiefabriek: utopie of realiteit? : vrijdag 13 februari 2009 [Presentatie]
Reitsma, B. \ Uijterlinde, C. \ Waternetwerk \ 2009
Beelden bij een speciaal Waternetwerk-symposium met zicht op de toekomst, waarbij verschillende mogelijkheden aan bod komen voor duurzaam, energie-efficiente en zuinige afvalwaterbehandeling
help
Boeren met zuiveringsmoerassen [Presentatie]
Clevering, O. \ [2005]
Powerpointpresentatie over boeren die zuiveringsmoerassen hebben aangelegd. Een groot deel van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komt uit de landbouw
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.