Geselecteerd op:

help
Samen op zoek naar nieuwe kansen [Rede]
Wijsman, J.W.M. \ 2014
Dit lectoraat richt zich specifiek op aquacultuur in deltagebieden. Een delta kenmerkt zich door een grote dynamiek als gevolg van de getijdenwerking vanuit zee, door de menging van zout- met zoetwater en de slib- en nutriëntenaanvoer vanuit de rivie ...
help
Alles is water [Rede]
Wal, A. van der \ 2013
Inaugurele rede bij de aanvaarding van buitengewoon hoogleraarschap in Electrochemical Water Treatment. De aandachtsgebieden in zijn professoraat richten zich achtereenvolgens op: a) energiezuinige ontzouting van water, b) selectieve verwijdering van ...
help
"Over-leven aan de onderkant van het bestaan" [Rede]
Stams, A.J.M. \ 2002
help
Gaia's kidneys : wetlands are our life-blood [Rede]
Denny, P. \ 1996
help
"De riolering bovengronds" [Rede]
Wiggers, J.B.M. \ 1990
De TU Delft heeft de leerstoel "inzameling en transport van afvalwater" ingesteld
help
Zuiver denken en ecologisch zuiveren [Rede]
Lettinga, G. \ 1989
help
Een leven vol afvalwater [Rede]
Koot, A.C.J. \ 1988
help
Verbetering van slibindikking op rioolwaterzuiveringsinrichting Leeuwarden met behulp van polyelektrolyt [Rede]
Heide, B.A. \ 1984
Verslag van een onderzoek naar de verbetering van de indikking van rioolslib met polyelektrolyten. Het onderzoek is in stappen uitgevoerd: eerst is nagegaan of er een verband bestond tussen de eigenschappen van het slib en de slechte indikkingsresult ...
help
Van beerput naar zuiveringstechnologie [Rede]
Poepel, H.J. \ 1976
help
Het beste van alles is water [Rede]
Koot, A.C.J. \ 1969
help
Waterhuishouding en hydrologie [Rede]
Dam, J.C. van \ 1968
help
Van wilde bevloeiing tot moderne afvalwaterzuivering [Rede]
Fohr, P.G. \ 1966
Hoogleraar in een nieuw Wagenings vakgebied: de afdeling waterzuivering.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.